S OVýTem NÁRODNÍ PARKY JIŽNÍ AFRIKY

Termín: 20.-30.března 2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: Johannesburg, Pretoria, Pilgrims´Rest, Three Rondawels, Krugerův NP, NP Santa Lucia, NP Hluhluwe-Umfolozi, Durban, Indický oceán

 

Program akce: 

1.den - pondělí 20.března 2017: odlet z Prahy v ranních hodinách, přestup na některém evropském letišti a pozdě večer přílet do Johannesburgu., transfer do hotelu a nocleh.,
2.den - úterý 21.března 2017: snídaně, prohlídka JOHANNESBURGU (mj. vyhlídka z výšky 202 metrů na město, a to z 50.patra Carlton Centre, stará radnice, burza, Orient Plaza...), odpoledne zastávka v PRETORII (dům Paula Krugera, náměstí Church Square s památníkem Paula Krugera, Justiční palác, ve kterém odsoudili v r.1963 k doživotnímu žaláři Nelsona Mandelu atd.)., nocleh.,
3.den - středa 22.března 2017: snídaně, celodenní putování po tzv. PANORAMA ROUTE, vyhlídkové silnici, která nás zavede do původně zlatokopeckého městečka PILGRIM´S REST, zastávky v kaňonu řeky Blyde u "Burkeho šťastných děr, v deštém lese, na vyhlídce Three Rondawels, u vodopádů Mac Mac Falls a v městečku Graskop), večer nocleh poblíž vstupu do Krugerova NP., nocleh.,
 
4.den - čtvrtek 23.března 2017: celodenní návštěva NÁRODNÍHO PARKU KRUGER (odjezd časně ráno, brány parku otevírají v 6.00 hodin... a po ránu je k vidění nejvíc zvířat)., snídaně v parku., celodenní putování parkem, kde můžete najít celou tzv. Velkou pětku (lev, slon, nosorožec, buvol, gepard), ale i další zvířata., v průběhu dne zastávky na vyhlídkách, v restech na občerstvení., večer nocleh mimo NP.,
5.den - pátek 24.března 2017: snídaně, po snídani návrat do KRUGEROVA NÁRODNÍHO PARKU, celodenní putování parkem se zastávkami v restech, a také v "hlavním městě" NP, ve SKUKUZE. V podvečer dojezd do Nelspruitu, nocleh.,
6.den - sobota 25.března 2017: snídaně, přejezd z Nelspruitu mj. po hranicích se SVAZIJSKEM a odpoledne dojezd do Santa Lucie., střediskové obce stejnojmenného národního parku., ubytování a večer možnost pozorování života u moře a jezera (hroši zde v noci přicházejí až do obce)., 
7.den - neděle 26.března 2017: snídaně, dopoledne návštěva NÁRODNÍHO PARKU SANTA LUCIA, ve kterém budeme pozorovat opět divokou zvěř - slony, nosorožce apod., odpoledne možnost výletu lodí po řece a jezeru SANTA LUCIA, z lodi možnost pozorování hrochů, krokodýlů a divokého ptactva... Nocleh ve stejném místě.,
8.den - pondělí 27.března 2017: snídaně, celodenní projížďka NÁRODNÍM PARKEM HLUHLUWE-UMFOLOZI, kde je opět šance na spatření celé "Velké pětky". Pozdě večer dojezd do letoviska DURBAN u Indického oceánu., ubytování a nocleh.,
 
9.den - úterý 28.března 2017: snídaně, celodenní pobyt v DURBANU, možnost pobytu na pláži Indického oceánu nebo prohlídka města (radnice, tržnice atd.)., nocleh ve stejném hotelu.,
10.den - středa 29.března 2017: snídaně, dopoledne pobyt u moře v DURBANU, před polednem odjezd a přejezd do Johannesburgu, odlet večer.,
11.den - čtvrtek 30.března 2017: přestup na některém evropském letišti a přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Ubytování: 9x vždy v hotelu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou
Stravování: v hotelech snídaně
 
Startovné: 30000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Johannesburg-Praha, dopravu po Jihoafrické republice klimatizovaným mikrobusem, 9x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 9x snídaně.
 
Nezahrnuje pouze vstupenky (cca za 1500.-Kč), jízdenku lodí v NP Santa Lucia (cca za 400.-Kč) a stravu (cca 3000.-Kč).
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.1.2017, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! Možnost pojištění letenky!
 
Vstupní víza do Jihoafrické republiky nejsou třeba!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: