S OVýTem PO SAHAŘE A TUNISKU

Termín: 4.-15.září 2020  

Navštivte největší písečnou poušť světa, navštivte její oázy, palmérie, a také horské oázy na hranicích s Alžírskem, a pak také skalní útesy, vyschlá jezera, datlové plantáže či podzemní města, jakým je třeba Matmata...
Navštivte ale také Tunisko a tady stará města, jako Kartágo, či Kairouan, Sousse, El Jem, Sidi Bou Said... A co tuniské ksary?!
A pak moře, letoviska Sfax, Hammamet, ostrov Djerbu!
To vše při jediné cestě, poznávacím okruhu Tuniskem!

Program:

1.den: odlet v ranních hodinách z Prahy, v průběhu dne cca 5-ti hodinová zastávka v centru PAŘÍŽE (jízda metrem z letiště do města a zpět není zahrnuta ve startovném., v rámci pařížské zastávky procházka na náměstí Trocadero a k Eiffelově věži a dále od Vítězného oblouku po třídě Champs-Élysees na náměstí Concorde)., odpoledne přelet z Paříže do Tunisu. V podvečer odbavení na letišti a ubytování v hlavním městě Tuniska, v Tunisu., nocleh.,
2.den: po snídani cesta do KARTÁGA - prohlídka nejznámějšího archeologického naleziště v Tunisku - starověkého města, které patřilo Féničanům, Kartagincům a později i Římanům., poté zastávka v malebné a romantické modrobílé čtvrti SIDI BOU SAID a večerní procházka tuniskou metropolí - TUNISEM, při které projdeme medinou přes zdejší súky (trhy), zastavíme se mj. před Velkou mešitou a prohlédneme si třeba i komplex tří muslimských škol (meders), Hodinovou věž či katedrálu sv.Vincence a sv.Olivy., nocleh.,
3.den: snídaně a cesta ke Středozemnímu moři., dopoledne zastávka s koupáním na plážích v letovisku HAMMAMET., odpoledne prohlídka jednoho z nejvýznamějších a největších koloseí na světě, prohlídka kolosea v EL JEM. V podvečer příjezd do přístavního města SFAX, kde se ubytujeme a večer můžeme navštívt pravé turecké lázně - hammám. Nocleh.,
4.den: snídaně., po snídani cesta k ostrovu DJERBA, na něž se přepravíme trajektem. Odpoledne zastávka v hlavním městě ostrova - v HOUMT SOUK, kde se podíváme do zdejšího přístavu, na zdejší súk i do bludiště úzkých uliček.,
5.den: snídaně., volný program na plážích ostrova DJERBA s koupáním nebo pro zájemce celodenní výlet po ostrově DJERBA se zastávkou na koupání i s možností návštěvy KROKODÝLÍ FARMY., nocleh ve stejném hotelu na ostrově Djerba.,
6.den: snídaně., po snídani cesta po hrázi, která spojuje ostrov s pevninou., zde také možná zahlédneme četná hejna plameňáků. V tento den přijedeme i na okraj pouště, zastavíme se v jednom typickém tuniském ksaru - v KSARU GHILANE a odpoledne navštívíme "podzemní město" MATMATU, kde se natáčely mj. Hvězdné války s Georgem Lucasem. Nocleh zde v tradičním zdejším domě - hotelu.,
7.den: snídaně., cesta Saharou nás zavede přes DOUZ ("Brána do Sahary") do vnitrozemí Sahary. Zastavíme se u berberských obydlí (stanů), v pouštních oázách i na datlových plantážích. Dlouhou dobu pojedeme také po hrázi pouštního jezera CHOTT E-JERID, kde "potkáme" také nejznámější symbol pouště - pouštní růži. V podvečer příjezd do TOZEURU, jedné ze dvou vyýznamných a velkých oáz v této oblasti. Podíváme se do staré mediny, a také do opravdové oázy - do zdejších zahrad chráněných před sluncem palmérií. Nocleh.,
8.den: snídaně., tento den navštívíme druhou velkou oázu NEFTA a odpoledne také horské oázy TAMERZA, CHÉBIKA a MIDAS na hranicích s Alžírskem. Večer návrat do Tozeuru a nocleh.,
9.den: snídaně., z Tozeuru se vydáme nejprve do Metlaoui, kde, pokud bude v provozu, nastoupíme do historického vlaku "Červená ještěrka" (Red Lizard), který jezdí po železnici, jež byla v r.1899 vybudovaná pro svážení fosfátů. Vlak vás poveze 15 kilometrů dlouhou roklí Seldja a okružní jízda trvá hodinu a půl se zastávkami na fotografování. Jízdenky nejsou součástí startovného. Odpoledne prohlídka pozůstatků římských bazénů v GAFSE. V podvečer příjezd do KAIROUANU, kde si prohlédneme Velkou mešitu (čtvrté nejposvátnější islámské místo světa), hradby a medinu se zdejšími souky, kde se ve velkém prodávají světoznámé kairouanské koberce., ubytování a nocleh.,
10.den: po snídani zastávka na okraji KAIROUANU u jedné z Aghlabovských nádrží, která sloužila část rozsáhlého hydrotechnického systému, považovaného za jeden z nejvýznamnějších vodárenských počinů v arabském světě. Odpoledne zastávka ve třetím největším městě Tuniska - v SOUSSE. Zde opět navštívíme zdejší rozsáhlé souky, kde můžete zakoupit suvenýry.Procházka nás i tady zavede do mediny a ke zdejší Velké mešitě. Večer dojedeme do Tunisu, kde strávíme ve zdejším hotelu poslední noc.,
11.den: snídaně., dopoledne výlet na sever Tuniska, navštívíme město BIZERTE a nejsevernější bod země - CAP BLANC. Po cestě na mys se nám budou otevírat jedinečné pohledy, a čím výš budete, tím uchvatnější podívaná se naskytne. Odpoledne zastávka na jedné z pláží na severu Tuniska s možností pobytu a koupáním. Podvečer a večer pak strávíme v SIDI BOU SAID, kde už to budeme znát z naší návštěvy v prvních dnech akce. Večer strávíme v tomto romantickém městečku plném zdejších umělců, v modrobílém městečku trůnícím vysoko na útesech. Před půlnocí cesta na letiště.,
12.den: po půlnoci odbavení na letišti v Tunisu a odlet letadlem přes Paříž do Prahy., předpokládaný návrat do Prahy v dopoledních hodinách
 
Ubytování: v rámci akce je zajištěno 10x ubytování v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a sprchou
Stravování: ve startovném jsou zahrnuty 10x snídaně
 
Startovné: 24800.-Kč zahrnuje letenky Praha-Tunis-Praha, dopravu klimatizovaným mikrobusem po Tunisku, trajekt na ostrov Djerba, 10x ubytování v hotelu a 10x snídaně
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 15.7.2020., současně s přihláškou je splatná záloha ve výši 8000.-Kč (letenka). Upozornění: v případě zrušení akce ze strany účastníka je záloha nevratná (letenky jsou nevratné a neměnné na jiné jméno)
 

Odkazy:

 
Předpověď počasí: www.weatheronline.cz/Tunisko.htm