S OVýTem BAJKAL A DÁLNÝ VÝCHOD

Dvě varianty programu (dle vlastního výběru):

1) 21-denní akce S OVýTem BAJKAL A DÁLNÝ VÝCHOD 14.7.-3.8.2016

2) 15-denní akce S OVýTem BAJKAL  14.7.-28.7.2016

 
 
Termín: 14.7.-3.8.2016
 s variantou zkrácené akce bez Dálného východu: 14.-28.7.2016
Program:
1.den: přelet z Prahy nebo Mnichova (příp. Vídně nebo Berlína) přes Moskvu do Irkutska.,
2.den: časně ráno  přílet do IRKUTSKA, prohlídka centra města, nábřeží řeky Angary, roubené domy děkabristů a pravoslavné chrámy., nocleh v hotelu v Irkutsku., 
3.den: dopoledne přejezd podél řeky ANGARY, odpoledne prohlídka SKANZENU TALCA  a návštěva města LISTVJANKA (Limnografické muzeum s akváriem s bajkalskými tuleněmi - něprou, návštěva rybího trhu, výstup na vyhlídku Červený kámen - možnost lanovkou atd.)., nocleh.,
4.den: vláčkem KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICE (bývalá trať Transsibiřské magistrály) do romantické zapadlé vesnice POLOVINKA a návrat zpět do Listvjanky, nocleh.,      
5.den: přejezd do města SLUĎJANKA, prohlídka města s nádražím z mramoru a s pomníkem stavitelům Transsibiřské magistrály, dále muzeum minerálů., odpoledne krátký výlet pěšky do pohoří CHOMAR DABAN., nocleh v Sluďjance., 
6.den: přejezd do ARŠANU (návštěva lázeňského města pod horami Východních Sajan)., nocleh., 
7.den a 8.den: pěší výlety v horách ve  VÝCHODNÍCH SAJANECH (tři tisíce metrů vysoké pohoří, termální prameny, divoké říčky, burjanská vesnice TAGARCHAJ, Tunkinská dolina, soutěska říčky Kyngarga, možnost výstupu na vyhlídkový vrchol PIK LJUBVI - 2222 mn.m.) ), noclehy v turistických bungalovech.,
9.den: přejezd z Aršanu na východní břeh BAJKALSKÉHO JEZERA do obce Usť-Barguzin., celodenní cesta, po příjezdu ubytování v hotelu a nocleh., 
10.den: po písečné kose přejedeme do vesnice MONACHOVO na poloostrově SVJATYJ NOS (malebné zátoky, teplé prameny u Zátoky zmijí atd.). Později plavba lodí kolem fotogenického skalnatého pobřeží na OSTROV OLCHON do přístavu CHUŽIR., zde nocleh.,
11.den: pobyt v CHUŽIRU (rybářské městečko, Šamanská skála, terénním autem na nejsevernější MYS CHOBOJ.,  nocleh v Chužiru., 
12.den: celodenní výlet terénním autem k JEZERU ŠARA-NUR, nocleh ve stejném místě.,
13.den: plavba zpět do Zátoky zmijí a v průběhu dne přejezd do města Ulan-Ude., po příjezdu ubytování a nocleh.,
14.den: prohlídka města ULAN-UDE - města s největší sochou hlavy Lenina na světě... Daleko zajímavější je půldenní odpolední výlet do blízkého buddhistického IVOLGINSKÉHO KLÁŠTERA (Datsan) - jediného buddhistického kláštera na území Ruska., večer přejezd do Irkutska.,
15.den: časně ráno odlet letadlem přes Moskvu do Prahy nebo Mnichova a odpoledne přílet do míst příletů 
   nebo v případě pokračování akce na Dálný východ:
   dopoledne nástup do rychlíku Transsibiřské magistrály a přejezd na Dálný východ., 2 noci na lůžku ve vlaku.,  
16.den: celodenní přejezd vlakem.,
 
17.den: v ranních hodinách příjezd do CHABAROVSKU., prohlídka města., nocleh v hotelu.,
18.den: dopoledne prohlídka města CHABAROVSK - zalesněné hory., odpoledne cca hodinový přelet do VLADIVOSTOKU, večer na nábřeží Japonského moře., nocleh v hotelu., 
19.den: celodenní prohlídka města VLADIVOSTOK včetně  přejezdu na RUSKÝ OSTROV a poznávání ostrova ležícího v Japonském moři..., nocleh vhotelu., nocleh.
20.den:  v ranních hodinách přelet z Vladivostoku přes Moskvu do Prahy.
 
 
 
Ubytování:
13x v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích., 2x nocleh ve vlaku a 4x v bungalovech (4- až 6-ti lůžkové pokoje)., v případě zkrácené varianty jen 8x v hotelu střední kategorie a 4x v bungalovech (4- až 6-ti lůžkové pokoje). 
 
Startovné:  57500.-Kč obsahuje letenky Praha-Irkutsk, Chabarovsk-Vladivostok, Vladivostok-Praha, vlakové lehátkové jízdenky Irkutsk-Chabarovsk, dopravu po Sibiři včetně výletu vlakem a přejezdů trajekty, 13x nocleh v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích a 4x v bungalovech. SLEVA PRO ČLENY OVýT 1000.-Kč (nutno být členem OVýTu již v předchozím kalendářním roce)
V případě zkrácení akce  (15-denní akce): 35000.-Kč  obsahuje letenky Praha-Irkutsk-Praha, dopravu po Sibiři 8x nocleh v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích a 4x v bungalovech (4- až 6-ti lůžkové pokoje). SLEVA PRO ČLENY OVýT 500.-Kč (nutno být členem OVýTu již v předchozím kalendářním roce)
 
Víza:  před odletem do Ruska zařídíme za poplatek vstupní turistické vízum do Ruska.
 
Přihlášky:  do vyprodání volných míst (max. 8 účastníků) nebo do 15.března 2016
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
 
 
Předpověď počasí: