S OVýTem HELSINKY-PETROHRAD A METROPOLE POBALTÍ

 
Propozice akce S OVýTem HELSINKY - PETROHRAD A METROPOLE POBALTÍ
Termín: 21.-30.června 2014 
Startovné: 14950.-Kč (sleva pro členy KČT OVýT: 500.-Kč)
STARTOVNÉ NA AKCI ZAHRNUJE: dopravu mikrobusem, trajekt Tallin-Helsinky a 7x nocleh v hotelu ve dvoulůžkových pokojích. 
STARTOVNÉ NEZAHRNUJE: mj. vstupenky (cca 50.-eur) a vízum do Ruska (cca 2800.-Kč, zajistíme).

PROGRAM: 
1.den: v poledních hodinách odjezd z České Lípy a cesta přes Německo a Polsko do Litvy., noční přejezd.,
2.den: cca v 8.00 hodin příjezd do RIGY, hlavního města Lotyšska. Procházka městem, návštěva starého centra (Radniční náměstí, Rižský dóm, kostel sv.Jana s ulicí středověkých domů, Rižský hrad, parlament atd.). Nocleh v lázeňském městě JURMALA, v podvečer návštěva letoviska u Baltského moře.,
3.den: dopoledne návštěva národního parku GAUJA (nejznámější a nejvýznamnější rezervace v Lotyšsku. Nabízí množství značených stezek, které vás provedou klidným, zalesněným údolím řeky Gauji. Lesy pokrývají 60 % plochy národního parku, hojné jsou i vodní plochy a jezera. V minulosti byla oblast oblíbena u pobaltských Němců, kteří ji přezdívali „Livonské Švýcarsko“. K celkové atraktivitě národního parku přispívá nejen strmé údolí s jeskyněmi, ale i vysoké útesy a pozoruhodné skalní útvary spolu s bohatou faunou a flórou). Poté ještě návštěva hradu TURAIDA (možnost prohlídky cihlového hradu spojeného s vyjížďkou lanovkou z městečka Sigulda) a přejezd do hlavního města Estonska, do TALLINU (prohlídka starého města s hanzovními cechovními domy, návštěva Radničního náměstí, městských hradeb, Hradního náměstí na katedrálním vrchu Toompea, katedrály Alexandra Něvského, kostela sv.Mikuláše atd. Večer posezení v romantických uličkách města a nocleh.,
4.den: v 7.30 h odjezd trajektu a 2-hodinová plavba do finské metropole – HELSINEK. Celodenní prohlídka města s procházkou okolo Prezidentského paláce, parlamentu, Sibelova památníku, katedrály, námořní pevnosti Suomenlinna zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, přejezd a prohlídka úchvatného kostela - Temppeliaukio Kirko, vytesaného ve skále atd. Večer volný program a nocleh v Helsinkách.,
5.den: celodenní přejezd z Helsinek přes hraniční přechod do Ruska poblíž Vaalimaa, odpoledne podle času krátká zastávka v ruském VYBORGU (hrad) a dojezd do Petrohradu., ubytování a volno, případně večer fakultativně kulturní představení., nocleh.,
6.den: celodenní prohlídka PETROHRADU (mj. Aničkův most, 
Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem,  budova Admirality, Zimní pakác, nábřeží, Letní palác, Labutí jezero, katedrála sv.Isáka,… atd.)., večer možnost noční projížďky lodí po Něvě s pozorováním zvedajících se mostů., návrat na hotel nad ránem., nocleh.,
7.den:celodenní výlet do PETROPAVLOVSKÉ PEVNOSTI (pevnost, katedrála sv.Petra a Pavla, Aurora) a do PETRODVORCŮ (Velká kaskádová vodní cesta, paláce, fontány, zahrady…), v podvečer zastávka v CARSKÉM SELU (exteriéry Kateřinina paláce a park) a večer možnost fakultativního výletu lodí po Něvě a Fontance nebo návštěva kulturního představení v PETROHRADĚ., nocleh na stejném místě.,
8.den: dopoledne PETROHRAD a možnost návštěvy slavné galerie Ermitáž., odpoledne přejezd na lotyšské hranice a ubytování poblíž města Rézakne., nocleh.,
9.den: časně ráno přejezd do Litvy a dopoledne zastávka u vodního hradu TRAKAI, odpoledne prohlídka hlavního města Litvy, VILNIUSU (zde návštěva staré části města s Hradní ulicí, katedrálou, pevností, četnými kostely, synagogou a židovskou čtvrtí Užupis). Pozdě večer odjezd z Vilniusu a noční přejezd přes Polsko.,
10.den: přejezd okolo Varšavy a Wroclawi do Česka., v odpoledních hodinách návrat do České Lípy.


Odkazy:
https://cestovani.idnes.cz/bile-noci-jsou-velkou-atrakci-petrohradu-fpi-/kolem-sveta.aspx?c=A010618_100132_igsvet_kahopoledne 
 
 
Helsinky v roce 2000: https://cestovani.idnes.cz/helsinki-slavi-01z-/kolem-sveta.aspx?c=A000612122331igsvet_hop