S OVýTem BĚLORUSKÉ PŘÍRODNÍ PARKY

Termín:  28.8.-1.9.2019
 
Národní park Bělovežskaja Pušcha je starobylý les, který je domovem více než 900 rostlin a 250 zvířat a ptáků včetně několika vzácných druhů. Jedná se o jeden ze čtyř národních parků Běloruska a největšího lesa v nížinách střední Evropy. Je zde největší populace vzácného evropského bizonu, žije zde vlk, rys, vydra, tarpan evropský, divocí koně, orli, jeřábi, dlouhosrsté sovy... 
Program akce:
1.den - středa 28.srpna  2019: odjezd z České Lípy, Mladé Boleslavi i Turnova v ranních hodinách a cesta přes Lodž, Varšavu do Bělostoku, v jehož okolí je zajištěn nocleh., 
2.den - čtvrtek 29.srpna 2019: časně ráno přejezd hranic do Běloruska (Polovtsi/Peschatka) a v dopoledních hodinách příjezd do běloruského GRODNA., zde prohlídka města (pevnost, dřevěný kostel sv.Borise a Hliba - zařazen na seznam světového dědictví UNESCO, Spodní a Horní chrám, židovský hřbitov, synagoga), oběd v tradiční běloruské restaurace s tradičním běloruským pokrmem. Odpoledne návštěva farmy "Korobchitsy"  (viz internetové stránky:  www.maentak.grodnomk.by). V podvečer ubytování v hotelu v Grodnu a nocleh., 
3.den - pátek 30.srpna 2019: snídaně, dopoledne projížďka lodí po AUGUSTOVĚ KANÁLU (hydraulické zařízení z 19.století, jeden z největších evropských kanálů připravený na zápis na seznam světového dědictví UNESCO, přičemž na světě existují pouze tři takovéto kanály), umělé kanály tady spojily 11 řek a sedm jezer... Zdejší kanál se navíc nachází v malebné krajině v okolí historických měst NEMNOVO (původní dům vrátného) a SOPOTSKIN (katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv.Iosifa Kuntseviče). Odpoledne přejezd do Brestu přes území Polska s návštěvou polské části BĚLOVĚŽSKÉHO PARKU (bez záruky, podle délky zdržení na hranicích) a večer dojezd zpět do Běloruska a ubytování v hotelu v Brestu., nocleh., 
4.den - sobota 31.srpna 2019: snídaně, dopoledne výlet do města KAMJANEC, vybudovaném již ve 13.století, v němž dodnes stojí strážní Kameněcká nebo také Bílá věž. Po prohlídce města návrat do BRESTU a prohlídka tohoto místa, přezdívaného "Západní branou Běloruska". Zde si prohlédneme pevnost s řadou budov, bran a důstojnických domů. Za zmínku rozhodně stojí budova tzv. Bílého paláce. Večer se projdeme po ulici Sovětskaja, kde svítí plynové lampy a je zde mnoho kaváren a restaurací. Nocleh ve stejném hotelu.,
5.den - neděle 1.září 2019: snídaně., dopoledne výlet do běloruského NÁRODNÍHO PARKU BELOVEŽSKAJA PUŠCHA (na 300 druhů zvířat, nejoblíbenější evropští bizoni a na 900 druhů flóry), odpoledne cesta přes Varšavu a Lodž do Česka. Předpokládané návraty do České Lípy do 24.00 hodin.
 
ODJEZDY A NÁVRATY JSOU MOŽNÉ TAKÉ Z/DO: Ml.Boleslav, Turnov
 
toaletou a koupelnou
Stravování:   3x snídaně, ostatní strava není předem zajišťována, příležitostí, kde se najíst, bude dostatek 
Startovné: 5700.-Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným mikrobusem, 4x nocleh v hotelu*** ve 2-lůžkových pokojích a 3x snídaně v hotelu formou bufetu.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.7.2019, záloha ve výši 3000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! 
 
Vstupenky: nejsou součástí startovného, jejich cena je cca 30.-BYN (kurz Běloruského rublu = BYN je cca 11.-Kč) 
 
Odkazy:
 
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí:

www.weatheronline.cz/weather/maps/city?LANG=cz&WMO=26825&LEVEL=100&WOSEARCH=grodno