S OVýTem VÁNOČNÍ TRHY V BERLÍNĚ

Termín: sobota 18.prosince 2021

COVID-19: pro cestu do Německa na dobu do 24 hodin bez dalších restrikcí (neočkovaní na Covid-19 musí vyplnit příjezdový formulář)
 
 

Program akce:

1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy v 6.00 hodin mikrobusem do Žitavy a odtud vlakem přes Cottbus do Berlína (příjezd v 10.30 hodin)., po příjezdu do BERLÍNA procházka centrem města po třídě Unter den Linden k Braniborské bráně, k budově Reichstagu či na Muzejní ostrov, návštěva na adventních trzích mj. na Postupimském náměstí atd. V podvečer odjezd z Berlína (cca v 18.00 hodin) a vlakem cesta přes Cottbus do Žitavy a odtud mikrobusem do České Lípy. Předpokládaný návrat do 23.00 hodin.
 
Startovné: 590.-Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem do Žitavy a zpět a jízdenku vlakem do Berlína a zpět včetně městské dopravy v Berlíně
 
Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní dopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 47.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 15.12.2021., záloha ve výši 200.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: