S OVýTem PRODLOUŽENÝ VÍKEND NA RUJÁNĚ

Termín: 10.-13.6.2021

 
Program akce: 
1.den - čtvrtek 10.června 2021: předpokládaný odjezd z České Lípy v ranních hodinách., odpoledne prohlídka bývalého hanzovního města STRALSUNDU (radnice ze 13.stol., kostely Marienkirche a Nikolaiskirche, příp. možnost návštěvy zdejšího oceánária otevřeného v roce 2008)... V podvečer ubytování na severu Rujany a nocleh., 
2.den - pátek 11.června 2021: snídaně., po ní pěší výlet v NÁRODNÍM PARKU JASMUND na KRÁLOVSKÝ STOLEC a ke KŘÍDOVÝM ÚTESŮM (9,5 km).,  odpoledne výlet na nejsevernější mys bývalé NDR - MYS ARKONA, návrat do Lohme a nocleh., 
3.den - sobota 12.června 2021: snídaně a návštěva lázeňského letoviska BINZ a nacistického komplexu PRORA, v průběhu dne možnost koupání na plážích v Binzu či projížďka po úzkokolejné trati s parní lokomotivou., nocleh v Lohme.,
4.den - neděle 13.června 2021: po snídani výlet lodí ze Schaprode na POLOOSTROV HIDDENSEE, kde můžete mj. navštívit typickou rybářskou vesnici WITTE... Odpoledne přejezd z Rujany zpět do České Lípy., předpokládané návraty do 23.00 hodin (rozvoz po České Lípě a okolí zajištěn)
Ubytování: v hotelu*** ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic nebo v případě samostatně cestujících osob stejného pohlaví si vyhrazujeme právo na ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha)
Hotel se nachází přímo u moře na severu Rujány v městečku Lohme
Stravování: 3x snídaně v hotelu
 
 
Startovné: 5900.-Kč ahrnuje: dopravu klimatizovaným mikrobusem, 3x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 3x snídaně.   
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 20.-€), jízdenku úzkorozchodným vlakem (2,40 € nebo 4,80 €) a trajekt na poloostrov Hiddensee a zpět (19.-€), stravu (cca 50.-€)
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.4.2021. Součástí přihlášky je také záloha ve výši 3000.-Kč, která je v případě neúčasti nevratná
 
Mapky pěších tras:
2.den: délka trasy: 9,4 km, stoupání: 454 m, klesání: 455 m
 
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: