S OVýTem NA ITB BERLIN

Termín: sobota 7.března 2015
Nabízíme výlet na největší světový veletrh cestovního ruchu, na kterém můžete za jediný den projít celý svět. A to včetně Polynésie a jiných exotických krajin! Všeobecně platí, co světadíl, to obrovský pavilón. Pro Evropu je vyhrazeno pavilónů hned několik.
A navíc: ochutnávky jídel a nápojů z celého světa!
Odjezd z České Lípy 7.3. v 5.00 hodin od KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky mikrobusem do Žitavy, v 6.01 hodin ze Žitavy vlakem přes Cottbus do Berlína přímo na výstaviště (příjezd v 9.53 hodin).,
cesta zpět v 17.10 hodin z nádraží u výstaviště, cesta přes Cottbus do Žitavy (příjezd ve 20.55 hodin) a mikrobusem ze Žitavy do České Lípy (předpokládaný návrat ve 22.00 hodin).
 
Jízdné: dle počtu účastníků cca 70.-Kč za cestu mikrobusem a 13,50 € za celodenní jízdenku vlakem po Německu.
 
Vstupné na veletrh: 12.-€
 
Odkazy: