S OVýTem PO ALGARVE

Termín: 17.-25.6.2021

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
LISABON, SINTRA, CABO DE ROCA, SAGNES, ALGARVE...
 
 
 

TATO AKCE SE USKUTEČNÍ JEN V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ RESTRIKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S PANDEMIÍ COVID-19

 

Program akce:

1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy vlakem do Berlína a odtud v podvečer let do Lisabonu., po příletu transfer na hotel a ubytování., nocleh.,
2.den: po noclehu snídaně a prohlídka LISABONU, zde procházka starým městem přes náměstí Rossio ulicemi do čtvrti Baixa, kde můžeme do horní části města vyjet historickým výtahem z tepaného železa., později prohlídka katedrály Sé, zastávka u věže Belém a památníku mořeplavců, stejně jako u kláštera sv.Jeronýma... V podvečer přejezd přes SINTRU na nejzápadnější bod Evropy - na mys CABO DA ROCA, kde počkáme na západ slunce... Poté návrat do Lisabonu, nocleh.,
3.den: co nestihneme 2.den v LISABONU dokončíme tento den dopoledne., odpoledne přesun přes lesy s korkovými duby na pobřeží ALGARVE (zde ubytování pro příštích 5 nocí, a to v hotelu cca 200 metrů od pláže v letovisku ALBUFEIRA., hotel*** má 2-lůžkové pokoje vybavené mj. sociálním zařízením a satelitní televizí), po cestě se zastavíme na pláži PRAIA DA BORDEIRA na západním pobřeží.,
4.-7.den: v průběhu těchto příštích 4 dnů je připraven každý den výlet po pobřeží ALGARVE (pobřeží je typické svými pískovcovými skalami s řadou pískovcových mostů a jehlanů strmě spadajících do moře. V průběhu těchto dnů navštívíme mj. nejjihovýchodnější bod Evropy - MYS SAGNÉS či letoviska LAGOS, PORTIMAO, AMACAO, a také horský vrchol MONCHIQUE s možností pěší túry. Každý den bude možný také turistika podél pobřeží a samozřejmě pobyt na písečných plážích s koupáním v Atlantiku., noclehy vždy v Albufeiře.,
8.den: dopoledne pobyt v letovisku ALBUFEIRA, odpoledne přesun mikrobusem na sever Portugalska se zastávkou v univerzitním městě ÉVORA, jehož stará část je zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme zde zbytky původního Římského chrámu či náměstí Praca do Giraldo., v podvečer přijedeme do LISABONU, zde ubytování a večerní procházka hlavním městem Portugalska., nocleh.,
9.den: časně ráno přejezd na letiště a dopolední přelet do Berlína., z Berlína do České Lípy vlakem., předpokládaný návrat v podvečer
 
 
 
Ubytování: v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic nebo v případě samostatně cestujících osob stejného pohlaví si vyhrazujeme právo na ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
 
Stravování: bez předem zajištěné stravy
 
Startovné: 14900.-Kč zahrnuje letenky Berlín-Lisabon a zpět, dopravu po Portugalsku klimatizovaným mikrobusem a 8x ubytování ve 2-lůžkových pokojích.
Přelety: s leteckou společností TAP PORTUGAL, v ceně letenky je pouze příruční zavazadlo (55x40x20 cm)., odbavené zavazadlo za poplatek
Startovné nezahrnuje jízdenky vlakem do Berlína a zpět (cca 700.-Kč), vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 30.-€) a stravu (cca 120.-€).
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.5.2021., záloha ve výši 4000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná., doplatek do 10.6.2021
 
Možnost připojištění: v rámci přihlášení se na akci je možnost připojištění, které zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 10000.-Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Makedonie domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 426.-Kč (u osob starších 70 let 852.-Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit současně s přihlášením se na akci! V případě pojištění i storna letenky (pokud byste onemocněli ještě před cestou) je cena pojištění 698.-Kč (u osob starších 70 let dvojnásobek). 
 
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: