S OVýTem OKRUH IZRAELEM A JORDÁNSKEM aneb TO NEJLEPŠÍ

             

Termín: 30.října-12.listopadu 2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:   Jeruzalém, Jaffa, Nazareth, Tiberias, Jordán, Galilejské jezero, Mrtvé moře, Rudé moře, Středozemní moře, údolí Wadi Rum, Petra, Jarash, Ammán...

 

Program akce:

1.den - pondělí 30.října 2017: odlet s nízkonákladovou leteckou společností z Berlína, přelet do Izraele, přílet do Eilatu, po odbavení ubytování a prohlídka EILATU, možnost pobytu na pláži u RUDÉHO MOŘE., nocleh.,
2.den - úterý 31.října 2017: cesta do starobylé JAFFY (předměstí Tel Avivu, prohlídka)., poté přejezd do CEASAREY (zastávka ve starém antickém městě u římského aquaduktu na pobřeží Středozemního moře) a na závěr dne prohlídka HAIFY (výlet k blízké hoře Karmel s Mariánskou svatyní a k malé bazilice Stella Maris s vyhlídkou na Haifu), v Haifě ubytování a nocleh.,
3.den - středa 1.listopadu 2017: dopoledne návštěva NAZARETHU, města proslulého zvěstováním Panny Marie. My zde navštívíme baziliku Zvěstování. Po prohlídce Nazarethu výjezd na blízkou HORU TABOR, kde následuje prohlídka baziliky. Poté přejezd ke GALILEJSKÉMU JEZERU a krátké volno v městě TIBERIAS, odpoledne zastávka u ŘEKY JORDÁN v místech křtu Ježíše Krista. V podvečer zastávka v JERICHU (údajně nejstarší místo na Zemi) a večer ubytování v Jeruzalému., nocleh.,
4.den - čtvrtek 2.listopadu 2017: celodenní prohlídka JERUZALÉMU (Chrámová hora, Skalní dóm, mešita Al Aksa, Zeď nářků, hora Sion, křížová cesta Via Dolorosa, po které kráčel Ježíš vstříc své smrti na kříži, Golgota - chrám Božího hrobu... Bazary, židovská čtvrť...)., nocleh v Jeruzelému.,
5.den - pátek 3.listopadu 2017: dopoledne výlet do BETLÉMU (bazilika Narození Ježíše Krista s jeskyňkou, bazilika sv.Kateřiny), odpoledne JERUZALÉM - Getsemanská zahrada a jeskyně, Olivová hora atd. Na závěr možnost prohlídky Muzea holocaustu Jad Vašem. Poté volno a nocleh ve stejném hotelu v Jeruzalému.,
 
6.den - sobota 4.listopadu 2017: odjezd z Jeruzalému a cesta k MRTVÉMU MOŘI. Před příjezdem zastávka na vyhlídce na KLÁŠTER SV.JIŘÍ - odtud i možný turistický výšlap ke klášteru, který je vytesán do skalní stěny v úzké rokli (pěšky tam a zpět cca 5 km) a možnost návštěvy pevnosti MASADA (na skalním útesu asi 440 metrů nad mořem, přístupná lanovkou). Odpoledne koupání v Mrtvém moři a v podvečer přejezd Negavskou pouští k Rudému moři do letoviska Eilat., zde ubytování a nocleh.,
7.den - neděle 5.listopadu 2017: celodenní pobyt v EILATU s možností koupání v RUDÉM MOŘI., nebo alternativní program: výlet do NÁRODNÍHO PARKU TIMNA (jedinečné pískovcové skalní útvary, pěší túra cca 5 km)., v podvečer výlet na vyhlídku na SINAI (z vyhlídky možné spatřit 4 země - Egypt, Izrael, Jordánsko a Saudskou Arábii, možnost krátkého pěšího výšlapu mezi pískovcovými skalisky). Nocleh v Eilatu.,
8.den - pondělí 6.listopadu 2017: snídaně v hotelu, dopoledne přesun přes izraelsko-jordánskou hranici. Odpoledne a v podvečer návštěva soutěsky NÁRODNÍHO PARKU WADI RUM (údolí v poušti, projížďka v terénních vozidlech s beduíny, skalní most, písečná duna, jedinečné skály) a večer cesta do Petry., po příjezdu ubytování v hotelu a večerní návštěva okolí skalního města PETRA., nocleh.,
 
9.den - úterý 7.listopadu 2017: po snídani celodenní prohlídka PETRY (Římská cesta, katakomby, amfiteátr, chrám Monastery, pěší výstup na samý vrchol Petry - k vyhlídce View The End Of The World apod., vstupné cca 50.-JOD, tj. cca 1750.-Kč)., Nocleh v hotelu.,
10.den - středa 8.listopadu 2017: snídaně v hotelu, přejezd ke křižáckému hradu AL KARAK (prohlídka) a dále cesta okolo MRTVÉHO MOŘE z jordánské strany do starověkého města MADABA - města Nabatejců, byzantské a umajlovské umění a na HORU NEBO (údajný Mojžíšův hrob). V podvečer dojezd do hlavního města Jordánska - do AMMÁNU. Po příjezdu krátká projížďka městem, ubytování v hotelu a nocleh.,
11.den - čtvrtek 9.listopadu 2017: dopoledne prohlídka AMMÁNU, při procházce mj. návštěva amfiteátru, Odeonu, římské kolonády, citadely, byzantské baziliky či Herkulova chrámu. Po poledni výlet do jednoho z nejlépe dochovaných římských měst na Blízkém východě - do města JARASH. Projdeme hlavní komunikaci Cardo, oválnou Plazu, posvátnou cestou vyjdeme nahoru k Artemidině chrámu a k Severnímu divadlu, ividíme Hadriánův oblouk a Hipodrom, Nymfaeum i katedrálu.). Večer návrat na hotel v Ammánu a nocleh.,
12.den - pátek 10.listopadu 2017: projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka AJLOUN k jednomu z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů. Krásné výhledy na Jordan Valley, do Sýrie i Izraele. Odpoledne návrat k Rudému moři,  zastávka v přístavním městě AQABA, možnost pobytu na pláži u Rudého moře., ubytování a nocleh.,
 
 
13.den - sobota 11.listopadu 2017: přechod hranic do Izraele, volno  s možností koupání v RUDÉM MOŘI.,   příp. pro zájemce návštěva zdejší podmořské stanice Korálový svět,což je oceánografický komplex, odkud lze zblízka sledovat úžasný podmořský život. Nocleh v Eilatu.,
14.den - sobota 12.listopadu 2017: po časné snídani v hotelu dopolední přejezd na letiště v Tel Avivu., odbavení na letišti a přelet zpět., návrat v podvečerních hodinách do Prahy nebo na některé z okolních letišť a transfer do Česka.
Ubytování: 13x hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
Stravování: v hotelech po noclehu snídaně
 
Startovné: 29500.-Kč obsahuje letenky Berlín-Eilat-Praha (změna odletového letiště vyhrazena, transfer z České Lípy na odletové letiště mimo Prahu zajištěn), 13x nocleh v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s přísl., dopravu po Izraeli a Jordánsku klimatizovaným mikrobusem, 13x hotelovou snídani a poplatky za vstupy a výstupy z Izraele a Jordánska.
Nezahrnuje vstupenky (cca 100.-€), vízum do Jordánska (na hranicích za 40.-JOD) a nutný přesun taxi přes hranice Izrael-Jordánsko-Izrael (cca 20.-€).
 
Náročnost akce: pěší výlety jsou nenáročné, nejsou nezbytně nutné - kdo nebude chtít pěší výlet absolvovat může mít individuální program.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.8.2017., záloha splatná s přihláškou činí 10000.-Kč.
 
Odkazy na internetu:
 
Předpověď počasí: