S OVýTem JORDÁNSKEM OD PETRY K RUDÉMU MOŘI 

  aneb JARNÍ PRÁZDNINY V JORDÁNSKÉM TEPLE

Termín: 7.-14.března 2020 (jarní prázdniny)     
DO 10.5.2019 nebo do vyprodání zvýhodněných letenek ZA VÝJIMEČNÉ STARTOVNÉ - JEN 11500.-KČ
     
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:   

Mrtvé moře, Rudé moře, Aqaba, údolí Wadi Rum, Petra, hora Nebo, Jarash, Ammán...

 

Program akce:
1.den - sobota 7.března 2020: odlet s nízkonákladovou leteckou společností z Berlína, přelet do Jordánska, přílet do Akaby, po odbavení cesta do centra letoviska u RUDÉHO MOŘE. Odpoledne prohlídka přístavního města AQABA, v podvečer ubytování v hotelu a nocleh.,
2.den - neděle 8.března 2020: snídaně v hotelu, v průběhu dne návštěva soutěsky NÁRODNÍHO PARKU WADI RUM (údolí v poušti, projížďka v terénních vozidlech s beduíny, skalní most, písečná duna, jedinečné skály) a večer cesta do Petry., po příjezdu ubytování v hotelu a večerní návštěva okolí skalního města PETRA., nocleh.,
3.den - pondělí 9.března 2020: po snídani celodenní prohlídka PETRY (Římská cesta, katakomby, amfiteátr, chrám Monastery, pěší výstup na samý vrchol Petry - k vyhlídce View The End Of The World apod., vstupné cca 50.-JOD, tj. cca 1750.-Kč)., Nocleh v hotelu.,
4.den - úterý 10.března 2020: snídaně v hotelu, přejezd ke křižáckému hradu AL KARAK (prohlídka) a dále cesta okolo MRTVÉHO MOŘE z jordánské strany do starověkého města MADABA - města Nabatejců, byzantské a umajlovské umění a na HORU NEBO (údajný Mojžíšův hrob). V podvečer dojezd do hlavního města Jordánska - do AMMÁNU. Po příjezdu krátká projížďka městem, ubytování v hotelu a nocleh.,
5.den - středa 11.března 2020: dopoledne prohlídka AMMÁNU, při procházce mj. návštěva amfiteátru, Odeonu, římské kolonády, citadely, byzantské baziliky či Herkulova chrámu. Po poledni výlet do jednoho z nejlépe dochovaných římských měst na Blízkém východě - do města JARASH. Projdeme hlavní komunikaci Cardo, oválnou Plazu, posvátnou cestou vyjdeme nahoru k Artemidině chrámu a k Severnímu divadlu, ividíme Hadriánův oblouk a Hipodrom, Nymfaeum i katedrálu.). Večer návrat na hotel v Ammánu a nocleh.,
6.den - čtvrtek 12.března 2020: projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka AJLOUN k jednomu z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů. Krásné výhledy na Jordan Valley, do Sýrie i Izraele. Odpoledne návrat k Rudému moři, ubytování v AQABĚ a volný program., nocleh.,
7.den - pátek 13.března 2020: volno v AQABĚ s možností koupání v RUDÉM MOŘI. Nocleh v Aqabě.,
8.den - sobota 14.března 2020: v průběhu dne transfer na letiště., odbavení na letišti a přelet do Berlína., návrat v podvečerních hodinách na letiště Schönefeld a transfer do Česka.

 
 
 
Ubytování:  7x hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou., 
Stravování:  v hotelech po noclehu snídaně
 
Startovné: 11500.-Kč zahrnuje letenky Berlín-Aqaba-Berlín (změna odletového letiště vyhrazena, transfer z České Lípy na odletové letiště zajištěn, není součástí startovného), 7x nocleh v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s přísl., dopravu po Jordánsku klimatizovaným mikrobusem a 7x hotelovou snídani.
Nezahrnuje dopravu  z České Lípy do Berlína a zpět (cca 1000.-Kč) vstupenky (cca 100.-€), vízum do Jordánska (na letišti za 40.-JOD) 
 
Náročnost akce: pěší výlety jsou nenáročné, nejsou nezbytně nutné - kdo nebude chtít pěší výlet absolvovat může mít individuální program.
 
Přihlášky a záloha: o vyprodání kapacity, se zárukou výše startovného /do vyprodání letenek/ do 10.5.2019 nebo nejpozději do 31.12.2019., záloha splatná s přihláškou činí jen 3000.-Kč.
 
 
 
Odkazy na internetu:
 
 
 
Předpověď počasí: