S OVýTem IZRAEL A JORDÁNSKO

Propozice akce 
S OVýTem IZRAEL A JORDÁNSKO                                       
Termín akce: jarní prázdniny 31.ledna - 7.února 2015       
JEN ZA 17700.-KČ VČETNĚ VÍZA 
DO JORDÁNSKA                            
A VÝSTUPNÍCH POPLATKŮ Z IZRAELE A JORDÁNSKA! 
  
Program:
1.den: odlet v denních hodinách z Berlína do Tel Avivu, transfer z letiště do JERUZALÉMU a večer prohlídka části města (Olivetská hora)., nocleh v hotelu.,
2.den: prohlídka staré části města JERUZALÉMU (mj. Zeď nářků, Arménská čtvrť, Sion, mešita Al Aksa, Skalní dóm, Via Dolorosa...)., cca ve 14.00 hodin odjezd z Jeruzalému a přejezd okolo Mrtvého moře a pod Masadou k Rudému moři, do letoviska EILAT., po příjezdu ve večerních hodinách ubytování v hotelu a nocleh.,
3.den: dopoledne krátký pobyt u moře v EILATU a před polednem přesun přes izraelsko-jordánskou hranici. V odpoledních hodinách zastávka v přístavním městě AQABA, v podvečer návštěva soutěsky NP WADI RUM a večer cesta do Petry., po příjezdu ubytování v hotelu a večerní návštěva okolí skalního města PETRA., nocleh.,
4.den:   po snídani časně ráno celodenní prohlídka PETRY  (Pokladnice, Římská cesta, katakomby, amfiteátr, chrám Monastery, pěší výstup na samý vrchol Petry - k vyhlídce View The End Of The World apod.), pěšky cca 12 km)., Nocleh v hotelu.,
5.den: snídaně v hotelu, přejezd ke křižáckému hradu AL KARAK (možnost prohlídky) a k MRTVÉMU MOŘI z jordánské strany (možnost vykoupání).  Odpoledne zastávka na HOŘE MOUNT NEBO (údajný Mojžíšův hrob) a v podvečer dojezd do hlavního města Jordánska - do  AMMÁNU.  Po příjezdu krátká projížďka městem, ubytování v hotelu a nocleh.,    
6.den: snídaně, dopoledne prohlídka AMMÁNU, při procházce mj. návštěva amfiteátru, odeonu, římské kolonády, citadely (byzantská bazilika či Herkulův chrám.  Odpoledne výlet do města JERASH (poměrně zachovalé a rozsáhlé antické město),  večer návrat po dálnici do Petry a nocleh v hotelu.,      
7.den: snídaně v hotelu, dopoledne přejezd hranic do Izraele, odpoledne možnost koupání v RUDÉM MOŘI a  pobyt v EILATU,  příp. návštěva Podmořské stanice s možností výletu ponorkou apod., a večer přejezd do Tel Avivu., nocleh v hotelu.,
8.den: dopoledne návštěva staré části Tel Avivu - JAFFY., po poledni odbavení na letišti a přelet do Berlína., návrat v podvečerních hodinách do Berlína.
     
 
STARTOVNÉ: 17700.-Kč obsahuje letenky Berlín-Tel Aviv-Berlín, 7x nocleh v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s přísl., dopravu po Izraeli a Jordánsku klimatizovaným mikrobusem, 5x hotelovou snídani a poplatky za vstupy a výstupy z Izraele a Jordánska včetně vstupního víza do Jordánska - tyto poplatky jsou ve výši 2900.-Kč!
Nezahrnuje vstupenky (cca 80.-€) a přepravu do/z Berlína na letiště Schönefeld (dopravu zajistíme) a nutný přesun taxi přes hranice Izrael-Jordánsko-Izrael (cca 10 km).
Sleva pro stávající členy KČT OVýT - 300.-Kč.
 
 
Náročnost akce: pěší výlety jsou nenáročné, nejsou nezbytně nutné - kdo nebude chtít pěší výlet absolvovat může mít individuální program.
 
Přihlášky: vzhledem k cenám letenek žádám případné zájemce o přihlášku do 5.listopadu 2014.
 
Odkazy na internetu: 
 
Předpověď počasí:
Rudé moře, Eilat: www.wetteronline.de/wetter/elat