S OVýTem ZEMÍ ZVANOU IZRAEL

(během jednoho týdne tři moře - Středozemní, Mrtvé a Rudé...)      
Termín: 2.-9.června 2014
 
 
Program:
1.den: odlet s nízkonákladovou leteckou společností z Prahy (příp. z Vídně, Berlína apod.), přelet do Izraele, přílet do Tel Avivu, po odbavení cesta do CEASAREY (zastávka ve starém antickém městě u římského aquaduktu), poté přejezd do křižáckého podzemního města AKKO a na závěr dne prohlídka HAIFY (výlet k blízké hoře Karmel s Mariánskou svatyní a k malé bazilice Stella Maris s vyhlídkou na Haifu), v Haifě ubytování a nocleh.,
2.den: dopoledne přejezd ke GALILEJSKÉMU JEZERU (možnost vyhlídkové plavby po jezeru) a krátké volno v městě TIBERIAS, odpoledne návštěva NAZARETHU, města proslulého zvěstováním Panny Marie a rodištěm Ježíše Krista. My zde navštívíme baziliku Zvěstování. Po prohlídce Nazarethu výjezd na blízkou HORU TABOR, kde následuje prohlídka baziliky. V podvečer zastávka v JERICHU (údajně nejstarší místo na Zemi) a večer ubytování v Jeruzalému., nocleh.,
3.den: celodenní prohlídka JERUZALÉMU (Chrámová hora, Skalní dóm, mešita Al Aksa, Zeď nářků, hora Sion,  Křížová cesta, po které kráčel Ježíš vstříc své smrti na kříži, Golgota - chrám Božího hrobu... Bazary, židovská čtvrť...)., nocleh v Jeruzelému., 
4.den: dopoledne výlet do BETLÉMU (bazilika a místo Narození Ježíše Krista, bazilika sv.Kateřiny), odpoledne JERUZALÉM - Getsemanská zahrada a jeskyně, Olivová hora atd. Na závěr možnost prohlídky Muzea holocaustu Jad Vašem. Poté  volno a nocleh ve stejném hotelu v Jeruzalému.,
5.den: odjezd z Jeruzalému a cesta k MRTVÉMU MOŘI. Před příjezdem zastávka na vyhlídce na KLÁŠTER SV.JIŘÍ - odtud i možný turistický výšlap ke klášteru, který byl vytesán do skalní stěny v úzké rokli (pěšky tam a zpět cca 5 km) a možnost návštěvy pevnosti MASADA (na skalním útesu asi 440 metrů nad mořem, přístupná lanovkou). Odpoledne koupání v Mrtvém moři a v podvečer přejezd Negavskou pouští k Rudému moři do letoviska Eilat., zde ubytování a nocleh.,
6.den: volno v EILATU s možností koupání v RUDÉM MOŘI, příp. pro zájemce návštěva zdejší podmořské stanice Korálový svět, což je oceánografický komplex, odkud lze zblízka sledovat úžasný podmořský život. Případně je možné  v tento den bez záruky zajistit i celodenní výlet do jordánské Petry! Nocleh v Eilatu.,
7.den: celodenní pobyt v EILATU s možností koupání v RUDÉM MOŘI., nebo alternativní program: výlet do NÁRODNÍHO PARKU TIMNA  (jedinečné pískovcové skalní útvary, pěší túra cca 5 km)., v podvečer výlet na vyhlídku na SINAI (z vyhlídky možné spatřit 4 země - Egypt, Izrael, Jordánsko a Saudskou Arábii), možnost krátkého pěšího výšlapu mezi pískovcovými skalisky).Nocleh v Eilatu.,
8.den: časně ráno odjezd z Eilatu do Tel Avivu a v poledních hodinách návštěva staré JAFFY, dnes součást hlavního města Izraele. Jaffa byla už ve starověku důležitým přístavem. V podvečer odlet z Tel Avivu a ve večerních hodinách návrat do Prahy (příp. na letiště odletu - Vídeň či Berlín apod.).
 
Startovné: 16000.-Kč obsahuje letenky Praha-Tel Aviv-Praha, klimatizovaný mikrobus v Izraeli a 7x nocleh v jednoduchých hotelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC). 
Nezahrnuje stravu a vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 100.-USD).
Minimální počet zájemců: 5
Pro stávající členy OVýTu sleva ve výši 300.-Kč.
 
 
Náročnost akce: pěší výlety jsou nenáročné, nejsou nezbytně nutné - kdo nebude chtít pěší výlet absolvovat může mít individuální program.
 
Přihlášky: vzhledem k cenám letenek žádám případné zájemce o přihlášku do 21.března 2014. Záloha: 7000.-Kč/os.
 
 
 
 
Internetové odkazy na navštívená místa: