S OVýTem OMÁN

na leden 2020 předkládáme propozice akce, která vás zavede na Arabský poloostrov do Ománu. Ujišťujeme, že zde se jedná o úplně něco jiného než to, co nabízí sousední Dubaj, Abu Dhabí či třeba Katar. Tady, v Ománu, nejdete u moře palmy s bělostným pískem, o pár kilometrů dál můžete šplhat do stěn kilometr dlouhých slepencových kaňonů s bizarními skalními útvary, navštívíte třetí největší poušť světa, projdete několik wádí, navštívíte hrady, pevnosti, staré čtvrti měst a původních, ještě dnes částečně obydlených, oblastí...
 
Propozice akce
S OVýTem OMÁN
                 
Termín: 7.-20.ledna 2020
 
Program akce: 
1.den - úterý 7.ledna 2020: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (doprava v tomto případě zajištěna)., noční přelet s přestupem na některém evropském nebo asijském letišti., noční přelet.,
2.den - středa 8.ledna 2020: časně ráno přílet do Ománu., po vyřízení formalit a vyzvednutí mikrobusu přejezd do centra hlavního města země - MUSCATU., v rámci prohlídky města navštívíme mj. Velkou mešitu sultána Quaboose, Královskou operu, staré tržiště Mutrah souk atd. Odpoledne můžete zavítat do muzea Bait Al Zubair, které připomíná staré tradice a způsob života obyvatel Ománu. V podvečer ubytování a nocleh.,
3.den - čtvrtek 9.ledna 2020: přejezd do oblasti JEBEL SHAMS, kde se zastavíme mj. ve vesnici BIRKAT AL MAWZ, která nabízí rozsáhlé zbytky původních obydlí, někdy i částečně obydlených. Později vyjedeme do pohoří JEBEL SHAMS do horského městečka AL HAMRA, kde se kolem tradičních domů z hliněných cihel zdá, že se tu zastavil čas. Další městečko  MISFAT AL ABRJIN  je zase přilepené na skále v jemenských horách. Vydáme se i na kultovní trek "BALCONY RIM" ve stěně kaňonu WADI NACHR až k vesnici BANI SUWEJF schované pod skalním převisem.  V podvečer se vrátíme do NIZWY, což bylo původně hlavní město Ománu. Zde si prohlédnete impozantní pevnost ze 17.stol., které dominuje 40 metrů vysoká centrální věž s výhledem na Nizwu a okolí. Nocleh zde.,    
4.den - pátek 10.ledna 2020: ráno se vypravíme na místní zvířecí trh a poté odjedeme do Bahly kde navštívíme BAHLA., poté zhlédneme hrad JABREEN, který stojí osamoceně na pusté pláni, na pozadí horského masívu Jebel Akhdar, a je jedním z nejkrásnějších v zemi. Odpoledne nás čeká dlouhý přejezd pouště, pozdě večer dojezd do letoviska SALALÁ, rodného města sultána Qábúse bin Saida (již 45 let moudře vládne Ománu)., ubytování a nocleh.,
5.den - sobota 11.ledna 2020 a 6.den - neděle 12.ledna 2020: po celé dva dny se budeme pohybovat v provincii ZOFÁR, což je "Afrika v Arábii". Navštívíme Hrobku proroka Joba, zastavíme se u unikátních mořských gejzírů na pláži v MUGHASILU, pod nebetyčnými horami se vykoupete bělostné pláži FAJIJÁ. Všude velbloudi, skály, moře a kadidlové stromy. Prohlédneme si i centrum města SALALÁ, zastavíme v přístavu MIRBAT a u historických ruin SUMHURAM...  Noclehy ve stejném hotelu v Salalá.,
7.den - pondělí 13.ledna 2020: přes poušť se vydáme na sever země... V průběhu dne podnikneme výlet najatými vozy 4x4 do pouště (není zahrnuto ve startovném) a později dojedeme do místa našeho ubytování poblíž města Dakm., ubytování a nocleh.,
8.den - úterý 14.ledna 2020: dnes dojedeme i s pomocí trajektu na ománský OSTROV MASIRÁ, který až do roku 2004 nesměl mít stálé obyvatele. Možnost koupání v Indickém oceánu, pobytu na pláži či zkoumání podmořského života na blízkých korálových útesech., nocleh na ostrově.,   
9.den - středa 15.ledna 2020: z ostrova Masirá se vrátíme trajektem na ománskou pevninu a pojedeme přes město AL KAMIL se starými strážními věžemi a malým tržištěm. Pokračování do WADI BANI KHALID, kam po celý rok přitéká voda. Po křivolaké cestě po horském úbočí vstoupíte do dlouhého řečiště, obklopeného vesnicemi a úrodnými plantážemi. Pěší výlet k průzračným jezírkům. V podvečer návrat do Al Kamil a na okraj pouště, kde budete mít zajištěné ubytování v tradičních beduínských stanech, pozorování západu slunce, večeře ve stylu beduínské kuchyně a možnost sjíždění písečných dun v jeepech 4x4 (jízda jeepem není zahrnuta do startovného)., nocleh.,
10.den - čtvrtek 16.ledna 2020: naše cesta pokračuje do starého města SUR s tradiční loděnicí, kde se dodnes ručně vyrábí historické dřevěné lodě "dhow".  Odpoledne dojedeme na "želví" pláž RAS AL HADD, kam každoročně připlouvá množství želv, které na zdejších plážích nakladly svá vejce. Noční pozorování obřích želv karet., ubytování., nocleh.,
11.den - pátek 17.ledna 2020: přejezd podél moře na pláž se zářícím bílým pískem a tyrkysovou vodou WHITE SANDS BEACH, která je vklíněna do skalnatého pobřeží. Další zastávkou bude propadlina BIMMAH, která vznikla propadnutím vápencového stropu podzemní jeskyně. Kromě pořízení fotografií se i tady můžete vykoupat v brakické vodě. Odpoledne zastávka u přehrady WADI DAYAQH DAM zásobující vyprahlou krajinu Ománu vodou. V podvečer dojezd do Muscatu, ubytování a nocleh .,
12.den - sobota 18.ledna 2020: program bude upřesněn
13.den - neděle 19.ledna 2020: program bude upřesněn
14.den - pondělí 20.ledna 2020: časně ráno odlet z Muscatu, přestup na některém evropském letišti a návrat do Prahy nebo na některé z okolních letišť (doprava do Prahy zajištěna).
Ubytování: 9x v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic je možnost ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha), 1x nocleh ve 2-lůžkovém beduínském stanu vybaveným toaletou.
  
Stravování:  kromě 1 večeře a 1 snídaně v beduínském stanu a 4x snídaně v místě ubytování, není strava předem zajišťována., možnost snídaní i v dalších ubytovacích zařízeních
 
Startovné: 29500.-Kč zahrnuje: letenky do Muscatu a zpět včetně zavazadla, dopravu po Ománu klimatizovanými SUV mikrobusy, trajekty na ostrov Masirá, 9x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích, 1x ve dvoulůžkovém stanu, 1x večeři a 5x snídani.   
Startovné nezahrnuje vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 20.-USD), výlety v jeepech do pouště  (cca 100.-USD) a vízum do Ománu (cca 1300.-Kč)
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.11.2019., záloha ve výši 15000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: