S OVýTem OMÁN

Termín: 5.-15.ledna 2023

     

Program akce:
1.den: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (doprava v tomto případě zajištěna)., noční přelet s přestupem na některém evropském nebo asijském letišti., noční přelet.,
2.den: časně ráno přílet do Ománu., po vyřízení formalit a vyzvednutí mikrobusu přejezd do centra hlavního města země - MUSCATU., v rámci prohlídky města navštívíme mj. Velkou mešitu sultána Quaboose, Královskou operu, staré tržiště Mutrah souk atd. V podvečer ubytování a nocleh.,
3.den: přejezd do oblasti JEBEL SHAMS, kde se zastavíme mj. ve vesnici BIRKAT AL MAWZ, která nabízí rozsáhlé zbytky původních obydlí, někdy i částečně obydlených. Později vyjedeme do pohoří JEBEL SHAMS do horského městečka AL HAMRA, kde se kolem tradičních domů z hliněných cihel zdá, že se tu zastavil čas. Další městečko MISFAT AL ABRJIN je zase přilepené na skále v jemenských horách. Vydáme se i na kultovní trek "BALCONY RIM" ve stěně kaňonu WADI NACHR až k vesnici BANI SUWEJF schované pod skalním převisem. V podvečer se vrátíme do NIZWY, což bylo původně hlavní město Ománu. Zde si prohlédnete impozantní pevnost ze 17.stol., které dominuje 40 metrů vysoká centrální věž s výhledem na Nizwu a okolí. Nocleh zde.,
4.den: ráno se vypravíme na návštěvu BAHLY., poté zhlédneme hrad JABREEN, který stojí osamoceně na pusté pláni, na pozadí horského masívu Jebel Akhdar, a je jedním z nejkrásnějších v zemi. Odpoledne nás čeká dlouhý přejezd pouště, pozdě večer dojezd do letoviska SALALÁ, rodného města sultána Qábúse bin Saida (45 let moudře vládnul Ománu)., ubytování a nocleh.,
5.den a 6.den: po celé dva dny se budeme pohybovat v provincii ZOFÁR, což je "Afrika v Arábii". Navštívíme Hrobku proroka Joba, zastavíme se u unikátních mořských gejzírů na pláži v MUGHASILU, pod nebetyčnými horami se vykoupete bělostné pláži FAJIJÁ. Všude velbloudi, skály, moře a kadidlové stromy. Prohlédneme si i centrum města SALALÁ, zastavíme v přístavu MIRBAT a u historických ruin SUMHURAM... Noclehy ve stejném hotelu v Salalá.,
7.den: přes poušť se vydáme na sever země... V průběhu dne podnikneme výlet najatými vozy 4x4 do pouště (není zahrnuto ve startovném) a později dojedeme přes Dakm do místa našeho ubytování, nocleh.,
8.den a 9.den: přejedeme do AL KAMIL se starými strážními věžemi a malým tržištěm. Pokračování do WADI BANI KHALID, kam po celý rok přitéká voda. Po křivolaké cestě po horském úbočí vstoupíte do dlouhého řečiště, obklopeného vesnicemi a úrodnými plantážemi. Pěší výlet k průzračným jezírkům. Naše cesta pokračuje do starého města SUR s tradiční loděnicí, kde se dodnes ručně vyrábí historické dřevěné lodě "dhow". V podvečer dojedeme na "želví" pláž RAS AL HADD, kam každoročně připlouvá množství želv, které na zdejších plážích nakladly svá vejce. Noční pozorování obřích želv karet., ubytování., nocleh.,
10.den: přejezd podél moře na pláž se zářícím bílým pískem a tyrkysovou vodou WHITE SANDS BEACH, která je vklíněna do skalnatého pobřeží. Další zastávkou bude propadlina BIMMAH, která vznikla propadnutím vápencového stropu podzemní jeskyně. Kromě pořízení fotografií se i tady můžete vykoupat v brakické vodě. Odpoledne zastávka u přehrady WADI DAYAQH DAM zásobující vyprahlou krajinu Ománu vodou. V podvečer dojezd do Muscatu, ubytování a nocleh .,
11.den: časně ráno odlet z Muscatu, přestup na některém evropském letišti a návrat do Prahy nebo na některé z okolních letišť (doprava do Prahy zajištěna).

 

Ubytování: 9x v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic je možnost ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha)

Stravování: strava není předem zajišťována., možnost snídaní i v dalších ubytovacích zařízeních

Startovné: 34500.-Kč zahrnuje: letenky do Muscatu a zpět, dopravu po Ománu klimatizovanými SUV mikrobusy a 9x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích.
Startovné nezahrnuje vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 20.-USD), výlety v jeepech do pouště (cca 100.-USD)

Víza do Ománu: lze je získat po příletu do Muscatu, při pobytu do 14-ti dnů zdarma

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 10.12.2023., záloha ve výši 15000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná

    

Odkazy:
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/oman.A160901_214015_kolem-sveta_hig

Videoodkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/205562260120007-na-ceste-po-omanu/

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Oman.htm