S OVýTem PRODLOUŽENÝ VÍKEND V IZRAELI

 

AKČNÍ NABÍDKA

IZRAEL  

 termín: 2021 - bude oznámen po uvolnění opatření v souvislosti se SARS-CoV-19 v Izraeli

startovné: 5060.-Kč

letenky Vídeň-Ejlat-Vídeň a 4x hotel*** v Ejlatu

za příplatek doprava do Vídně a zpět (cca 1000.-Kč) 

a 3-denní výlet po Izraeli za 2200.-Kč

(Ejlat-Jeruzalém-Jericho-Mrtvé moře-Ejlat)

 
 
Program 3-denního výletu po Izraeli (2200.-Kč)
1.: přelet do Izraele, po příletu cesta na hotel v Ejlatu, odpoledne možnost pobytu u Rudého moře, nocleh.,
1.den: : cesta po hranicích s Egyptem (Sinai) přes kaňon pod Micpe Ramon do Jeruzaléma., po příjezdu návštěva Starého města, Via Dolorosa v muslimské čtvrti, Západní zeď nebo také Zeď nářků - pro Židy nejposvátnější místo, Sion atd. Večer ubytování a nocleh.,
2.den: dopoledne návštěva Muzea holocaustu Jed Vašem v Jeruzalémě, procházka židovskou čtvrtí Mea Šearim… V podvečer výlet do nedalekého Betlehema (Betléma), kde můžete navštívit mj. Chrám Narození Páně... Večer v Jeruzalémě., nocleh.,
3.den: odjezd z Jeruzaléma a cesta přes Jericho (krátká zastávka ve starém Jerichu na západním břehu Jordánu, v jednom z nejstarších kontinuálně osídlených míst na světě), poté cesta pod slavnou Masadou k Mrtvému moři (na vybranou máte buď možnost návštěvy starověké pevnosti Masada nebo koupání v Mrtvém moři) a večer dojezd do Ejlatu, zde ubytování a nocleh.,
4.den: krátký pobyt v Ejlatu, transfer na letiště a odlet z Ejlatu do Evropy