S OVýTem PRODLOUŽENÝ VÍKEND V IZRAELI

 

AKČNÍ NABÍDKA

IZRAEL  

12.-16.1.2021 ** startovné: 5060.-Kč

letenky Vídeň-Ejlat-Vídeň a 4x hotel*** v Ejlatu

za příplatek doprava do Vídně a zpět (cca 1000.-Kč) 

a 3-denní výlet po Izraeli za 2200.-Kč

(Ejlat-Jeruzalém-Jericho-Mrtvé moře-Ejlat)

 
 
Program 3-denního výletu po Izraeli (2200.-Kč) - přihlášky do 25.5.2020
12.1.2021: přelet do Izraele, po příletu cesta na hotel v Ejlatu, odpoledne možnost pobytu u Rudého moře, nocleh.,
13.1.2021: cesta po hranicích s Egyptem (Sinai) přes kaňon pod Micpe Ramon do Jeruzaléma., po příjezdu návštěva Starého města, Via Dolorosa v muslimské čtvrti, Západní zeď nebo také Zeď nářků - pro Židy nejposvátnější místo, Sion atd. Večer ubytování a nocleh.,
14.1.2021: dopoledne návštěva Muzea holocaustu Jed Vašem v Jeruzalémě, procházka židovskou čtvrtí Mea Šearim… V podvečer výlet do nedalekého Betlehema (Betléma), kde můžete navštívit mj. Chrám Narození Páně... Večer v Jeruzalémě., nocleh.,
15.1.2021: odjezd z Jeruzaléma a cesta přes Jericho (krátká zastávka ve starém Jerichu na západním břehu Jordánu, v jednom z nejstarších kontinuálně osídlených míst na světě), poté cesta pod slavnou Masadou k Mrtvému moři (na vybranou máte buď možnost návštěvy starověké pevnosti Masada nebo koupání v Mrtvém moři) a večer dojezd do Ejlatu, zde ubytování a nocleh.,
16.1.2021: krátký pobyt v Ejlatu, transfer na letiště a odlet z Ejlatu do Evropy