S OVýTem KRÁLOVSKÉ JORDÁNSKO

Termín: 22.-29.1.2019

Program akce:
1.den - úterý 22.1.2019: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť, přelet do Ammánu a po odbavení a převzetí mikrobusu transfer do hotelu, ubytování a nocleh.,
2.den - středa 23.1.2019: snídaně, dopoledne prohlídka AMMÁNU, při procházce mj. návštěva amfiteátru, Odeonu, římské kolonády, citadely, byzantské baziliky či Herkulova chrámu. Po poledni výlet do jednoho z nejlépe dochovaných římských měst na Blízkém východě - do města JARASH. Projdeme hlavní komunikaci Cardo, oválnou Plazu, posvátnou cestou vyjdeme nahoru k Artemidině chrámu a k Severnímu divadlu, uvidíme Hadriánův oblouk a Hipodrom, Nymfaeum i katedrálu.). Večer návrat na hotel v Ammánu a nocleh.,
3.den - čtvrtek 24.1.2019: snídaně v hotelu, přejezd na HORU NEBO (údajný Mojžíšův hrob) a dále cesta do starověkého města MADABA - města Nabatejců, okolo MRTVÉHO MOŘE pak dojezd do Petry, ubytování v hotelu a nocleh.,
4.den - pátek 25.1.2019: po snídani celodenní prohlídka PETRY (Římská cesta, katakomby, amfiteátr, chrám Monastery, pěší výstup na samý vrchol Petry - k vyhlídce View The End Of The World apod., vstupné cca 50.-JOD, tj. cca 1750.-Kč)., Nocleh v hotelu.,
5.den - sobota 26.1.2019: po snídani přejezd a odpoledne a v podvečer návštěva soutěsky NÁRODNÍHO PARKU WADI RUM (údolí v poušti, projížďka v terénních vozidlech s beduíny, skalní most, písečná duna, jedinečné skály) a večer cesta do Aqaby., po příjezdu ubytování v hotelu a večerní procházka po břehu RUDÉHO MOŘE., nocleh.
6.den - neděle 27.1.2019: snídaně v hotelu, volný den přístavním městě AQABA u RUDÉHO MOŘE, možnost lodního výletu či koupání na místních plážích., nocleh.,
7.den - pondělí 28.1.2019: projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka AJLOUN k jednomu z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů, odkud se naskýtají i krásné výhledy na Jordan Valley, do Sýrie i Izraele. Kromě hradu se zastavíme i u jednoho z nejstarších minaretů v Jordánsku. Nocleh v Ammánu.,
8.den - úterý 29.1.2019: po snídani volno v AMMÁNU a v průběhu dne transfer na letiště a přelet do Prahy nebo na některé z okolních letišť.

 

Ubytování: 7x vždy v hotelu střední kategorie, a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou
Stravování: 7x snídaně, ostatní strava není předem zajišťována, příležitostí, kde se najíst, bude dostatek

Startovné: 14500.-Kč zahrnuje letenky Praha- Ammán -Praha, dopravu po Jordánsku klimatizovaným mikrobusem, 7x ubytování v hotelu ve 2- až 3-lůžkových pokojích a 7x snídaně.

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 23.12.2018, záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!

Vstupní víza do Jordánska nejsou součástí startovného, ale zařídíme je po příletu na letišti v Ammánu (zdarma)!

Odkazy:

cestovani.idnes.cz/pozvanka-do-zimniho-jordanska-dec-/kolem-sveta.aspx?c=A050131_180327_igsvet_tom

cestovani.idnes.cz/jordansko-prijemna-exotika-dfo-/kolem-sveta.aspx?c=981001_220222_cestovani_luk

www.cestyapamatky.cz/cesty/jordansko-2006/madaba-a-biblicka-mista-v-okoli

 

Předpověď počasí:

www.wetteronline.de/wetter/amman