NOVĚ MIKROBUSEM

S OVýTem SARDINIE? SARDINIE!

Sardinie je ostrov překrásných karibských pláží, divokých útesů, průzračného životem nabitého moře, vysokých hor, ale také jedna z nejchudších částí Itálie, pro kterou cestovní ruch představuje jeden z hlavních zdrojů příjmů...
               
Termín: 11.-20.září 2020 
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: 
CAGLIARI, LINEE TURISTICHE, GOLA DI GOROPPU, PUNTA LA MARMORA, 
PLÁŽE RISO, CALA LUNA ČI LA PELOSA, SANT´ANTIOCO, ALGHERO...
 
 
 
Program akce: 
1.den - pátek 11.září 2020: mikrobusem z České Lípy a Prahy přes Německo do Itálie., noční přejezd.,
2.den - sobota 12.září 2020: časně ráno příjezd do Livorna, odbavení a v 10.00 hodin odplutí trajektem na Sardinii., v 18.00 hodin připlutí do přístavu Olbia., ubytování a nocleh.,
3.den - neděle 13.září 2020: po noclehu přejezd a odpoledne  výlet na jednu z nejkrásnějších pláží na Sardinii, na  PLÁŽ RISO, což je "karibská" pláž na jihovýchodním cípu ostrova u městečka Villasimius, kde vám ke karibskému pocitu bude scházet tak možná žraločí ploutev na obzoru., v podvečer procházka po hlavním městě Sardinie - po CAGLIARI (římský amfiteátr, citadela, dóm... Na město se podíváme i z velkolepé vyhlídky u Bastione San Remy). Nocleh., 
4.den - pondělí 14.září 2020: naším mikrobusem (nebo příp. lodí) se vypravíme na východní pobřeží ostrova. Z ARBATAXU se pak vydáme  turistickou železnicí "Linee turistiche" do Mandasu. Jedná se o zážitek, který nelze na Sardinii vynechat. Železnice zde protíná nádherné horské oblasti Sardinie včetně nejvyššího pohoří MONTI DEL GENNARGENTU. V podvečer návrat do Cagliari a nocleh.,
5.den - úterý 15.září 2020: překrásná místa nabízí ostrov SANT´ANTIOCO. Není ostrovem v pravém slova smyslu, neboť je spojený se Sardinií asi tři kilometry dlouhou šíjí, kterou vybudovali Kartaginci. Leží na jihozápadním cípu Sardinie a připomíná bohem zapomenutou krajinu. Celý den se budeme pohybovat po Sant´Antioco, projedeme ho křížem krážem a zcela jistě bude čas i na pobyt ne zdejší pláži., v podvečer návrat do hotelu v Cagliari a nocleh., 
6.den - středa 16.září 2020: to, že Sardinie jsou také hory, se přesvědčíme i další den: dojedeme k lanovce v Separadorgiu, odkud se nejdříve lanovkou a pak pěšky vystoupáme na nejvyšší vrchol Sardinie - horu PUNTA LA MARMORA  (1833 mn.m.., cca 9,5 km pěšky se stoupáním 436 m, cca 5 hodin tam a zpět)., přejezd do Nuora, zde ubytování a nocleh.,
7.den - čtvrtek 17.září 2020: přejedeme na východní stranu ostrova a v průběhu dne nabízí náš program dvě možnosti: buď turistický výšlap do SOUTĚSKY GOLA DI GOROPPU (pěšky tam a zpět cca 20 km obklopeni skalami, které dosahují neskutečné výšky až 500 metrů a nabízí úchvatnou scenérii vápencové soutěsky, široké průměrně 15 metrů, která se ale místy zužuje na pouhých několik metrů).  Druhou možností jak strávit tento den je pobyt na další z těch nejkrásnějších pláží v Evropě. Jedná se o pláž  CALA LUNA (tedy Měsíční zátoka, pláž ve tvaru půlměsíce dostupná pěšky po útesech nebo lodí). V podvečer přesun do Alghera, kde se po příjezdu ubytujeme., nocleh.,
8.den - pátek 18.září 2020: dopoledne procházka s prohlídkou střediska ALGHERO, kde projdeme spletí průchodů a dlážděných uliček, které ze všech stran obepínají hradby s cimbuřím a obrannými věžemi., celé odpoledne poté strávíme na jedné z nejkrásnějších pláží - LA PELOSA nalézající se u městečka Stintino. Nocleh ve stejném ubytovacím zařízení v Algheru., 
9.den - sobota 19.září 2020: celodenní koupání na pláži v okolí Alghera a Olbie., ve večerních hodinách odplutí trajektu z Olbie a plavba do Livorna ve 4-lůžkových kajutách., noční plavba.,
10.den - neděle 20.září 2020: snídaně na lodi., v 6.15 hodin vylodění v Livornu a poté cesta přes Itálii, Rakousko a Německo do Česka.. Předpokládaný návrat do Prahy a České Lípy do 24.00 hodin.
 
 
Ubytování: 8x v hotelech a penzionech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic nebo v případě samostatně cestujících osob stejného pohlaví si vyhrazujeme právo na ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
 
Stravování: 8x snídaně v ubytovacích zařízeních  
 
Startovné: 15950.-Kč zahrnuje:  dopravu klimatizovaným mikrobusem, trajekty Livorno-Olbia-Livorno, 7x ubytování v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích, 1x ubytování ve 4-lůžkové kajutě na lodi a 8x snídaně.   
Startovné nezahrnuje  příp. jízdenku lodí z Cagliari do Arbotaxu a lanovku na Brunen Spina 
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.8.2020., záloha ve výši  5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Italie/Cagliari.htm