S OVýTem SILVESTR V PALERMU

Termín: 28.12.2021-2.1.2022

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
PALERMO,CATANIA,ETNA,SYRACUSY,AGRIGENTO,TAORMINA... SICÍLIE
 
 
 
Program akce:
1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy těsně po půlnoci a cesta mikrobusem na letiště Berlín-Brandenburg., v 7.15 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou společností z Berlína na Sicílii., přímý let., cca v 10.15 hodin přílet do Catanie, po odbavení a vyzvednutí mikrobusu cesta do centra CATANIE. Zde prohlídka města s procházkou na náměstí Piazza del Duomo, skýtající dramatickou podívanou na Etnu, zastávka před zdejším dómem či radnicí. Prohlédneme si město, které bylo po ničivém zemětřesení v r.1693 přestavěno a dnes se může pochlubit jedněmi z nejnápaditějších barokních památek z lávového kamene., odpoledne dojezd do Syrakus, zde prohlídka historického okrsku Neapolis v SYRAKUSÍCH - prohlídka starého římského a řeckého divadla či bývalého kamenolomu - Latomia del Paradiso se slavným Dionýsovým uchem. Ubytování a nocleh.,
2.den: po noclehu a snídani dopolední prohlídka centra města SYRAKUSY - s ohromujícím dómem či ruinami Appolonova chrámu. Odpoledne prohlídka ÚDOLÍ CHRÁMŮ na okraji AGRIGENTA, ležícího na jihu Sicílie. Zde vás čeká procházka kolem bývalých chrámů Svornosti, Dia Olympského či bohyně Juno. Nevynecháme ani nejstarší ze zdejších chrámů, kterým je chrám Heraklův. Nocleh v Agrigentu.,
3.den: snídaně a a cesta vnitrozemím Sicílie, krajem, kde ještě nedácno "řádila" mafie... odpoledne prohlídka PALERMA, starého centra města s úžasným Dómem z 12.století, Královským palácem, náměstím Čtyř fontán či s barokní svatyní Gesú, ubytování a nocleh.,
4.den: dopoledne zastávka v MONREALE - jen kousek nad Palermem se nachází vyšňořený monrealský dóm. Z Monreale je také úžasný výhled na Palermo a jeho okolí! Odpoledne volno v PALERMU, večer OSLAVA SILVESTRA v ulicích a na náměstích sicilské metropole., nocleh.,
5.den: po snídani přejezd do CEFALÚ zastávka s prohlídkou městečka ležícího přímo na mořském pobřeží, jehož dominantou je jedna z nejkrásnějších normanských katedrál. Odpoledne cesta podél moře po severním pobřeží Sicílie se zastávkou v MESSINĚ, přístavním městě ležícím na okraji Messinské úžiny. Zde se zastavíme na náměstí před budovou radnice s orlojem. Ale takový, jaký je na Staroměstské radnici, nečekejte. V podvečer cesta do krásně situované TAORMINY, kde navštívíme zdejší nejvýznamnější pamětihodnost - řecké, později Římany přestavěné divadlo, které vás uhrane svou polohou i výhledem na kouřící Etnu. Nocleh v hotelu v Giardini Naxos nedaleko od pláže.,
6.den: snídaně, časně ráno cesta na jednu z nejvyšších činných sopek na světě - ETNU (3323 mn.m.., výjezd k lanovce, kterou se můžete vydat ke kráteru na vrcholu sopky). I když odoláte výletu lanovkou k samému vrcholu, buďte si jisti, že i výhled od spodní stanice zcela jistě stojí za cestu po kroutící se silničce od moře na sopku. Před polednem přejezd na letiště v Catanii, odbavení a ve 12.25 hodin odlet ze Sicílie do Berlína. Předpokládaný přílet v 15.20 hodin. Cesta z Berlína do České Lípy mikrobusem. Předpokládaný návrat do České Lípy cca do 20.00 hodin.
 
 
 
 
Ubytování: v hotelech a penzionech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic nebo v případě samostatně cestujících osob stejného pohlaví si vyhrazujeme právo na ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
 
Stravování: snídaně vždy po noclehu v ubytovacích zařízeních
 
Startovné: 12970.-Kč zahrnuje: letenky Berlín-Catania-Berlín, dopravu z České Lípy do Berlína a zpět mikrobusem., dopravu mikrobusem po Sicílii, 5x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 5x snídaně.
Volitelný příplatek: pro let s nízkonákladovou společností je možné pouze příruční zavazadlo o rozměrech 45x36x20 cm a žádné jiné další zavazadlo. Pro případ, že požadujete i druhé větší zavazadlo na palubu (55x40x20 cm) je poplatek 1120.-Kč. Nutno se přihlásit o toto palubní zavazadlo do 10.12.2021.
Povinný příplatek: 180.-Kč za místenku na zpáteční cestě (nutná pro odbavení a vytištění před odletem., příp. výtisk na letišti stojí 20.-€).
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.10.2021., záloha ve výši 6000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná.
 
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: