S OVýTem PRÁZDNINY V TOSKÁNSKU

Termín: 27.července-1.srpna 2023
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
FLORENCIE, MONTEPULCIANO, SIENA, PISA, OSTROV ELBA, VOLTERRA, CINQUE TERRE
                                        
Program akce:
1.den: odjezd z České Lípy v časných ranních hodinách., v podvečer příjezd do FLORENCIE, krátké seznámení s městem, ubytování a nocleh.,
2.den: prohlídka FLORENCIE (centrum starého města, Uffizzi, dóm, kampanila...)., odpoledne přesun do MONTEPULCIANA - po příjezdu prohlídka města, ubytování nocleh.,
3.den: prohlídka SIENY (staré historické město, jedno z nejhezčích měst Toskánska) a ubytování v okolí Piombina., nocleh.,
4.den: celodenní výlet na ostrov ELBA., v průběhu dne poznávání ostrova doslova křížem krážem a možnost pobytu na zdejší pláži., večer návrat do místa ubytování na pevnině a nocleh.,
5.den: návštěva města VOLERRA, zastávka u Šikmé věže v PISE a odpoledne procházka po romantickém CINQUE TERRE., večerní odjezd a přejezd přes Rakousko a Německo do Česka.,
6.den: cca do 10.00 hodin návrat do České Lípy

Ubytování: vždy v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji

Stravování: bez předem zajišťované stravy
 
                     

Startovné: 12920.-Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným mikrobusem, trajekt na ostrov Elba a zpět, 4x ubytování ve 2-lůžkových pokojích.
Startovné nezahrnuje vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 30.-€) a stravu

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.6.2023., záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná

PAMATUJTE NA SKUTEČNOST, ŽE NAŠE AKCE NEJSOU KLASICKÝM ZÁJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘE, JEDEME JAKO SKUPINA PŘÁTEL A NEJEZDÍ S NÁMI ŽÁDNÝ ODBORNÝ PRŮVODCE ANI DELEGÁT, PŘIČEMŽ AVIZOVANÝ PROGRAM BUDE VŽDY DODRŽEN!

Odkazy:
www.novinky.cz/clanek/cestovani-prozkoumejte-toskansko-kolebku-renesance-40045281
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/toskansko-pro-zacatecniky-florencie-cyklovylety-vino-a-jidlo.A150609_121621_kolem-sveta_ptp

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Italie/Florencie.htm