S OVýTem SILVESTR V PALERMU (Sicílie)

Máte-li rádi italskou muziku a chcete-li prožít netradiční silvestrovskou noc, vyrazte s námi na Sicílii.
Bude tu teplo, prožijeme poslední noc roku 2020 na náměstí v srdci Palerma,
poslechneme si ty největší italské hity
a navíc navštívíme mimo Palermo také skvosty tohoto italského ostrova!
Termín: 29.12.2020-3.1.2021
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: 
PALERMO, CATANIA, ETNA, SIRACUSA, AGRIEGENTO, TAORMINA... SICÍLIE
 
 
Program akce: 
1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy těsně po půlnoci a cesta mikrobusem na letiště Berlín-Brandenburg (v říjnu 2020 by se mělo otevřít nejnovější evropské letiště) a v 7.15 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou společností z Berlína na Sicílii., přímý let., cca v 10.15 hodin přílet do Catanie, po odbavení a vyzvednutí mikrobusu cesta do centra CATANIE. Zde prohlídka města s procházkou na náměstí Piazza del Duomo, skýtající dramatickou podívanou na Etnu, zastávka před zdejším dómem či radnicí. Prohlédneme si město, které bylo po ničivém zemětřesení v r.1693 přestavěno a dnes se může pochlubit jedněmi z nejnápaditějších barokních památek z lávového kamene.,  v podvečer dojezd do Siracus, zde ubytování a nocleh.,
2.den: po noclehu a snídani dopolední prohlídka historického okrsku Neapolis v SIRACUSA., prohlídka starého římského a řeckého divadla či bývalého kamenolomu - Latomia del Paradiso se slavným Dionýsovým uchem. Později prohlídka centra města - s ohromujícím dómem či ruin Appolonova chrámu. Odpoledne prohlídka ÚDOLÍ CHRÁMŮ na okraji AGRIGENTA, ležícího na jihu Sicílie. Zde vás čeká procházka kolem bývalých chrámů Svornosti, Dia Olympského či bohyně Juno. Nevynecháme ani nejstarší ze zdejších chrámů, kterým je chrám Heraklův. V podvečer cesta vnitrozemím Sicílie, krajem, kde ještě nedávno řádila mafie, do Palerma., zde ubytování a nocleh.,
3.den - Silvestr 2020: snídaně a celodenní pobyt v PALERMU (náš hotel stojí na okraji Palerma a jen kousek od moře - možnost procházek po plážích podél moře a v průběhu dne prohlídka starého centra města s úžasným Dómem z 12.století, Královského paláce, náměstí Čtyř fontán a s barokní svatyní Gesú), odpoledne zastávka v MONREALE - jen kousek nad Palermem se nachází vyšňořený monrealský dóm. Z Monreale je také úžasný výhled na Palermo a jeho okolí!
Silvestrovský večer můžete strávit v ulicích Palerma, které nabízí příjemnou teplou noc s vystoupením celé řady italských hudebníků! Silvestr v Palermu patří k těm nejhezčím, jaké můžete zažít! Nocleh ve stejném hotelu.,
4.den - Nový rok 2021:  po snídani přejezd do CEFALÚ zastávka s prohlídkou městečka ležícího přímo na mořském pobřeží, jehož dominantou je jedna z nejkrásnějších normanských katedrál. Po poledni příjezd do MESSINY, přístavního města ležícího na okraji Messinské úžiny. Později příjezd do úchvatně situované TAORMINY, kde navštívíme zdejší nejvýznamnější pamětihodnost, kterou je rozhodně řecké, později Římany přestavěné divadlo, které vás uhrane svou polohou i výhledem na kouřící Etnu. Nocleh přímo v Taormině!
5.den: snídaně a ještě dopoledne strávíme v jedinečné TAORMINĚ a v jejím okolí. Kolem poledne cesta na jednu z nejvyšších činných sopek na světě ETNA (3323 mn.m.., výjezd k lanovce, kterou se můžete vydat ke kráteru na vrcholu sopky)., nocleh ve vesničce Milo na úpatí sopky.,
6.den: snídaně, dopoledne cesta na letiště v Catanii, odbavení a ve 12.25 hodin odlet ze Sicílie do Berlína. Předpokládaný přílet v 15.20 hodin. Cesta z Berlína do Prahy rychlíkem EC, příjezd do Děčína ve 20.02 hodin a do Prahy ve 21.36 hodin.
 
 
 
Ubytování: v hotelech a penzionech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic nebo v případě samostatně cestujících osob stejného pohlaví si vyhrazujeme právo na ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
 
Stravování:  snídaně vždy po noclehu v ubytovacích zařízeních
 
Startovné: 12970.-Kč zahrnuje: letenky Berlín - Catania - Berlín, dopravu z České Lípy do Berlína mikrobusem nebo autobusem., z Berlína do Děčína nebo Prahy rychlíkem EC včetně místenek, dopravu mikrobusem po Sicílii,  5x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 5x snídaně.  
Povinný příplatek: pro let s nízkonákladovou společností je možné pouze příruční zavazadlo o rozměrech 55x40x20 cm a žádné jiné další zavazadlo. Vzhledem k odbavení pro ZPÁTEČNÍ CESTU je třeba poplatek ve výši 700.-Kč, který zahrnuje místenku a přednostní odbavení a současně je pro zpáteční cestu mít i druhé malé zavazadlo (40x20x25 cm). Povinný příplatek je splatný s doplatkem startovného.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.10.2020., záloha ve výši 6000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná.
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: