S OVýTem ZA KVETOUCÍMI TULIPÁNY DO HOLANDSKA

Termín: 7.-10.dubna 2022

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

AMSTERDAM, TRH SÝRŮ V ALKMAARU, VĚTRNÉ MLÝNY V ZAANSE SCHANS, KEUKENHOF A TULIPÁNOVÁ POLE

 
 

Program akce:

1.den - čtvrtek 7.dubna 2022: odjezd z České Lípy po půlnoci, cesta mikrobusem přes Německo do Nizozemí., před polednem příjezd a prohlídka AMSTERDAMU - pěší procházka centrem města, projížďka lodí po amsterdamských grachtech., v podvečer dojezd na ubytování a nocleh.,
2.den - pátek 8.dubna 2022: snídaně, dopoledne účast na trhu sýrů v ALKMAARU, poté dopoledne přejezd do ZAANSE SCHANS, krátká zastávka s prohlídkou skanzenu, ve kterém uvidíte mj. výrobu typických holandských dřeváků či sýrů, prohlédnete si větrné mlýny atd.., večer pobyt v AMSTERDAMU - mj. procházka "vykřičenou čtvrtí" plnou červených luceren a prostituce., pozdě večer návrat do místa ubytování., nocleh.,
3.den - sobota 9.dubna 2022: snídaně, cca 6-hodinový pobyt v KEUKENHOFU v květinovém parku (viz odkazy)., odpoledne tulipánová pole u LISSE a prohlídka DEN HAAGU, procházka centrem města, pobyt na plážích Severního moře v lázeňské čtvrti SCHEVENINGEN, večer návrat do místa ubytování., nocleh.,
4.den - neděle 10.dubna 2022: snídaně, dopoledne zastávka v městě DELFT, městě známém jako město modrobílé fajáns..., odpoledne cesta přes Německo do České Lípy - předpokládaný návrat do 23.00 hodin
 
Ubytování: na jednom místě v hotelu střední kategorie poblíž Den Haagu ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: 3x snídaně
 
Startovné: 7800.-Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným mikrobusem, 3x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 3x snídaně.
Startovné nezahrnuje vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 30.- až 50.-€)
 
 
Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní ldopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 189.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 28.2.2022., záloha ve výši 4000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná.
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: