S OVýTem NA TULIPÁNY DO HOLANDSKA

Termín: 30.března-2.dubna 2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: Keukenhof, burza květin v Aalsmeeru, Amsterdam, Den Haag, Scheveningen, Zaanse Schans

Program akce:
1.den - čtvrtek 30.března 2017: odjezd z České Lípy ve 22.00 hodin.,
2.den - pátek 31.března 2017: noční cesta mikrobusem přes Německo do Nizozemí., 
v ranních hodinách BURZA KVĚTIN v ALSMEERU! Kde jinde začít návštěvu Holandska než právě tady. Z ochozů obrovské burzy je možné sledovat celou akci, na které se prodávají květiny, které později putují den co den do celého světa.
Cca v 11.00 hodin příjezd do Amsterdamu, prohlídka AMSTERDAMU - pěší procházka centrem města, projížďka lodí po amsterdamských grachtech., v podvečer dojezd na ubytování., nocleh.,
3.den - sobota 1.dubna 2017: snídaně, cca 6-hodinový pobyt v KEUKENHOFU v květinovém parku (viz odkazy)., odpoledne tulipánová pole u LISSE a prohlídka ZAANSE SCHANS (větrné mlýny, typické pro Holandsko, ukázka výroby sýrů a tradičních dřeváků, možnost nákupu), večer pobyt v AMSTERDAMU - mj. procházka "vykřičenou čtvrtí" plnou červených luceren a prostituce., pozdě večer návrat do místa ubytování., nocleh.,
4.den - neděle 2.dubna 2017: snídaně, prohlídka DEN HAAGU, procházka centrem města, pobyt na plážích Severního moře v lázeňské čtvrti SCHEVENINGEN, cca v 15.00 hodin odjezd z Nizozemska přes Německo do České Lípy., předpokládaný návrat do 24.00 hodin.
 
Ubytování: 2x ve 2-lůžkových pokojích v hotelu*** poblíž Amsterdamu a v blízkosti moře. 
 
Stravování: 2x snídaně
 
Startovné: 4200.-Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným mikrobusem a 2x ubytování ve 2-lůžkových pokojích.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, příp. do 15.3.2017, záloha ve výši 4200.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: