S OVýTem ČERNÁ HORA A ALBÁNIE

Termín: 4.-20.července 2014
 
  
 
Program: 
1.den - pátek 4.července 2014: odjezd ve 14.00 hodin z České Lípy., cesta přes Kolín, Jihlavu a Znojmo do Rakouska a dále přes Vídeň a Eisenstadt na hranice s Maďarskem. Pozdě večer přejezd Maďarska okolo jižního Balatonu  na hranice s Chorvatskem poblíž města Barcs. Ve druhé polovině noci pak cesta přes Chorvatsko na území Bosny a Hercegoviny.,
2.den - sobota 5.července 2014: nad ránem průjezd přes Doboj a cca v 9.00 hodin příjezd do SARAJEVA (prohlídka města - orientální náměstí, mešity, kostel sv.Archanděla, římskokatolická katedrála... Zastávka na místě atentátu na následníka rakousko-uherkého trůnu Ferdinanda d´Este s otiskem boty atentátníka Gavrila Principa v chodníku)., odpoledne přejezd hlubokými údolími dvoutisícových pohoří Trebevič, Bjelašnica, Jahorina, Treskavica - často soutěskami a tunely., dále přes PRŮSMYK BOGOJ (1163 mn.m.) do údolí řeky Driny., nocleh., 
3.den - neděle 6.července 2014: přejezd do Černé Hory u Ščepan Polje. Průjezd KAŇONEM ŘEKY PIVY sevřeného strmými, až kilometr vysokými skalními stěnami. Dále výjezd četnými tunely a serpentinami do horské turistické osady TRSA (1434 mn.m.) odkud nás čeká 35 km dlouhá PANORAMATICKÁ VYHLÍDKOVÁ SILNICE NÁRODNÍM PARKEM DURMITOR, která patří k nejkrásnějším v Evropě. Odpoledne pěší horská túra od pramene Pištet z Todorova dolu s několika salašemi a výstupem s nevídanými pohledy na zvrásněné vápencové vrstvy přes sedlo Ilin dol (2230 mn.m.) na Prutaš. Sestup ze sedla Ilin dol do nejhezčích částí národního parku Durmitor, k nimž patří Veliko Škrčko jezero pod chatou Planinarski dom u Škrki. Pěší túra celkem cca 4-5 hodin. Nocleh v oblasti turistického střediska Žabljak.,
4.den - pondělí 7.července 2014: pěší horská túra s výstupem na nejvyšší horu Černé Hory a pohoří Durmitor - Bobotov Kuk (2523 mn.m.). Výstup cca 3 hodiny, z vrcholu jedinečný kruhový rozhled. Sestup přes horské pleso Zeleni vir (2028 mn.m.). Od nikdy nevysychajícího jezírka o průměru 40 m se naskýtá unikátní podívaná na kamenné vápencové vlny Šareni pasovi. Celková délka túry cca 6 hodin. Odpoledne ještě pěšky k Černému jezeru a poté odjezd ze Žabljaku na jedinečnou vyhlídku do KAŇONU ŘEKY TARY. Trasa dále klesá mohutnými serpentinami k obci Djurdeviča Tara, kde tok řeky překlenuje ve stometrové výšce několik oblouků velkoryse vybudovaného přemostění. Z mostu se naskýtá závratný pohled na řeku. Následuje přejezd PRŮSMYKU BABLJAK (1045 mn.m., rozvodí Černého a Jaderského moře) a klesání do hlubokého KAŇONU ŘEKY MORAČA s obnoveným stejnojmenným klášterem, založeným r.1252 s freskovou výzdobou. Večer dojezd do Podgorici, hlavního města Černé Hory a nocleh.
5.den - úterý 8.července 2014: přejezd hranic Božak/Bajraku do Albánie a cesta do vesničky THETHI pod horamiPROKLETIJE., cesta nejprve stoupá z vesnice Koplik (20 km za hranicemi)  více než 1630 výškových metrů do PRŮSMYKU QAFA E TERTHORES (neboli Šikmého průsmyku), odkud potom sestupuje serpentinami do vesnice Thethi. Některé úseky silnice jsou ve špatném stavu a cesta v délce 55 km zabere zhruba 3 hodiny... Za dobrého počasí jsou ovšem výhledy z této silnice doslova fantastické! Poslední úsek cesty z Bogë do Thethi budeme muset zřejmě absolvovat místními nákladními vozy za úplatu. O tom, že se ocitneme v úžasné krajině svědčí slova Edith Durhamové, která vesnici navštívila v roce 1908 a ve své knize Vysoká Albánie napsala: "Pobyt v Thethi byl nesmírně zajímavý. Zapomněla jsem na zbytek světa a ... neviděla jsem žádný důvod, proč bych se odtud měla někdy vracet."   Podle momentální situace a času příjezdu krátký pěší výlet v národním parku Thethi (součást pohoří Prokletije), a to k vodopádu Thethi nebo do kaňonu Grunasi.,  nocleh.,
6.den - středa 9.července 2014: celodenní horská pěší túra v národním parku Thethi, soutěska Valbonë, délka cca 6-7 hodin., nocleh ve stejném hotelu.,
7.den - čtvrtek 10.července 2014: přejezd do SHKODËRU, prohlídka pevnosti ROZAFA s vyhlídkou na soutok tři řek (Drina, Kiri a Buma). Většina z toho, co se na hradě zachovalo, pochází z období středověku a z doby vlády Benátek. Výhledy z citadely na Černou Horu a na Jadran jsou úchvatné. Procházka po městě na hlavní náměstí, po ulici Nové obchody s tradičními shkodërskými domy ke katedrále. Zbude-li čas doporučujeme návštěvu Historického muzea zahrnující sbírky fotografií z 19.a 20.století v Marubiho fototéce. Nocleh.,
8.den - pátek 11.července 2014: časně ráno (v 5.00 h) odjezd a přejezd do 40 km vzdáleného městečka  Komani., v  průběhu dne PLAVBA LODÍ PO ŘECE DRINĚ - JEZERU KOMANI (plavba po jezeře Komani na řece Drině je právem považována za jednu z nejkrásnějších vodních tras na světě. Jezero Komani je úzké, s mnoha zátočinami, strmými útesy vyrůstajícími v některých místech přímo z vody a s vodopády dosahujícími závratných výšek) do Fierzë a odtud dojezd do obce Bajran Curri., zde nocleh.,
9.den - sobota 12.července 2014: cesta z Bajran Curri přes Fierzë horskými silničkami do Kukësi a odtud doslova strašnou, v případě deště a bláta obtížně sjízdnou, ale zato výjimečnou vyhlídkovou silnicí podél řeky a nad řekou  Černá Drina do Peshkopi. Jedná se o jednu z nejkrásnějších horských silnic - a to je co říci, protože Albánie je protkaná krásnými horskými cestami!  Večer po ubytování možnost návštěvy TERMÁLNÍCH LÁZNÍ LLIXHAT.,  nocleh.,
10.den - neděle 13.července 2014: celodenní horská pěší túra v národním parku Lurës: túra okolo některých horských jezer (ples) s impozantními výhledy, výstup na vyhlídkový vrchol nad údolím Černé Driny, odkud spatříme nejvyšší horu Albánie Maja Korbit na albánsko-makedonské hranici., cesta do NP Lurës je podmíněna tím, že se nám podaří sehnat místní vozidlo 4x4., nocleh ve stejném hotelu.,
11.den - pondělí 14.července 2014:   přejezd do Makedonie a cesta nad Černou Drinou opět po silnici plné výhledů do OHRIDU. Po příjezdu prohlídka tohoto makedonského města ležícího na břehu OHRIDSKÉHO JEZERA na makedonsko-albánských hranicích. Město nabízí na 365 kostelů, pevnost, sochy Cyrila a Metoděje, krásné romantické uličky, obrovskou tržnici či kousek za městem kostelík sv.Neuma. V přilehlých pobřežních vesničkách možnost ochutnávky velmi vzácných ryb - koránů. Možnost koupání v jezeru. Nocleh v Ohridu.,
12.den - úterý 15.července 2014: návrat do Albánie, přejezd přes Prrenjas do města KORCË, kde byla v roce 1887 otevřena vůbec první škola na světě! Dnes je v budově První školy Muzeum vzdělávání. Odpoledne cesta přes Ersekë do městečka PERMËTI (malebné městečko ležící v překrásné krajině, obklopené horami a obtékané řekou Vjosë. Prohlídka kostela sv.Mikuláše, výstup na obrovitý balvan - Městskou skálu, odkud se naskýtá nádherný výhled., nocleh.,
13.den - středa 16.července 2014: dopoledne zastávka v městě GJIROKASTËR, místa zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, prohlídka střízlivého, ale překrásného města, které začalo vznikat kolem místního hradu ve 13.století. Hrad dodnes trůní na vrcholku kopce s výhledem na říční údolí rozprostírající se v hloubce pod ním.  Možnost návštěvy hradu a procházka městem s unikátními obytnými domy z 19.stol. Odpoledne přejezd se zastávkou u MODRÉHO OKA (Syri i Kaltër) s vyjímečným podzemním pramenem, vyvěrajícím v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré a u okrajů ostře modravé - jako zornice a duhovka oka. Později návštěva antického města BUTRINT (prohlídka starého okrsku - vstupné 10.-€ - s amfiteátrem, palácem Tří mušlí, baptisteriem, bazilikou či akropolí) a nocleh v oblasti Sarandë (moře, možnost koupání).,
14.den - čtvrtek 17.července 2014:  po ránu možnost koupání v SARANDË,  na plážích v báječném zálivu s výhledem na řecký ostrov Korfu... cca v 10.00 hodin odjezd a dlouhý přejezd přes VLORË (krátká zastávka s prohlídkou města) do přístavního města DURRËSI (zastávka s možností prohlídky největšího amfiteátru na Balkáně, pocházejícího ze 2.stol. n.l. nebo s koupáním na písčité pláži). V podvečer příjezd do KRUJË - zde se jedná o město zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO., zdejší hrad má otevřeno do 19.00 hodin, proto po příjezdu navštívíme jako první tuto citadelu a určitě posedíme uvnitř hradeb v některé z četných restaurací, ze kterých se naskýtá i hezký výhled. Bude se jednat o poslední večer v Albánii, a tak naší cestu po této divukrásné zemi bude potřeba řádně oslavit..., nocleh v Krujö.,    
15.den - pátek 18.července 2014: dopoledne přejezd do Černé Hory, vyhlídka na ostrůvek-hotel SVETI STEFAN a poté cca 2-hodinová zastávka na pláži v BEČIČI, v podvečer prohlídka historického KOTORU. Za nejcennější stavbu ve městě, plném překrásných paláců, kostelů a měšťanských domů, je považován kostel patrona města - sv.Tripuna - z 12.století. Později přejezd lodí jednoho z nejpřitažlivějších středomořských zálivů BOKY KOTORSKÉ a cesta do chorvatského DUBROVNÍKU., zde večerní procházka starobylým městem, které je perlou na Jadranu... Nocleh v okolí.,
16.den - sobota 19.července 2014: dopoledne prohlídka DUBROVNÍKU, města, které je zapsané rovněž na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - možnost procházky po hradbách města, katedrála, Onofriova fontána, pevnost Bokar, náměstí s lodžií, přístav jachet atd.). V poledne odjezd a cesta do MOSTARU v Bosně a Hercegovině, zde procházka křesťanskou i muslimskou částí města, procházka přes nejznámější pamětihodnost města - turecký most nad řekou Neretvou, dále návštěva uličky zlatníků, posezení v typické muslimské čajovně atd. V podvečer cesta jedinečným ÚDOLÍM ŘEKY NERETVY do PRŮSMYKU PROZOR (1123 mn.m.) a večer dojezd do města Jajce, zde nocleh.,
17.den - neděle 20.července 2014: krátká prohlídka města JAJCE s hradem a vodopádem uprostřed města, přejezd KAŇONEM ŘEKY VRBAS a poté cesta okolo Banja Luky, Záhřebu, Mariboru a Vídně do Česka a přes Znojmo, Jihlavu a Kolín příjezd do České Lípy cca ve 23.00 hodin. 
Program v některých drobných úsecích bez záruky! Záleží na momentální situaci v průjezdnosti po albánských silnicích.
 
 
 
Ubytování:  v jednoduchých penzionech, chatkách nebo levných hotelech (bez záruky sociálního zařízení na pokoji).
Stravování:  v průběhu akce není zajištěno, zastávky na občerstvení v průběhu každého dne, možnosti nákupu potravin  v marketech budou minimálně obden.
 
Startovné:  14500.-Kč
zahrnuje dopravu mikrobusem, 15x ubytování a trajekt v Boka Kotorské.
Na poplatky za dopravu s místními nákladními auty a na trajekt po Drině doporučujeme cca 30.-€, jež vyměníme na místní měnu.
Doporučené kapesné na vstupy: 50.-€
 
Záloha:  3000.-Kč splatná spolu s potvrzením přihlášky.
PŘIHLÁŠKY DO 10.KVĚTNA 2014, jelikož se jedná o náhradní akci za Krym přednost mají ti, kteří jste předběžně přihlášeni na akci Krym. Svůj zájem o akci do Černé Hory a Albánie ovšem potvrďte nejpozději do 30.dubna 2014.
 
 
 
Odkazy k navštívené oblasti:
 
 
Předpověď počasí pro navštívenou oblast: