S OVýTem PO ALBÁNII A DURMITORU

Termín: 28.července-15.srpna 2021

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: 

Durmitor, Prokletie, Thethi, NP Lurës, Ohrid, Gjirokaster, Sarandë, Kotor, Mostar...
 
    CESTA NA BALKÁN JE OTEVŘENÁ ZA TĚCHTO PODMÍNEK:
 
BOSNA A HERCEGOVINA: zatím není umožněn vstup za účelem turistiky (pokud by tato podmínka trvala i v době konání akce, pak by první dva dny byly upraveny tak, že by se jelo přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska (tranzit pro všechny přes Rakousko, Slovinsko, Slovensko a Maďarsko bez testů a dalších restrikcí).,
v tomto případě by došlo ke změně programu první dva dny a poslední 2 dny: nově by byl 1.den přejezd z Česka do Chorvatska.,  2.den přejezd do Černé Hory a ubytování dle programu v Plužine., 3.-17.den dle programu v propozicích., 18.den cesta do Dubrovníku a nocleh na Makarské riviéře., 19.den návrat přes Slovinsko nebo Maďarsko a přes Rakousko nebo Slovensko do Česka.
CHORVATSKO: pro očkované (2.dávka musí být podána max. 14.7.2021) a pro osoby po prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 90-ti dnech bez testů a jiných restrikcí, pro neočkované s PCR testem ne starším 72 hodin (doporučujeme test absolvovat 26.7.2021 odpoledne)., 
ČERNÁ HORA: očkovaní bez testů a dalších restrikcí., neočkovaní s PCR testem ne starším 72 hodin (v tomto případě doporučujeme absolvovat PCR test 26.7.2021 odpoledne)
ALBÁNIE: všichni bez testů a bez karantény
SEVERNÍ MAKEDONIE: všichni bez testů a bez karantény
*******************************************************************************************
 

Program akce: 

1.den: odjezd časně ráno z České Lípy., cesta přes Kolín, Jihlavu a Znojmo do Rakouska a dále přes Vídeň a Štýrský Hradec do Slovinska a dále na hranice s Chorvatskem poblíž města Krapina. Večer pak cesta přes Chorvatsko na území Bosny a Hercegoviny., nocleh poblíž Banja Luky.,
2.den: dopoledne návštěva sklaního masívu AMFITEÁTR a cca ve 13.00 hodin příjezd do SARAJEVA (prohlídka města - orientální náměstí,mešity, kostel sv.Archanděla, římskokatolická katedrála... Zastávka na místě atentátu na následníka rakousko-uherkého trůnu Ferdinanda d´Este s otiskem boty atentátníka Gavrila Principa v chodníku)., v podvečer přejezd hlubokými údolími dvoutisícových pohoří Trebevič, Bjelašnica, Jahorina, Treskavica - často soutěskami a tunely., dále přes PRŮSMYK BOGOJ (1163 mn.m.) do údolí řeky Driny., přejezd do Černé Hory u Ščepan Polje. Průjezd KAŇONEM ŘEKY PIVY sevřeného strmými, až kilometr vysokými skalními stěnami. Ubytování a nocleh v Plužine.,
3.den: dopoledne  výjezd četnými tunely a serpentinami do horské turistické osady TRSA (1434 mn.m.) odkud nás čeká 35 km dlouhá PANORAMATICKÁ VYHLÍDKOVÁ SILNICE NÁRODNÍM PARKEM DURMITOR, která patří k nejkrásnějším v Evropě. Odpoledne pěší horská túra od pramene Pištet z Todorova dolu s několika salašemi a výstupem s nevídanými pohledy na zvrásněné vápencové vrstvy přes sedlo Ilin dol (2230 mn.m.) na Prutaš. Sestup ze sedla Ilin dol do nejhezčích částí národního parku Durmitor, k nimž patří Veliko Škrčko jezero pod chatou Planinarski dom u Škrki. Pěší túra celkem cca 4-5 hodin. Nocleh v oblasti turistického střediska Žabljak.,
4.den: pěší horská túra s výstupem na nejvyšší horu Černé Hory a pohoří Durmitor - Bobotov Kuk (2523 mn.m.). Výstup cca 3 hodiny, z vrcholu jedinečný kruhový rozhled. Sestup přes horské pleso Zeleni vir (2028 mn.m.). Od nikdy nevysychajícího jezírka o průměru 40 m se naskýtá unikátní podívaná na kamenné vápencové vlny Šareni pasovi. Celková délka túry cca 6 hodin. Odpoledne ještě pěšky k Černému jezeru a poté odjezd ze Žabljaku na jedinečnou vyhlídku do KAŇONU ŘEKY TARY. Trasa dále klesá mohutnými serpentinami k obci Djurdeviča Tara, kde tok řeky překlenuje ve stometrové výšce několik oblouků velkoryse vybudovaného přemostění. Z mostu se naskýtá závratný pohled na řeku. Následuje přejezd PRŮSMYKU BABLJAK (1045 mn.m., rozvodí Černého a Jaderského moře) a klesání do hlubokého KAŇONU ŘEKY MORAČA s obnoveným stejnojmenným klášterem, založeným r.1252 s freskovou výzdobou. Večer dojezd do místa ubytování v okolí Podgorice, hlavního města Černé Hory a nocleh.
5.den: přejezd hranic Božak/Bajraku do Albánie a cesta do vesničky THETHI pod horami PROKLETIE., cesta nejprve stoupá z městečka Koplik (20 km za hranicemi) více než 1630 výškových metrů do PRŮSMYKU QAFA E TERTHORES (neboli Šikmého průsmyku), odkud potom sestupuje serpentinami do vesnice Thethi. Některé úseky silnice jsou ve špatném stavu a cesta v délce 55 km zabere zhruba 4 hodiny... Za dobrého počasí jsou ovšem výhledy z této silnice doslova fantastické! O tom, že se ocitneme v úžasné krajině svědčí slova Edith Durhamové, která vesnici navštívila v roce 1908 a ve své knize Vysoká Albánie napsala: "Pobyt v Thethi byl nesmírně zajímavý. Zapomněla jsem na zbytek světa a ... neviděla jsem žádný důvod, proč bych se odtud měla někdy vracet." Podle momentální situace a času příjezdu krátký pěší výlet v NÁRODNÍM PARKU THETHI (součást pohoří Prokletie), a to k vodopádu Thethi., nocleh.,
6.den: celodenní horská pěší túra v NÁRODNÍM PARKU THETHI, soutěska Valbonë, délka cca 6-7 hodin., nocleh ve stejném hotelu.,
7.den: celodenní horská pěší túra v NÁRODNÍM PARKU THETHI, kaňonem Grunasi k Modrému jezírku (Modré oko), délka cca 6-7 hodin., nocleh ve stejném hotelu.,
8.den: přejezd do SHKODËRU, prohlídka pevnosti ROZAFA s vyhlídkou na soutok tři řek (Drina, Kiri a Buma). Většina z toho, co se na hradě zachovalo, pochází z období středověku a z doby vlády Benátek. Výhledy z citadely na Černou Horu a na Jadran jsou úchvatné. Procházka po městě na hlavní náměstí, po ulici Nové obchody s tradičními shkodërskými domy ke katedrále. Zbude-li čas doporučujeme návštěvu Historického muzea zahrnující sbírky fotografií z 19.a 20.století v Marubiho fototéce. Nocleh.,
9.den: časně ráno (v 5.00 h) odjezd a přejezd do 40 km vzdáleného městečka Komani., v průběhu dne PLAVBA LODÍ PO ŘECE DRINĚ - JEZERU KOMANI (plavba po jezeře Komani na řece Drině je právem považována za jednu z nejkrásnějších vodních tras na světě. Jezero Komani je úzké, s mnoha zátočinami, strmými útesy vyrůstajícími v některých místech přímo z vody a s vodopády dosahujícími závratných výšek) do Fierzë a odtud dojezd do obce Bajran Curri., zde nocleh.,
10.den: cesta z Bajran Curri přes Fierzë horskými silničkami do Kukësi a odtud výjimečnou vyhlídkovou silnicí podél řeky a nad řekou Černá Drina do Peshkopi. Jedná se o jednu z nejkrásnějších horských silnic - a to je co říci, protože Albánie je protkaná krásnými horskými cestami! Večer po ubytování možnost návštěvy TERMÁLNÍCH LÁZNÍ LLIXHAT., nocleh.,
11.den: celodenní výlet s pěší túrou v NÁRODNÍM PARKU LURËS: túra okolo některých horských jezer (ples) s impozantními výhledy (mj.Leknínové jezírko), výstup na vyhlídkový vrchol nad údolím Černé Driny, odkud spatříme nejvyšší horu Albánie Maja Korbit na albánsko-makedonské hranici., cesta do NP Lurës je podmíněna tím, že se nám podaří sehnat místní vozidlo 4x4., nocleh ve stejném hotelu.,
12.den: přejezd do Makedonie a cesta nad Černou Drinou opět po silnici plné výhledů do OHRIDU. Po příjezdu prohlídka tohoto makedonského města ležícího na břehu OHRIDSKÉHO JEZERA na makedonsko-albánských hranicích. Město nabízí na 365 kostelů, pevnost, sochy Cyrila a Metoděje, krásné romantické uličky, obrovskou tržnici či kousek za městem kostelík sv.Neuma. V přilehlých pobřežních vesničkách možnost ochutnávky velmi vzácných ryb - koránů. Možnost koupání v jezeru. Nocleh v Ohridu.,
13.den: návrat do Albánie, přejezd přes Prrenjas do města KORCË, kde byla v roce 1887 otevřena vůbec první škola na světě! Dnes je v budově První školy Muzeum vzdělávání. Odpoledne cesta přes Ersekë do městečka PERMËTI (malebné městečko ležící v překrásné krajině, obklopené horami a obtékané řekou Vjosë. Prohlídka kostela sv.Mikuláše, výstup na obrovitý balvan - Městskou skálu, odkud se naskýtá nádherný výhled., v podvečer přejezd do Gjiroskasteru, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
14.den: dopoledne prohlídka města GJIROKASTËR, města zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, prohlídka střízlivého, ale překrásného centra, které začalo vznikat kolem místního hradu ve 13.století. Hrad dodnes trůní na vrcholku kopce s výhledem na říční údolí rozprostírající se v hloubce pod ním. Možnost návštěvy hradu a procházka městem s unikátními obytnými domy z 19.stol. Odpoledne přejezd se zastávkou u MODRÉHO OKA (Syri i Kaltër) s vyjímečným podzemním pramenem, vyvěrajícím v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré a u okrajů ostře modravé - jako zornice a duhovka oka. Později návštěva antického města BUTRINT (prohlídka starého okrsku - vstupné 10.-€ - s amfiteátrem, palácem Tří mušlí, baptisteriem, bazilikou či akropolí) a nocleh v Sarandë (moře, možnost koupání).,
15.den: celodenní možnost koupání v SARANDË, na plážích v báječném zálivu s výhledem na řecký ostrov Korfu nebo výlet lodí do Řecka na ostrov Korfu (podrobnosti výletu budou vydány později)... Nocleh v Sarandë.,
16.den: dlouhý přejezd přes VLORË (krátká zastávka s prohlídkou města) do přístavního města DURRËSI (zastávka s možností prohlídky největšího amfiteátru na Balkáně, pocházejícího ze 2.stol. n.l.). V podvečer příjezd do KRUJË - zde se jedná o město zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO., zdejší hrad má otevřeno do 19.00 hodin, proto po příjezdu navštívíme jako první tuto citadelu a určitě posedíme uvnitř hradeb v některé z četných restaurací, ze kterých se naskýtá i hezký výhled. Bude se jednat o poslední večer v Albánii, a tak naší cestu po této divukrásné zemi bude potřeba řádně oslavit..., nocleh v Krujö., 
17.den: dopoledne přejezd do Černé Hory, vyhlídka na ostrůvek-hotel SVETI STEFAN a poté prohlídka historického KOTORU. Za nejcennější stavbu ve městě, plném překrásných paláců, kostelů a měšťanských domů, je považován kostel patrona města - sv.Tripuna - z 12.století. Později přejezd lodí jednoho z nejpřitažlivějších středomořských zálivů BOKY KOTORSKÉ a cesta do Chorvatska... Nocleh v Trebinji.,
18.den: snídaně a po ní dopoledne prohlídka DUBROVNÍKU, města, které je perlou Jadranu a které je zapsané rovněž na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - možnost procházky po hradbách města, katedrála, Onofriova fontána, pevnost Bokar, náměstí s lodžií, přístav jachet atd.)., odpoledne přejezd přes MOSTAR (zastávka u Tureckého mostu a v uličce zlatníků) do ÚDOLÍ ŘEKY NERETVY., nocleh v městě Jajce.,
19.den: po snídani krátká prohlídka města JAJCE s hradem a vodopádem uprostřed města, přejezd KAŇONEM ŘEKY VRBAS a poté cesta okolo Banja Luky, Záhřebu, Mariboru a Vídně do Česka a přes Znojmo, Jihlavu a Kolín příjezd do České Lípy cca ve 23.00 hodin. 
Program v některých drobných úsecích bez záruky! Záleží na momentální situaci v průjezdnosti po albánských silnicích.
Ubytování: v jednoduchých penzionech, chatkách nebo levných hotelech (bez záruky sociálního zařízení na pokoji).
Stravování: v průběhu akce není zajištěno, zastávky na občerstvení v průběhu každého dne, možnosti nákupu potravin v marketech budou minimálně obden.
Startovné: 19900.-Kč zahrnuje dopravu mikrobusem, 17x ubytování a trajekt v Boka Kotorské. 
Povinný poplatek za 17 snídaní: 1800.-Kč
Na poplatky za dopravu s místními auty a na trajekt po Drině doporučujeme cca 30.-€, jež vyměníme na místní měnu.
Doporučené kapesné na vstupy: 30.-€
 

Možnost připojištění: v rámci akce je možnost připojištění, které zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 10000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Albánie a Černé Hory domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 899.-Kč (u osob starších 70 let 1799.- Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit do 15.července 2021!

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/

 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.5.2021, záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy k navštívené oblasti: