S OVýTem NA CESTĚ PO JIŽNÍM BULHARSKU

Propozice akce - AKČNÍ NABÍDKA - přihlášky do 7.7.2022

Termín: 28.července-4.srpna 2022

 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

RILSKÝ MONASTÝR, BANSKO, PIRIN, MELNIK A MELNICKÉ PYRAMIDY, RODOPY, SOZOPOL, NESEBAR, SLUNEČNÍ POBŘEŽÍ, PLOVDIV
 

Program akce:

1.den: přelet z Bratislavy do Sofie., odpoledne prohlídka hlavního města Bulharska SOFIE (chrám sv.Alexander Něvský, Prezidentský palác, kostel sv.Jiří, turecká mešita, Národní divadlo atd.)., nocleh v Sofii.,
2.den: snídaně a přejezd do BOROVCE v pohoří RILA., výjezd lanovkou na Jastrabec a pěší túra se zdoláním nejvyšší hory Balkánu - MUSALY (2925 m)., nocleh v Borovci.,
3.den: po snídani přejezd k RILSKÉMU MONASTÝRU (prohlídka) a dojezd do MELNIKU pod horami PIRINU., večer posezení ve stylovém sklípku se znamenitým červeným Melnickým vínem., nocleh.,
4.den: snídaně a nenáročná pěší túra k MELNICKÝM PYRAMIDÁM., poté prohlídka ROŽENSKÉHO MONASTÝRU a přejezd do BANSKA (pohoří Pirin) s podvečerním výletem mikrobusem k chatě Vichren pod stejnojmennou nejvyšší horou tohoto pohoří (2917 m)., nocleh v Bansku.,
5.den: snídaně a po ní přejezd z Banska na ASENOVSKOU PEVNOST, kde na jedné skále Mohyla, tyčící se vysoko nad krajinou, najdeme CHRÁM SV.BOHORODIČKY (byli jste někdy u klášterů Meteora v Řecku? Pokud ano, ani tady nebudete zklamáni!). Odpoledne se přesuneme do pohoří RODOPY, kde se zastavíme u zbytků skalního města PERPERIKON poblíž Karadžiku., v podvečer dojezd k Černému moři. Ubytujeme se zde na další dvě noci, a to na SLUNEČNÍM POBŘEŽÍ, kde nikdy neprší... nocleh.,
6.den: celodenní pobyt na pláži na SLUNEČNÍM POBŘEŽÍ., v podvečer výlet do NESEBARU, historického střediska u Černého moře, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO., nocleh.,
7.den: po snídani ještě na SLUNEČNÍM POBŘEŽÍ pojedeme do PLOVDIVU., po příjezdu prohlídka další perly Bulharska, která je rovněž zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO a přezdívané "Městem růží"., v rámci prohlídky města navštívíme mj. zdejší římské divadlo či staré centrum města. Mimochodem víte, že Plovdiv je nejstarším městem Evropy? Nocleh v Plovdivu.,
8.den: snídaně a cesta z Plovdivu do Sofie., nákup suvenýrů a odpoledne odlet ze Sofie do Bratislavy.
 
 
 
Ubytování: 7x vždy v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: 7x snídaně, ostatní dle momentální nabídky - jídlo v Bulharsku za podobné ceny jako u nás
 
Startovné: 12500.-Kč zahrnuje: letenky Bratislava-Sofie-Bratislava, dopravu klimatizovaným mikrobusem, 7x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 7x snídaně.
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 25.-€), jízdenku lanovkou v pohoří Rila (cca 10.-€), stravu (cca 120.-€) a dopravu z Česka do Bratislavy a zpět (cca 1000.-Kč)
Povinný příplatek: servis Priority (druhé palubní zavazadlo 55x40x20 cm) a místenky v letadle
 
Možnost připojištění: v rámci nákupu letenek je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500000000.-Kč), příp. náhradní ubytování v případě karantény v Bulharsku do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní letenka na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí. Pojištění stojí 732.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 2 dny před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 7.7.2022., záloha ve výši 12500.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: