S OVýTem PO ALBÁNII

Zveme vás tímto na akci do Albánii. O prázdninách a dp těch nejhezčích míst této balkánské země.
 

Termín: 22.8.-1.9.2024

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

THETH/PROKLETIE, KRUJË, VALBONE, ŘEKA DRINA, TIRANA, SHKODËR. GJIROKASTER, SARANDE, BUTRINT

 
 

Program akce:

1.den: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (v tomto případě doprava na letiště zajištěna, ale není součástí startovného)., přelet do Tirany., po odbavení převzetí mikrobusu a transfer do hotelu., ubytování a nocleh.,
2.den: snídaně a prohlídka historického centra DÜRRES., odpoledne výlet do města KRUJË. Česká nás město, ve kterém navštívíme zdejší hrad (citadelu), ve kterém je umístěno jak Historické, tak Etnografické muzeum. Najdeme zde také bazar s typickými tureckými stánky. Večer návrat do Dürres na hotel., nocleh.,
3.den: po snídani výlet do hor NÁRODNÍHO PARKU THETH, a to přes vesnici Boge do 1630 mn.m. vysokého průsmyku Qafa e Terthores, neboli Šikmého průsmyku, odkud sjedeme serpentinami do vesnice THETH. V průběhu odpoledne návštěva nejznámější pamětihodnosti obce - věže, do které se schovávali muži před hrozící krevní mstou. Pěšky v NÁRODNÍM PARKU THETH dojdeme i ke kostelu a k vodopádu nedaleko za obcí. Večer se zastavíte ještě ve SHKÖDERU, a to u hradu Rozafa, který stojí nad soutokem tří řek a na chvíli také v centru tohoto druhého největšího města Albánie., ubytování, nocleh.,
4.den: časně ráno přejezd do přístavu v Koman a odtud plavba lodí po řece DRINĚ (2,5 hodinová plavba jedinečnou krajinou, jednou z nejhezčích plavebních cest na světě)., odpoledne návštěva ÚDOLÍ VALBONE a stejnojmenného národního parku., nocleh v oblasti města KUKËS., nocleh.,
5.den: snídaně a přejezd přes TIRANU (cca 3-hodinová prohlídka hlavního města Albánie s několika zajímavostmi, mj. Velká mešita, Beyova mešita, muzeum Bunk,Art 2, katedrála...) a odpoledne dojezd do historického města BARAT. Prohlídka města, ubytování a nocleh.,
6.den: po snídani návštěva KAŇONU ŘEKY OSAMI., odpoledne přejezd přes GJIROKASTER (prohlídka) do letoviska SARANDË. Zde ubytování a možnost pobytu u moře., nocleh.,
7.den: snídaně a pobyt u moře nebo pro zájemce prohlídka starého římského města BUTRINT (archeologické naleziště)., návrat do Sarandë a volný program., nocleh.,
8.den: snídaně a pobyt u moře v SARANDË., nocleh.,
9.den: snídaně a pobyt u moře v SARANDË nebo fakultativní výlet lodí na řecký ostrov KORFU (možnost koupání na zdejší pláži) - cena výletu cca 1000.-Kč (bude upřesněno později)., nocleh v Sarandë.,
10.den: přejezd ze Sarandë do Tirany se zastávkou ve VLORË (prohlídka a možnost koupání v moři)., večer odlet z Albánie
11.den: v noci ze soboty na neděli návrat do Prahy nebo na některé z okolních letišť (v tomto případě doprava do Česka zajištěna, ale není součástí startovného)
Ubytování: vždy v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: 9x snídaně (u snídaně ve Shköderu bez záruky vzhledem k lodnímu jízdnímu řádu trajektu po řece Drině)
 
Startovné: 20900.-Kč zahrnuje: letenky do Tirany a zpět, dopravu po Albánii klimatizovaným mikrobusem, 9x ubytování v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích se sociálním zařízením a 9x snídaně.
 
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 50.-€), jízdenku trajektem po Drině (cca 20.-€) a stravu (cca 160.-€)
Přelety: s nízkonákladovou společností Ryanair - povinný příplatek 1500.-Kč zahrnuje servis Priority (přednostní nástup do letadla a dvě palubní zavazadla /první menší 40x20x25 cm a druhé větší 55x40x20 cm/a místenku pro cestu zpět /nutná vzhledem k včasnému odbavení/)
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.6.2024., záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Vstupní víza do Albánie nejsou třeba.
 
PAMATUJTE NA SKUTEČNOST, ŽE NAŠE AKCE NEJSOU KLASICKÝM ZÁJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘE, JEDEME JAKO SKUPINA PŘÁTEL A NEJEZDÍ S NÁMI ŽÁDNÝ ODBORNÝ PRŮVODCE ANI DELEGÁT, PŘIČEMŽ AVIZOVANÝ PROGRAM BUDE VŽDY DODRŽEN!
U AKCÍ S VYUŽITÍM MIKROBUSŮ BUDE PO SKONČENÍ AKCE DOPOČÍTÁN POPLATEK ZA POJIŠTĚNÍ MIKROBUSU (ještě nikdy to nebylo víc než 6% ceny startovného). POJIŠTĚNÍ JE V KAŽDÉ PŮJČOVNĚ JINÉ - SKUTEČNÁ CENA BUDE ROZDĚLENA MEZI VŠECHNY ÚČASTNÍKY.
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: