S OVýTem ZA ČESKÝMI KRAJANY DO BANÁTU (Rumunsko)

Termín: 19.-27.srpna 2016

 

Program:

1.den: odjezd z České Lípy ve večerních hodinách (cca ve 22.00 hodin), noční přejezd přes Bratislavu a okolo Budapešti do Rumunska.,
2.den: dopoledne prohlídka TEMEŠVÁRU (Timisoara) - města, které bylo jedním z prvních, kde jezdila koněspřežná tramvaj a bylo zavedeno elektrické pouliční osvětlení... Podíváme se na náměstí s dominantou budovy bývalé radnice či na pěší zónu "Piatra Unirii" s morovým sloupem a budovami v barokním stylu. Ve městě se také nachází římskokatolická katedrála z 18.stol., muzeum výtvarného umění a etnografické muzeum. Po poledni přejezd do oblasti BANÁTU, cca v 15.00 hodin příjezd do české vesnice SVATÁ HELENA, zde ubytování, odpočinek a možnost pěšího výšlapu Svatá Helena - Livadice - Muší díra - Rajka -Svatá Helena (příp. z Rajky přes Coronini a zříceninu hradu Sf.Ladislau), celé 8 km (přes Coronini 12 km)., nocleh.,
3.den: pěší túra - přechod: Svatá Helena - Kulhavá skála (kamenný most) - salaš Garina - Turecká díra (jeskyně) - Garnik (celkem cca 17 km)., ubytování v české vesnici Garnik, nocleh.,
4.den: pěší túra - přechod: Garnik - U Petra (pět malých vodních mlýnků a tůně, ve kterých je možné se vykoupat) - U Filipa (rumunské salaše) - vyhlídky na hory, louky a pastviny - Rovensko (celkem cca 16 km)., ubytování v nejvýše položené české vesnici Rovensko., nocleh.,
5.den: pěší túra - přechod: Rovensko - Sopotu Nou - jezero Lacul Dracului - kaňon řeky Nery (POZOR! Občas je třeba řeku brodit!) - Sasca Romana (přečtěte si odkaz, viz níže., celé cca 25 km)., po příchodu do Sasca Romana přesun místními taxiky nebo místním mikrobusem do Svaté Heleny (cca 65 km, jízdné není ve startovném, odhad je max. 10.-€ na osobu)., nocleh ve Svaté Heleně.,
6.den: ráno přesun naším mikrobusem do české vesnice Eibentál (cca 2 hodiny jízdy podél Dunaje) a pěší túra - přechod: Eibentál - po červené značce - hornická obec a důl na antracit Ujbányj - kopec Kopřiva (918 mn.m., vyhlídka) - Bígr (cca 15 km)., ubytování v české vesnici Bígr, možnost návštěvy muzea českého malíře Josefa Řeháka (interiér domu čp.91, v němž umělcova ruka nechala svůj otisk na stěnách, stropech i nábytku, připomíná pozoruhodné Váchalovo Portmoneum v Litomyšli a lze zde potkat barovou tanečnici, křehké dívky ve snových krajinách, prezidenta Ceausesca, senátora Kennedyho i slavnou Mona Lisu)., nocleh.,
7.den: pěší túra - přechod: Bígr - po žluté značce - Ravna (salaše) - vyhlídky nad Eibentálem - salaše Známana - Eibentál (cca 26 km), ubytování v české vesnici Eibentál, posezení v hospodě "U Medvěda" a nocleh.,
8.den: celodenní výlet mikrobusem k dunajské soutěsce MALÉ A VELKÉ KOTLE, zastávka u obřího reliéfu tváře dáckého krále a vojevůdce Decebala (reliéf vysoký 40 a široký 20 metrů) a odpoledne návštěva císařských lázní v BAILE HERCULANE (prameny 41 až 60 stupňů Celsia horké, možnost pěší procházky na vyhlídku nad lázněmi), na závěr ještě zastávka v městečku ORŠOVA a u dunajské hráze ŽELEZNÁ VRATA poblíž města Drobeta*Turnu Severin., večer návrat do Eibentálu a nocleh.,
9.den: časně ráno odjezd z Eibentálu a cesta přes Arad do Maďarska a dále okolo Kecskemétu a Budapešti na Slovensko a do Česka., předpokládaný návrat do České Lípy ve 23.00 hodin.
 

Náročnost: 4 

(všechny dny označené jako "pěší túra - přechod" jsou dny, kdy věci poneseme na zádech (3.-5.den a 6.-7.den)
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)
 

Ubytování:

v rámci akce ubytování u českých krajanů v českých vesnicích v Banátu - pokoje různé... (nejen dvoulůžkové), vhodné jsou spací pytle a ručníky!
 

Startovné: 6050.-Kč

zahrnuje dopravu mikrobusem, 7x ubytování v soukromí a program akce. Nezahrnuje mj. přejezd taxiky z Sasca Romana do Svaté Heleny (max. 10.-€/os.)
 

Přihlášky:

do vyprodání kapacity (max. 8 účastníků) nebo do 15.7.2016, spolu s přihláškou je třeba zaplatit zálohu ve výši 2000.-Kč
 
 

Mapka Banátu:

 
 

Odkazy:

 

Videoodkazy:

 

Předpověď počasí: