S OVýTem RUMUNSKÉ PASTORÁLE

Termín akce: 3.-13.července 2021
 
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: 
  TIMISOARA,  BANÁT - SVATÁ HELENA, ALBA IULIA, BILEA LAC, HORY FAGARAŠE, SIGHISOARA,TURDSKÁ SOUTĚSKA, DELTA DUNAJE, termály BAILE FELIX...
 
 
Program akce: 
1.den: odjezd z České Lípy v ranních hodinách, cesta přes Kolín, Brno a Bratislavu do Maďarska a dále okolo Budapešti a Szegedu na hranice s Rumunskem., po odbavení přejezd do místa ubytování v okolí Timisoáry., nocleh.,
2.den: snídaně, dopoledne prohlídka TIMISOÁRY (historické centrum s katedrálou sv.Jiří na náměstí Sjednocení či katedrálou Tří hierarchů a pravoslavnou katedrálou na Náměstí svobody). Odpoledne cesta k Dunaji a dojezd do oblasti BANÁTU a nocleh u české menšiny ve SVATÉ HELENĚ. Ubytování, nocleh.,
3.den: snídaně a po návratu k Dunaji zastávka u obrovského skalního reliéfu představujícího dáckého krále DECEBALA., poté přejezd a odpoledne prohlídka původně římského města ALBA IULIA (prohlídka staré části města). Přes jiné historické město SIBIU (krátká zastávka na zdejším náměstí) dojedeme do nejvyšších rumunských  hor, do pohoří FAGARAŠ. Zde ubytování a nocleh.,
4.den: snídaně, po ní možnost celodenního pěšího výšlapu ve vysokohorském terénu s pozorováním nejvyšších vrcholů Fagaraše - např. Moldoveanu, Negoiu apod. Zastávka u vodopádů a kaskád a nocleh na chatě Balea Lac, která se nachází na břehu stejnojmenného fagarašského jezera (chata bez záruky)., nocleh.,
5.den: snídaně a přejezd podél pohoří Fagaraš do BRAŠOVA (prohlídka centra města) a do pohoří BUCEGI. Z Busteni, se můžete v případě zájmu vydat lanovkou na hřeben těchto hor a zastavit se u skalních útvarů BABELE., v podvečer ubytování ve známém lyžařském středisku SINAIA., nocleh.,
  
6.den: snídaně v hotelu a cesta přes Ploesti do TULCEY, města, které je hlavním střediskem a centrem DELTY DUNAJE. Odpoledne možnost návštěvy zdejšího etnografického muzea Dunajské delty, pozorování ptactva v okolí a jejich fotografování ve večerním světle. Nocleh v hotelu.,
7.den: snídaně a dopolední volno v městě TULCEA, po obědě plavba lodí po Chilijském rameni v DELTĚ DUNAJE do vesnice PERIPRAVA na ostrově Letea - opravdový ostrov v moři rákosu s malebnými dědinkami. Uvidíme Ukrajinu, písek, jezdce na koních bez sedel, krávy vracející se z pastvy domů. Opravdu to zde nevypadá jako v Evropské unii a v 21.století. Ubytujeme se a půjdeme pozorovat ptáky na rybníky za vesnicí. Večer strávíme třeba v hospodě, jejíž vybavení pamatuje Caucesca. Nocleh v Peripravě.,
8.den: časně ráno opustíme Peripravu a vrátíme se do Tulcey, odpoledne poplujeme lodí DELTOU DUNAJE až do osady MILA 23 obývanou Lipany. Cestou proplujeme mezi lužními lesy, rameny a jezery porostlými vodními rostlinami. Uvidíme tisíce jedinců u nás vzácné a chráněné kotvice plovoucí, lekníny a hlavně velké množství ptáků. Uvidíme i to, jak se tradičně loví ryby. Přes kanál Sontea poplujeme na severovýchod. Lesů ubude, přibude vody a rákosu. Budeme pokračovat kouzelným labyrintem kanálů a jezer, potkáme další a další druhy zvířat a rostlin. Dorazíme do osady MILA 23, kde se nachází hliněné domečky s rákosovými střechami, cesty bez asfaltu i moderní penziony., nocleh zde.,
9.den: časně ráno plavba zpět do Tulcey., odpoledne opustíme definitivně deltu Dunaje a čeká nás dlouhý přejezd z Tulcey do BRAŠOVA (procházka večerním Brašovem), ubytování a nocleh.,
10.den: po snídani odjezd a cesta do SIGHISOARY - jednoho z nejhezčích měst Rumunska. Prohlédneme si "město hraběte Draculy", který se tady pod vlastním jménem Vlad Tepeš, narodil. Navštívíme zde jeho rodný dům, stejně jako citadelu či Hodinovou věž s orlojem, a také Studentské schody či Kostel na kopci. Odpoledne projdeme při pěším výletu TURDSKOU SOUTĚSKU, na jejímž konci na nás bude čekat, doufejme, příjemné občerstvení. Ubytování v KLUŽI, kde nás čeká i večerní procházka centrem města.,
11.den: po snídani přejezd do lázní BAILE FELIX, kde, v teplých termálních pramenech, budete moci strávit poslední hodiny naší návštěvy Rumunska., odpoledne a večer pak přejezd okolo Gyuly, Budapešti, Bratislavy a Brna do Kolína a České Lípy. Předpokládaný návrat do České Lípy do 24.00 hodin. 
 
 
Ubytování: 10x v hotelech a penzionech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic je možnost ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) a vesměs s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
Stravování:  8x snídaně
 
Startovné: 16500.-Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným mikrobusem, veškeré lodní jízdenky v Deltě Dunaje, 10x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 8x snídaně.
Startovné nezahrnuje vstupenky do kulturních a historických zařízení, jízdenku na lanovku v Sinaii/Busteni, vstupenku do lázní Baile Felix
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.4.2020., záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
 
Odkazy:
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/rumunska-transylvanie.A120423_142524_igsvet_tom
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/rumunsko-hory-paring-trascau-caliman-suhard-maramures-fagarasske-hory.A180613_163706_kolem-sveta_hig
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/rumunsko-sibin-sibiu-temesvar-timisoara-banat-sedmihradsko.A180726_111818_kolem-sveta_hig