S OVýTem DURMITOR, PROKLETIE A ALBÁNIE

Po třech letech přinášíme propozice akce do míst, která patří v Evropě k těm nejúchvatnějším..

Termín: 16.července-3.srpna 2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: 

Durmitor, Prokletie, Thethi, NP Lurës, Ohrid, Gjirokaster, Sarandë, Kotor, Mostar...
 

Program akce: 

1.den - neděle 16.července 2017: odjezd ve 14.00 hodin z České Lípy., cesta přes Kolín, Jihlavu a Znojmo do Rakouska a dále přes Vídeň a Štýrský Hradec do Slovinska. Pozdě večer přejezd na hranice s Chorvatskem poblíž města Krapina. Ve druhé polovině noci pak cesta přes Chorvatsko na území Bosny a Hercegoviny.,
2.den - pondělí 17.července 2017: nad ránem průjezd přes Doboj a cca v 9.00 hodin příjezd do SARAJEVA (prohlídka města - orientální náměstí,mešity, kostel sv.Archanděla, římskokatolická katedrála... Zastávka na místě atentátu na následníka rakousko-uherkého trůnu Ferdinanda d´Este s otiskem boty atentátníka Gavrila Principa v chodníku)., odpoledne přejezd hlubokými údolími dvoutisícových pohoří Trebevič, Bjelašnica, Jahorina, Treskavica - často soutěskami a tunely., dále přes PRŮSMYK BOGOJ (1163 mn.m.) do údolí řeky Driny., nocleh., 
 
3.den - úterý 18.července 2017: přejezd do Černé Hory u Ščepan Polje. Průjezd KAŇONEM ŘEKY PIVY sevřeného strmými, až kilometr vysokými skalními stěnami. Dále výjezd četnými tunely a serpentinami do horské turistické osady TRSA (1434 mn.m.) odkud nás čeká 35 km dlouhá PANORAMATICKÁ VYHLÍDKOVÁ SILNICE NÁRODNÍM PARKEM DURMITOR, která patří k nejkrásnějším v Evropě. Odpoledne pěší horská túra od pramene Pištet z Todorova dolu s několika salašemi a výstupem s nevídanými pohledy na zvrásněné vápencové vrstvy přes sedlo Ilin dol (2230 mn.m.) na Prutaš. Sestup ze sedla Ilin dol do nejhezčích částí národního parku Durmitor, k nimž patří Veliko Škrčko jezero pod chatou Planinarski dom u Škrki. Pěší túra celkem cca 4-5 hodin. Nocleh v oblasti turistického střediska Žabljak.,
4.den - středa 19.července 2017: pěší horská túra s výstupem na nejvyšší horu Černé Hory a pohoří Durmitor - Bobotov Kuk (2523 mn.m.). Výstup cca 3 hodiny, z vrcholu jedinečný kruhový rozhled. Sestup přes horské pleso Zeleni vir (2028 mn.m.). Od nikdy nevysychajícího jezírka o průměru 40 m se naskýtá unikátní podívaná na kamenné vápencové vlny Šareni pasovi. Celková délka túry cca 6 hodin. Odpoledne ještě pěšky k Černému jezeru a poté odjezd ze Žabljaku na jedinečnou vyhlídku do KAŇONU ŘEKY TARY. Trasa dále klesá mohutnými serpentinami k obci Djurdeviča Tara, kde tok řeky překlenuje ve stometrové výšce několik oblouků velkoryse vybudovaného přemostění. Z mostu se naskýtá závratný pohled na řeku. Následuje přejezd PRŮSMYKU BABLJAK (1045 mn.m., rozvodí Černého a Jaderského moře) a klesání do hlubokého KAŇONU ŘEKY MORAČA s obnoveným stejnojmenným klášterem, založeným r.1252 s freskovou výzdobou. Večer dojezd do místa ubytování v okolí Podgorice, hlavního města Černé Hory a nocleh.
 
5.den - čtvrtek 20.července 2017: přejezd hranic Božak/Bajraku do Albánie a cesta do vesničky THETHI pod horami PROKLETIE., cesta nejprve stoupá z městečka Koplik (20 km za hranicemi) více než 1630 výškových metrů do PRŮSMYKU QAFA E TERTHORES (neboli Šikmého průsmyku), odkud potom sestupuje serpentinami do vesnice Thethi. Některé úseky silnice jsou ve špatném stavu a cesta v délce 55 km zabere zhruba 4 hodiny... Za dobrého počasí jsou ovšem výhledy z této silnice doslova fantastické! O tom, že se ocitneme v úžasné krajině svědčí slova Edith Durhamové, která vesnici navštívila v roce 1908 a ve své knize Vysoká Albánie napsala: "Pobyt v Thethi byl nesmírně zajímavý. Zapomněla jsem na zbytek světa a ... neviděla jsem žádný důvod, proč bych se odtud měla někdy vracet." Podle momentální situace a času příjezdu krátký pěší výlet v NÁRODNÍM PARKU THETHI (součást pohoří Prokletie), a to k vodopádu Thethi., nocleh.,
6.den - pátek 21.července 2017: celodenní horská pěší túra v NÁRODNÍM PARKU THETHI, soutěska Valbonë, délka cca 6-7 hodin., nocleh ve stejném hotelu.,
7.den - sobota 22.července 2017: celodenní horská pěší túra v NÁRODNÍM PARKU THETHI, kaňonem Grunasi k Modrému jezírku (Modré oko), délka cca 6-7 hodin., nocleh ve stejném hotelu.,
 
8.den - neděle 23.července 2017: přejezd do SHKODËRU, prohlídka pevnosti ROZAFA s vyhlídkou na soutok tři řek (Drina, Kiri a Buma). Většina z toho, co se na hradě zachovalo, pochází z období středověku a z doby vlády Benátek. Výhledy z citadely na Černou Horu a na Jadran jsou úchvatné. Procházka po městě na hlavní náměstí, po ulici Nové obchody s tradičními shkodërskými domy ke katedrále. Zbude-li čas doporučujeme návštěvu Historického muzea zahrnující sbírky fotografií z 19.a 20.století v Marubiho fototéce. Nocleh.,
9.den - pondělí 24.července 2017: časně ráno (v 5.00 h) odjezd a přejezd do 40 km vzdáleného městečka Komani., v průběhu dne PLAVBA LODÍ PO ŘECE DRINĚ - JEZERU KOMANI (plavba po jezeře Komani na řece Drině je právem považována za jednu z nejkrásnějších vodních tras na světě. Jezero Komani je úzké, s mnoha zátočinami, strmými útesy vyrůstajícími v některých místech přímo z vody a s vodopády dosahujícími závratných výšek) do Fierzë a odtud dojezd do obce Bajran Curri., zde nocleh.,
10.den - úterý 25.července 2017: cesta z Bajran Curri přes Fierzë horskými silničkami do Kukësi a odtud výjimečnou vyhlídkovou silnicí podél řeky a nad řekou Černá Drina do Peshkopi. Jedná se o jednu z nejkrásnějších horských silnic - a to je co říci, protože Albánie je protkaná krásnými horskými cestami! Večer po ubytování možnost návštěvy TERMÁLNÍCH LÁZNÍ LLIXHAT., nocleh.,
11.den - středa 26.července 2017: celodenní výlet s pěší túrou v NÁRODNÍM PARKU LURËS: túra okolo některých horských jezer (ples) s impozantními výhledy (mj.Leknínové jezírko), výstup na vyhlídkový vrchol nad údolím Černé Driny, odkud spatříme nejvyšší horu Albánie Maja Korbit na albánsko-makedonské hranici., cesta do NP Lurës je podmíněna tím, že se nám podaří sehnat místní vozidlo 4x4., nocleh ve stejném hotelu.,
 
12.den - čtvrtek 27.července 2017: přejezd do Makedonie a cesta nad Černou Drinou opět po silnici plné výhledů do OHRIDU. Po příjezdu prohlídka tohoto makedonského města ležícího na břehu OHRIDSKÉHO JEZERA na makedonsko-albánských hranicích. Město nabízí na 365 kostelů, pevnost, sochy Cyrila a Metoděje, krásné romantické uličky, obrovskou tržnici či kousek za městem kostelík sv.Neuma. V přilehlých pobřežních vesničkách možnost ochutnávky velmi vzácných ryb - koránů. Možnost koupání v jezeru. Nocleh v Ohridu.,
13.den - pátek 28.července 2017: návrat do Albánie, přejezd přes Prrenjas do města KORCË, kde byla v roce 1887 otevřena vůbec první škola na světě! Dnes je v budově První školy Muzeum vzdělávání. Odpoledne cesta přes Ersekë do městečka PERMËTI (malebné městečko ležící v překrásné krajině, obklopené horami a obtékané řekou Vjosë. Prohlídka kostela sv.Mikuláše, výstup na obrovitý balvan - Městskou skálu, odkud se naskýtá nádherný výhled., v podvečer přejezd do Gjiroskasteru, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
14.den - sobota 29.července 2017: dopoledne prohlídka města GJIROKASTËR, města zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, prohlídka střízlivého, ale překrásného centra, které začalo vznikat kolem místního hradu ve 13.století. Hrad dodnes trůní na vrcholku kopce s výhledem na říční údolí rozprostírající se v hloubce pod ním. Možnost návštěvy hradu a procházka městem s unikátními obytnými domy z 19.stol. Odpoledne přejezd se zastávkou u MODRÉHO OKA (Syri i Kaltër) s vyjímečným podzemním pramenem, vyvěrajícím v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré a u okrajů ostře modravé - jako zornice a duhovka oka. Později návštěva antického města BUTRINT (prohlídka starého okrsku - vstupné 10.-€ - s amfiteátrem, palácem Tří mušlí, baptisteriem, bazilikou či akropolí) a nocleh v Sarandë (moře, možnost koupání).,
 
15.den - neděle 30.července 2017: celodenní možnost koupání v SARANDË, na plážích v báječném zálivu s výhledem na řecký ostrov Korfu nebo výlet lodí do Řecka na ostrov Korfu (podrobnosti výletu budou vydány později)... Nocleh v Sarandë.,
 
16.den - pondělí 31.července 2017: dlouhý přejezd přes VLORË (krátká zastávka s prohlídkou města) do přístavního města DURRËSI (zastávka s možností prohlídky největšího amfiteátru na Balkáně, pocházejícího ze 2.stol. n.l.). V podvečer příjezd do KRUJË - zde se jedná o město zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO., zdejší hrad má otevřeno do 19.00 hodin, proto po příjezdu navštívíme jako první tuto citadelu a určitě posedíme uvnitř hradeb v některé z četných restaurací, ze kterých se naskýtá i hezký výhled. Bude se jednat o poslední večer v Albánii, a tak naší cestu po této divukrásné zemi bude potřeba řádně oslavit..., nocleh v Krujö., 
17.den - úterý 1.srpna 2017: dopoledne přejezd do Černé Hory, vyhlídka na ostrůvek-hotel SVETI STEFAN a poté prohlídka historického KOTORU. Za nejcennější stavbu ve městě, plném překrásných paláců, kostelů a měšťanských domů, je považován kostel patrona města - sv.Tripuna - z 12.století. Později přejezd lodí jednoho z nejpřitažlivějších středomořských zálivů BOKY KOTORSKÉ a cesta do chorvatského DUBROVNÍKU., zde večerní procházka starobylým městem, které je perlou na Jadranu... Nocleh v okolí.,
18.den - středa 2.srpna 2017: dopoledne prohlídka DUBROVNÍKU, města, které je zapsané rovněž na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - možnost procházky po hradbách města, katedrála, Onofriova fontána, pevnost Bokar, náměstí s lodžií, přístav jachet atd.)., odpoledne přejezd přes MOSTAR (zastávka u Tureckého mostu a v uličce zlatníků) do ÚDOLÍ ŘEKY NERETVY., nocleh na trase.,
 
19.den - čtvrtek 3.srpna 2017: krátká prohlídka města JAJCE s hradem a vodopádem uprostřed města, přejezd KAŇONEM ŘEKY VRBAS a poté cesta okolo Banja Luky, Záhřebu, Mariboru a Vídně do Česka a přes Znojmo, Jihlavu a Kolín příjezd do České Lípy cca ve 23.00 hodin. 
Program v některých drobných úsecích bez záruky! Záleží na momentální situaci v průjezdnosti po albánských silnicích.
 
Ubytování: v jednoduchých penzionech, chatkách nebo levných hotelech (bez záruky sociálního zařízení na pokoji).
Stravování: v průběhu akce není zajištěno, zastávky na občerstvení v průběhu každého dne, možnosti nákupu potravin v marketech budou minimálně obden.
Startovné: 15500.-Kč zahrnuje dopravu mikrobusem, 16x ubytování a trajekt v Boka Kotorské.
Na poplatky za dopravu s místními auty a na trajekt po Drině doporučujeme cca 50.-€, jež vyměníme na místní měnu.
Doporučené kapesné na vstupy: 30.-€
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 10.5.2017, záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy k navštívené oblasti: