PO STOPÁCH CHETITŮ K EUFRATU (Východní Turecko)

 

 

Termín: 12.-21.února 2022 (mj. termín jarních prázdnin 2022 v okrese Česká Lípa)

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

ISTANBUL, ERZURUM, ARARAT, JEZERO VAN, NEMRUT DAGI, EUFRAT, KAPPADOKIE

Program akce:

1.den: předpokládaný odlet z Prahy v odpoledních hodinách., v podvečer přílet do Istanbulu., transfer na hotel, ubytování a nocleh.,
2.den: po noclehu snídaně a výlet do centra ISTANBULU., prohlídka Hipodromu, Modré mešity, chrámu, dnes mešity Aya Sofia, paláce Topkapi, pěšky do přístavu Zlatý roh (Bospor), Egyptský a Velký bazar atd., nocleh v Istanbulu.,.,
3.den: po snídani přejezd přes BOSPORSKÝ PRŮLIV a přes jeden z Bosporských mostů do Asie, poté cesta okolo MARMARSKÉHO MOŘE na východ Turecka do oblasti města Erzincanu, kde poprvé přejedeme přes řeku EUFRAT., po příjezdu ubytování a nocleh.,
4.den: snídaně v hotelu a dopolední zastávka v ERZURUMU (seldžucké hrobky, pevnost, mešita Laly Mustafy Paši). Odpoledne přejezd a prohlídka pevnosti v KARSU., ubytování v hotelu., nocleh.,
5.den: po snídani cesta k nedalekým rozvalinám města ANI u arménských hranic (Kostel sv.Řehoře, Katedrála, procházka kolem městských hradeb atd.)., odpoledne objedeme po úpatí bájnou HORU ARARAT (5165 mn.m.), nejvyšší horu Turecka, která je místem posledního odpočinku Noemovy archy. Cca půl hodiny cesty od hranic s Íránem budeme projíždět městem Dogubeyazit a večer se ubytujeme v okolí JEZERA VAN., nocleh.,
6.den: snídaně v hotelu, zastávka u KOSTELA SV.KŘÍŽE z 10.století, ležícího na břehu JEZERA VAN, a později u starého tureckého mostu MALABAKI BRIDGE postaveného v 6.století. Odpoledne prohlídka města DIYARBAKIR (procházka nejrušnějším městem v jihovýchodním Turecku ležícím nad řekou Tigris., město s několika mešitami a zachovalým městským opevněním)., ubytování a nocleh.,
7.den: po hotelové snídani se vydáme na další cestu, která nás přes řeku Eufrat dovede k HOŘE NEMRUT nacházející se v NÁRODNÍM PARKU NEMRUT DAGI. Na vrcholu této hory budeme obdivovat obří kamenné hlavy, které nechal vztyčit král Antiochos I. již v 1.století před Kristem. V průběhu odpoledne a večera dojedeme do oblasti Kappadokie, kde strávíme následující 2 noci a celý příští den.,
8.den: celodenní pobyt v oblasti jedinečné KAPPADOKIE. V průběhu dne navštívíme mj. charakteristické skalní útvary v okolí ÜRGÜPu, jeskynní obydlí v okolí ZELVE či GÖREME, podzemní město DERINKUYU či skalní kostely třeba v UCHISARU... Nocleh ve stejném hotelu.,
9.den: snídaně v hotelu, cesta okolo slaného jezera TUZ GÖLÖ u Aksaray do ANKARY, hlavního města Turecké republiky. Odpoledne možnost návštěvy Atatürkova mauzolea, citadely či čtvrti Ulus/Hisar s řadou bazarů a trhů... V podvečer přejezd k Marmarskému moři, ubytování a nocleh.,
10.den: po snídani transfer na letiště v Istanbulu a odlet., návrat do Prahy v odpoledních hodinách.
 
 
 
Ubytování: je zajištěno v hotelech střední kategorie (9x), a to vždy ve 2-lůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Stravování: ve startovném jsou zahrnuty snídaně (9x)
 
Startovné: 14950.-Kč zahrnuje: letenky Praha-Istanbul-Praha, dopravu po Turecku klimatizovaným mikrobusem nebo autem, 9x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 9x snídaně.
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 50.-USD) a stravu (cca 200.-USD)
Přelety: s nízkonákladovou společností a v letence je zahrnuto i zavazadlo (20kg)
 
Možnost připojištění: v rámci nákupu letenek je možnost připojištění, které zahrnuje v případě zrušení cesty ze zdravotních důvodů také vrácení 80% z ceny letenky a zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500000000.-Kč, v případě onemocnění v zahraničí navíc úhrada max. 10000.-Kč za ubytování v rámci karantény a max.10000.-Kč na náhradní dopravu, vždy s 20% spoluúčastí). Pojištění stojí 473.-Kč a je třeba ho objednat a zaplatit současně s přihlášením se na akci.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 15.1.2022., záloha ve výši 7000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná (v případě opatření k pandemii SARS-CoV-19 si vyhrazujeme právo na změnu termínu - v tomto případě záloha nepropadá)
 
Vstupní víza do Turecka nejsou třeba.
 
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: