S OVýTem ZA NAPOLEONEM NA KORSIKU

Termín: 15.-25.července 2023

 

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

Bastia, Corte, Calvi, Ajaccio, Spelunca, Bonifacio, Calanches, Piana, Filitosa, Sartene

Program akce:

1.den - sobota 15.7.2023: odjezd z České Lípy a Prahy v časných ranních hodinách., celodenní přejezd přes Mnichov do Rakouska a přes Brenner do Itálie., v podvečer cesta do Janova (příjezd cca ve 20.00 hodin), nalodění na trajekt a noční plavba na Korsiku.,
2.den - neděle 16.7.2023: cca v 8.00 hodin připlutí do BASTIE na Korsice, krátká prohlídka historické části města a přesun mikrobusem do městečka CORTE (prohlídka starobylého Corte s tyčící se citadelou nad městem). Odpoledne přejezd střední části Korsiky do Porta, v jehož blízkosti se ubytujeme v hotelu (zde strávíme celkem 6 nocí).,
3.den - pondělí 17.7.2023: celodenní výlet do ILÉ-ROUSSE (návštěva města, citadely, trhu), poté výjezd ke kostelu nad městem Calvi a na závěr prohlídka starobylého města CALVI., nocleh.,
4.den - úterý 18.7.2023: celodenní výlet s pěší turistikou v CALANCHES (bizarní skály v okolí Porta, v oblasti PIANA, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO): možnost výstupu na vrchol CAPU D´ORTU s jedinečným výhledem na Porto z výšky 1294 metrů (cca 6-7 hodin, stoupání 800 m) nebo procházka kolem skal a koupání na plážích v PORTU., nocleh.,
5.den - středa 19.7.2023: půldenní výlet s pěší turistikou a koupáním v báječných tůních a kaskádách, přechod SPELUNKY z Evisy do Oty (2-3 hodiny), odpoledne volno s koupáním a pobytem na pláži v PORTU., nocleh.,
6.den - čtvrtek 20.7.2023: celodenní výlet pro pěší i cykloturisty do ÚDOLÍ MANGANELLO: výlet ke kaskádám a tůním, koupání v pohádkově krásné horské krajině s výhledem na Monte D´Oro., pěšky k salaši Bergerie de Tolla (1011 mn.m.), kde ochutnáme výborný místní sýr a uzeniny (5 hodin, stoupání i klesání 300 m)., nocleh.,
7.den - pátek 21.7.2023: cesta do střední části Korsiky, a to do údolí pod nejvyššími hormai ostrova., pro zájemce o pěší turistiku dvě varianty programu:
1. méně náročná: okruh okolo salaší a chaty Ercu (1667 m) s výhledy na nejvyšší horu Korsiky Monte Cinto (2706 m) a do údolí Calacuccia (cca 5 hodin, stoupání i klesání cca 600 m).,
2. náročná: výstup na nejvyšší horu Korsiky - MONTE CINTO (2706 m) přes chatu Ercu a příp. k jezeru Lac du Cinto (10-11 hodin, stoupání i klesání 1800 metrů!).,
všechny uvedené výlety se budou konat v době 7.00-21.00 hodin, návrat pozdě večer.,
nemáte-li zájem o celodenní pěší výlety do hor, máte možnost pobytu na plážích v PORTU s koupáním., nocleh.,
8.den - sobota 22.7.2023: odjezd z Porta do CARGESE (prohlídka městečka se dvěma kostely) a do AJACCIA (procházka po hlavním městě Korsiky se zastávkami mj. u rodného domu nejvýznamnějšího Korsičana - Napoleona Bonaparta či u jeho památníku, příp. možnost návštěvy galerie či přístavu. Odpoledne zastávka ve FILITOSE - prehistorická kultura s mnoha menhiry. V podvečer a večer pobyt v PROPRIANA v zátoce Valinco (jedny z nejlepších plážích na celé Korsice), západ slunce budeme pozorovat u janovské věže TOUR DE LA CALANCA., poté ubytování a nocleh v okolí Propriana.,
 
9.den - neděle 23.7.2023: snídaně, po ní přejezd do nejkorsičtějšího města ostrova - do SARTENE. Zde procházka křivolakými uličkami s atmosférou minulosti, kdy bylo městečko dějištěm vendety a pirátských výprav. Cca v poledne krátký pobyt na pláži pod tzv. Lví hlavou a příjezd do BONIFACIA, města, ležícího na skalních útesech vysoko nad mořem. Odpoledne možnost výletu lodí podél útesů a do zdejší jeskyně (cca 20.-€). Poslední večer strávíme v romantickém Bonifaciu na jižním konci ostrova a teprve kolem 22.té hodiny odjedeme do Bastie, příjezd a ubytování v Bastii cca v 1.00 hodinu po půlnoci., nocleh.,
10.den - pondělí 24.7.2023: dopoledne volno v okolí přístavu v BASTII a v 11.00 hodin odplutí trajektu do Janova, předpokládaný příjezd do Janova v 17.30 hodin., po odbavení krátká prohlídka JANOVA (centrum města s rodným domem Kryštofa Kolumba) a ve večerních hodinách odjezd a cesta do Česka přes Rakousko a Německo.,
11.den - úterý 25.7.2023: předpokládaný příjezd do Prahy a České Lípy během pondělního dopoledne.
 
 
 
 
Ubytování: 8x v hotelu** ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a sprchou.
 
Stravování: možnost dokoupení snídaní - 1680.-Kč za 8 snídaní., přihlášky o snídaně současně s přihlášením na akci
 
Startovné: 25900.-Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným mikrobusem, lodní jízdenky Janov-Bastia-Janov a 8x ubytování ve 2-lůžkových pokojích.
Nezahrnuje kajuty na nočním trajektu z Janova do Bastie (možnost zakoupení - cena 750.-Kč/os. ve 4-lůžkové kajutě)
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.5.2023, záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: