S OVýTem KORSIKA PĚŠKY I NA KOLE

Termín: 4.-14.června 2017

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: Bastia, Corte, Calvi, Ajaccio, Spelunca, Bonifacio, Calanches, Piana, Filitosa, Sartene, Porto, Monte Cinto...

 

Program akce: 

1.den - neděle 4.6.2017: odjezd z České Lípy a Prahy v časných ranních hodinách., celodenní přejezd přes Mnichov do Švýcarska a přes Bellinzonu a Lugano do Itálie., v podvečer cesta okolo Milána do Janova (příjezd cca ve 20.00 hodin), nalodění na trajekt a noční plavba na Korsiku., 
2.den - pondělí 5.6.2017: cca v 8.00 hodin připlutí do BASTIE na Korsice, krátká prohlídka historické části města a přesun mikrobusem do městečka CORTE (prohlídka starobylého Corte s tyčící se citadelou nad městem). Odpoledne přejezd střední části Korsiky do Porta, v jehož blízkosti se ubytujeme v apartmánovém domě (zde strávíme celkem 6 nocí).,
3.den - úterý 6.6.2017: celodenní výlet do ILÉ-ROUSSE (návštěva města, citadely, trhu), poté výjezd ke kostelu nad městem Calvi a na závěr prohlídka starobylého města CALVI. 
   Pro zájemce o cykloturistiku: odpolední túra od kostela přes Calvi a Galérii zpět do Porta (cca 90 km)., nocleh.,
4.den - středa 7.6.2017: celodenní výlet s pěší turistikou v CALANCHES (bizarní skály v okolí Porta, v oblasti PIANA, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO): možnost výstupu na vrchol CAPU D´ORTU s jedinečným výhledem na Porto z výšky 1294 metrů (cca 6-7 hodin, stoupání 800 m) nebo procházka kolem skal a koupání na plážích v PORTU., nocleh.,
5.den - čtvrtek 8.6.2017: půldenní výlet s pěší turistikou a koupáním v báječných tůních a kaskádách, přechod SPELUNKY z Evisy do Oty (2-3 hodiny), odpoledne volno s koupáním a pobytem na pláži v PORTU., nocleh., 
6.den - pátek 9.6.2017: celodenní výlet pro pěší i cykloturisty do ÚDOLÍ MANGANELLO: výlet ke kaskádám a tůním, koupání v pohádkově krásné horské krajině s výhledem na Monte D´Oro., pěšky k salaši Bergerie de Tolla (1011 mn.m.), kde ochutnáme výborný místní sýr a uzeniny (5 hodin, stoupání i klesání 300 m). 
   Cykloturisté mohou absolvovat zpáteční cestu na kolech (cca 75 km)., nocleh.,
7.den - sobota 10.6.2017: cesta do střední části Korsiky, a to do údolí pod nejvyššími horami Korsiky., pro zájemce o pěší turistiku dvě varianty:
   1. méně náročná: okruh okolo salaší a chaty Ercu (1667 m) s výhledy na nejvyšší horu Korsiky Monte Cinto (2706 m) a do údolí Calacuccia (cca 5 hodin, stoupání i klesání cca 600 m).,
   2. náročná: výstup na nejvyšší horu Korsiky - MONTE CINTO (2706 m) přes chatu Ercu a příp. k jezeru Lac du Cinto (10-11 hodin, stoupání i klesání 1800 m!).,
   pro cykloturisty možnost cyklotúry v údolí Asca pod nejvyššími horami Korsiky (70-90 km).,
   všechny uvedené výlety se budou konat v době 7.00-21.00 hodin, návrat pozdě večer.,
   nemáte-li zájem o celodenní výlety do hor možnost pobytu na plážích v PORTU a koupání., nocleh.,
8.den - neděle 11.6.2017: odjezd z Porta do CARGESE (prohlídka městečka se dvěma kostely) a do AJACCIA (procházka po hlavním městě Korsiky se zastávkami mj. u rodného domu nejvýznamnějšího Korsičana - Napoleona Bonaparta či u jeho památníku, příp. možnost návštěvy galerie či přístavu. Odpoledne zastávka ve FILITOSE - prehistorická kultura s mnoha menhiry. V podvečer a večer pobyt v PROPRIANA v zátoce Valinco (jedny z nejlepších plážích na celé Korsice), západ slunce budeme pozorovat u janovské věže TOUR DE LA CALANCA., poté ubytování a nocleh v okolí Propriana.,
   zájemci o cykloturistiku: možnost přejezdu z Ajaccia přes Filitosu do Propriana na kolech (cca 70 km).,
9.den - pondělí 12.6.2017: snídaně, po ní přejezd do nejkorsičtějšího města ostrova - do SARTENE. Zde procházka křivolakými uličkami s atmosférou minulosti, kdy bylo městečko dějištěm vendety a pirátských výprav. Cca v poledne krátký pobyt na pláži pod tzv. Lví hlavou a příjezd do BONIFACIA, města, ležícího na skalních útesech vysoko nad mořem. Odpoledne možnost výletu lodí podél útesů a do zdejší jeskyně (cca 20.-€). Poslední večer strávíme v romantickém Bonifaciu na jižním konci ostrova a teprve kolem 22.té hodiny odjedeme do Bastie, příjezd a ubytování v Bastii cca v 1.00 hodinu po půlnoci., nocleh.,
10.den - úterý 13.6.2017: dopoledne volno v okolí přístavu v BASTII a v 11.00 hodin odplutí trajektu do Janova, předpokládaný příjezd do Janova v 17.30 hodin., po odbavení krátká prohlídka JANOVA (centrum města s rodným domem Kryštofa Kolumba) a ve večerních hodinách odjezd a cesta do Česka přes Švýcarsko a Německo.,
11.den - středa 14.6.2017: předpokládaný příjezd do Prahy a České Lípy během  dopoledne.
 
Ubytování: 6x v apartmánovém penzionu - vždy dvě 2-lůžkové ložnice, každý apartmán vybaven toaletou a koupelnou, kompletně zařízenou kuchyňkou včetně nádobí, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice či myčky nádobí., 2x v hotelu** ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a sprchou.
 
Stravování: v hotelu v okolí Propriana 1x snídaně
 
Startovné: 16900.-Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným mikrobusem, lodní jízdenky Janov-Bastia-Janov, 6x ubytování ve 2-ložnicových apartmánech, 2x v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 1x snídaně.
Nezahrnuje kajuty na nočním trajektu z Janova do Bastie (možnost zakoupení - cena bude zveřejněna po vydání platných plavebních řádů pro rok 2017).
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.4.2017, záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: