S OVýTem ADVENT VE ŠTRASBURKU - HLAVNÍM MĚSTĚ ADVENTU

 
Přicházíme s novou akcí, která je náhradou za akci v Rakousku, kam se minimálně do 12.prosince z důvodu koronaviru a uzavření hranic pro turisty nepodíváme...
Novou akcí je ADVENT VE ŠTRASBURKU - HLAVNÍM MĚSTĚ ADVENTU
Štrasburk se nachází v Alsasku (Francie), leží na hranicích s Německem a zdejší adventní trhy jsou již dnes v plném proudu a nepředpokládá se jejich uzavření z důvodu koronaviru. Stejně tak je do Francie umožněn vstup všem, kteří prodělali nemoc Covid-19 v uplynulých 6-ti měsících, příp. mají ukončenou vakcinaci na tuto nemoc.
Štrasburk oplývá také řadou pamětihodností - skvělá je např. katedrála Notre Dame či romantická čtvrť Petite France.
A kromě Štrasburku navštívíme také město Mulhouse a při zpáteční cestě zavítáme na vánoční trhy v Norimberku.
 
 
 
Propozice akce

S OVýTem ADVENT VE ŠTRASBURKU - HLAVNÍM MĚSTĚ ADVENTU

NEJHEZČÍ A NEJZNÁMĚJŠÍ VÁNOČNÍ TRHY VE FRANCII,
A TAKÉ NÁVŠTĚVA ADVENTNÍHO TRHU V NORIMBERKU
 

Termín: 11.-12.prosince 2021

 
 COVID-19: pro očkované a pro osoby, kteří prodělali nemoc Covid-19 bez dalších restrikcí
 
Program akce:
1.den - sobota: předpokládaný odjezd z České Lípy v časných ranních hodinách., kolem poledne příjezd do ŠTRASBURKU - prohlídka města s katedrálou Notre Dame a s čtvrtí Petite France (Malá Francie), a současně s procházkou městem zastávky na mnohých tradičních adventních trzích, které daly městu přezdívku "Hlavní město adventu". Při cestě do místa noclehu v Mulhouse zastávka u Evropského parlamentu, který sídlí na okraji Štrasburku.,
Večer ubytování a nocleh.,
2.den - neděle: snídaně., po snídani krátká zastávka v moderním centru města MULHOUSE., odpoledne návštěva tradičního adventního trhu v německém NORIMBERKU a cesta zpět do Čech, předpokládaný návrat do České Lípy cca do 23.00 hodin
 
Ubytování: v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích
Stravování: snídaně v hotelu
 
Startovné: 2990.-Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem, 1x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 1x snídani.
 
Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní dopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 94.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 2.12.2021., záloha v plné výši startovného je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: