S OVýTem VÁNOCE V MONTE CARLU

 
Nabízíme vánoční akci na Azurovém pobřeží s možností cesty mikrobusem z České Lípy a Prahy nebo letecky z Berlína... 
 

Termín: 26.-30.prosince 2022 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:  MONTE CARLO, MONAKO, NICE, CANNES, ST.TROPEZ 

 

Program akce:

1.den: po půlnoci odjezd z České Lípy a z Prahy., nebo v 9.25 hodin odlet z Berlína (doprava z Prahy do Berlína zajištěna., není součástí startovného)., v podvečer příjezd do NICE., prohlídka města a ubytování v Mentonu., nocleh.,
2.den: snídaně, prohlídka MONACKÉHO KNÍŽECTVÍ (Monako, Monte Carlo, možnost návštěvy exotických zahrad nebo jen výhled od nich na celé Monako, možnost návštěvy Oceánografického muzea atd.), v podvečer návrat do hotelu, nocleh.,
3.den: po snídani cesta do CANNES., zde prohlídka města, které se stává každoročně dějištěm slavného Filmového festivalu a odpoledne návštěva letoviska ST.TROPEZ., večer návrat a nocleh ve stejném hotelu.,
4.den: snídaně, dopoledne strávíme v NICE a dokončíme prohlídku města, po poledni transfer na letiště nebo odjezd a cesta mikrobusem zpět do Česka., přílet do Berlína ve večerních hodinách (cesta z Berlína do Prahy zajištěna, není součástí startovného)., pro účastníky mikrobusem noční přejezd.,
5.den: návrat mikrobusem do Prahy a České Lípy v ranních hodinách.
 
Ubytování: 3x v hotelu** ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: 3x hotelové snídaně
 
Startovné: mikrobusem 8150.-Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem v rozsahu celého programu, 3x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 3x snídaně.,
příplatek za cestu letadlem 3860.-Kč.
Startovné nezahrnuje vstupenky do kulturních a historických zařízení (cca 30.-€), a příp. dopravu na letiště v Berlíně a zpět
 
 
 
Přelety: s nízkonákladovou společností., v ceně letenky pouze malé kabinové zavazadlo (40x20x25 cm).
 
Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní ldopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 457.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 15.11.2022., záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
Odkazy:
 
Předpověď počasí: