S OVýTem ŠVÝCARSKÉ ALPY

 
Přicházíme s nabídkou na cestu do švýcarských Alp v tom nejlepším termínu pro návštěvu této části Evropy. V programu mj. cesta pod vrchol Matterhornu s výletem k Černému jezeru a pěší túrou (nenáročnou) od jezera pod Matterhornem do Zermattu přes jednu typicky alpskou vesnici Zmutt, ve které už z reklamy chybí jen fialové krávy...
A kromě Matterhornu navštívíme třeba Rýnské vodopády, Interlaken a Grindelwald pod stěnou Eigeru, vláčkem bude možnost výjezdu do sedla Jungfraujoch a podíváme se i do starobylého Lucernu a do Kostnice, ležící na Bodamském jezeru...
Ubytování na jednom místě uprostřed Walliských Alp!

Termín: 16.-19.září 2021

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

MATTERHORN, WALLISKÉ ALPY, EIGER, JUNGFRAUJOCH,
LUZERN, RÝNSKÉ VODOPÁDY, KOSTNICE...
 
 

Program akce:

1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy v časných ranních hodinách, cesta přes Prahu a Plzeň do Německa a Švýcarska., v průběhu odpoledne zastávka u RÝNSKÝCH VODOPÁDŮ., v podvečer dojezd na ubytování v jedinečné přírodě uprostřed WALLISKÝCH ALP., nocleh.,
2.den: snídaně, po snídani cesta do Täsche a odtud poslední úsek (kam se autem nedostaneme) vlakem do ZERMATTU. Pro zájemce návštěva muzea horolezectví a výjezd lanovkou k ČERNÉMU JEZERU, odkud se vyráží na vrchol MATTERHORNU. My se od jezera vydáme na cca 3-hodinovou pěší túru s mírným klesáním do alpské vesnice ZMUTT a dále zpět do Zermattu. V podvečer návrat vlakem do Täsche (zpáteční jízdné cca 8.-CHF) a mikrobusem do hotelu ve Walliských Alpách., nocleh.,
3.den: snídaně v hotelu a po ní přejezd mikrobusem do Interlakenu a dále do Grindelwaldu. Odtud nabízíme pěší výlet do okolí nebo výjezd horských vláčkem do stěny EIGERU a do sedla Jungfraujoch pod vrcholem JUNGRAU. V horní stanici vlaku je možné navštívit mj. Ledovou jeskyni a rozhlédnout se z výšky 3471 mn.m. po okolních vrcholech (tento vskutku mimořádný zážitek /3-hodinový výlet s 1,5 hodinou na vrcholu/ není zadarmo, zpáteční jízdenka stojí 195.-CHF, tedy cca 4600.-Kč...). V podvečer návrat do místa ubytování a nocleh.,
4.den: po snídani se vydáme do LUCERNU, historického města se známým dřevěným Kaplovým mostem a poté k BODAMSKÉMU JEZERU na prohlídku města KOSTNICE, spojeného s mistrem Janem Husem... Odpoledne přejezd do Česka a do půlnoci návrat do České Lípy.
 
Ubytování: všechny noclehy v jednom místě, v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: 3x snídaně, vždy po noclehu v hotelu
 
Startovné: 7700.-Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným mikrobusem, 3x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 3x snídaně.
Startovné nezahrnuje jízdenku vlakem Täsch-Zermatt-Täsch (cca 8.-CHF), jízdenky na lanovku v oblasti Matterhornu (cca 17.-CHF) a příp. výlet stěnou Eigeru na Jungfraujoch (195.-CHF)
 
Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní ldopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 189.-Kč (u osob nad 70 let 378.-Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 15.8.2021., záloha ve výši 4000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: