S OVýTem HAVAJSKÉ OSTROVY A FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

 
Termín:  5.-23.února 2019  **  zkrácená varianta S OVýTem Havajské ostrovy 5.-16.2.2019
Program akce:
1.den-úterý 5.2.2019: odlet z Prahy, přestup na některém evropském a později americkém letišti, pozdě večer přílet na ostrov Maui na Havajských ostrovech, odbavení, na letišti v Kahului, transfer do hotelu a nocleh (denní let bez záruky, možná varianta nočního letu a ranní přílet na Maui).,
2.den-středa 6.2.2019: nad ránem (vzhledem k časovému posunu nám to nebude vadit) výjezd na ostrově MAUI do národního parku  na vrchol HALEAKALA (3055 mn.m.) a pozorování jedinečného východu slunce nad Havajskými ostrovy... Po této úchvatné podívané krátká pěší procházka okolo rostlin silverwords (stříbrné meče, květiny, které rostou jen zde a v Himálaji) a s výhledy do údolí sopek., později dopoledne zastávka v botanické zahradě a poté cesta po vyhlídkové silnici vedoucí lávovými poli, otočka u HAIALOHA CHURCH. V průběhu dne možnost koupání na divokých lávových plážích., odpoledne návrat do místa ubytování v Lahaině a odpočinek na zdejší pláži., nocleh.,
3.den-čtvrtek 7.2.2019:  dopoledne cca 2-hodinová prohlídka pěkného historického města LAHAINA (Banyana Tree Square, budova soudu, přístav, stará pevnost, vězení, hotel Pioneer Inn atd.). Poté okruh po západní straně ostrova Maui, zastávka na písečné pláži, poté nepřeberné množství zastávek na vyhlídkách na pobřeží... V podvečer možnost účasti na HAVAJSKÉM VEČERU (vstupné cca 120.-USD), při kterém se můžete seznámit s ukázkami havajských tanců a zpěvů či s polynéskými pokrmy... Nocleh v Lahaině.,
4.den-pátek 8.2.2019: celodenní výlet mikrobusem po jedinečné VYHLÍDKOVĚ SILNICI DO HANY. V průběhu dne opět množství vyhlídek na pacifické pobřeží, průjezd tisíci zatáčkami v deštných lesích, krátké procházky k vodopádům či do lávové jeskyně. Pozorování surfařů brázdící mořskými proudy, zastávka v jedné bývalé rybářské vesnici - v KEANAE. Otočka v HANĚ, občerstvení a návrat do Lahainy ve večerních hodinách., nocleh.,
5.den-sobota 9.2.2019: dopoledne výlet do ÚDOLÍ IAO VALLEY (krátká procházka s výhledy do krajiny), poté zastávka v TROPIC PLANTAGE (zde možnost cca 40-ti minutové projížďky vláčkem po zdejších plantážích, při které můžete vidět exotické rostliny a stromy - ananasy, banánovníky, kokosy, cukrovou třtinu, mango, avokádo, kávu, guavu, orchideje, bugenvilaa, makadamy... Možnost nákupu čerstvého ovoce. Po poledni ještě možnost koupání na písečných nebo na divokých lávových plážích ostrova Maui v rekreační oblasti KIHUI a odpoledne přejezd na letiště v Kahului a přelet na ostrov HAWAII (BIG ISLAND). Doba letu cca 45 minut a v podvečer přílet do Hila, transfer do hotelu, ubytování a nocleh.,
6.den-neděle 10.2.2019: dopoledne návštěva NÁRODNÍHO PARKU VOLCANOES HAWAII PARK (návštěvnické centrum s krátkým filmem, zastávky na vyhlídkách s pozorování dosud činné sopky, procházka lávovou jeskyní, cesta po silnici, která byla přerušena proudem tekoucí lávy v roce 2003, skalní most atd.). Odpoledne cesta na nejvyšší horu Havajských ostrovů, na sopku MAUNA KEA. Výjezd k observatoři (návštěvnické centrum) a poté až na samotný vrchol Mauna Key (4205 mn.m.!). Zde pozorování jedinečného západu slunce, což patří k vrcholům návštěvy Havajských ostrovů. Večer návrat do Hila a nocleh.,
 
7.den-pondělí 11.2.2019: dopoledne zastávka na vyhlášeném farmářském trhu v HILO, a také zastavení u památníku sjednotitele Havajských ostrovů - krále Kamehamehy. Poté cesta vyhlídkovou silnicí SCENIC ROAD (džungle, vodopády, exotické stromy a rostliny, pozorování velryb apod.)  do ÚDOLÍ WAIPIO VALLEY (zastávka v návštěvnickém centru, sjezd do údolí, kde se nachází další vodopád...). Odpoledne pak cesta přes městečko WAIMEA (mj. kovbojské centrum) do oblasti KONA, proslulé pěstováním kávy. Zastávka na jedné z farem, pěstujících kávovníky, poté přejezd do historického okrsku HONUNAU NATIONAL HISTORICAL PARK - nejvýznamnější archeologické lokalitě na Havaji. Večer strávíte v letovisku KAILUA-KONA (možnost koupání) a pozdě večer se vrátíte do hotelu v Hilu, nocleh.,
8.den-úterý 12.2.2019: v ranních hodinách přelet na ostrov OAHU., po příletu do Honolulu cesta na parkoviště pod horou DIAMONT HEAD a možnost výstupu na vrchol, odkud se naskýtá panoramatický pohled na Honolulu a pláž Waikiki. Poté procházka starým centrem HONOLULU (Státní knihovna, radnice, Kapitol, královský palác Iolani, kostel Kawaihalo, China Town a na konec procházky městem možnost výjezdu výtahem na věž Aloha Tower s vyhlídkou na místní přístav a moderní část města). Odpoledne možnost návštěvy BISHOP MUZEA, nejlepšího havajského muzea s ukázkami historie Havaje i celé Polynésie. V podvečer ubytování v Honolulu a nocleh.,
9.den-středa 13.2.2019: výlet po vyhlídkové silnici s pozorováním velryb, a také surfařů na plážích ostrova Oahu. Četné fotostopy a zastávka na koupání na dlouhé písečné pláži v oblasti WAIMANALO BEACH. V průběhu odpoledne a večera návštěva POLYNÉSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA, kde budete moci navštívit během několika hodin všechny polynéské ostrovy (Samoa, Tahiti, Havaj, Nový Zéland atd.). V každé z vesnic kulturní program s ukázkami tradic toho kterého ostrova, možnost projížďky vyhlídkovým autobusem nebo na kánoích. Součástí tohoto odpoledne a večera bude také návštěva kina IMAX, polynéská večeře opět s ukázkami tanců a místních zpěvů a poté ještě divadelního představení o historii Havaje. Vstupenka do areálu s výše uvedeným programem stojí cca 130.-USD, ale nenechte si tento program rozhodně ujít! Pozdě večer návrat do místa ubytování v Honolulu a nocleh.,
10.den-čtvrtek 14.2.2019: koupání na plážích WAIKIKI nebo pro zájemce výlet na severní pobřeží ostrova Oahu. Zastávka na ananasových plantážích s možností exkurze, v poledních hodinách pobyt na plážích, které prosluly především jako ráj surfařů. Vlny zde mnohdy dosahují až 6-ti metrů. Další zastávka s možností koupání bude na pláži SUNSET BEACH a při zpáteční cestě ještě fotostop na jedné z nejhezčích vyhlídek - NUU PALI LOOCKOUT. Odpoledne návrat na pláže WAIKIKI, možnost koupání a volno., nocleh.,
11.den-pátek 15.2.2019: dopoledne návštěva PEARL HARBOUR (přístav proslulý japonským náletem v průběhu II.svět.války). Zde prohlídka návštěvnického centra s promítnutím filmu o této události, možnost návštěvy památníku potopeného křižníku Arizona, prohlídka válečné lodi Missouri, na které byla podepsána konečná kapitulace Japonska a tím ukončena II.světová válka či vojenské ponorky, kotvící v přístavu Pearl Harbour. Odpoledne výjezd k národnímu hřbitovu NATIONAL CEMETERY s vyhlídkou na Honolulu.,
rozdělení skupin - I.skupina pokračující do Francouzské Polynésie: návrat na hotel a nocleh.,
II.skupina (účastníci akce pouze na Havajských ostrovech): transfer na letiště a ve večerních hodinách odlet z Honolulu přes Ameriku a jedno z evropských letišť do Prahy (přílet 12.den).,
 
12.den-sobota 16.2.2019: dopoledne volný program v HONOLULU, kolem poledne transfer na letiště a v odpoledních hodinách odlet z Honolulu na Tahiti do města Papeate (přílet ve večerních hodinách místního času)., po odbavení transfer do hotelu a nocleh.,
13.den-neděle 17.2.2019: celý den na ostrově TAHITI... Prohlídka města a nedělního trhu v PAPEATE, okruh mikrobusem nebo autem po ostrově TAHITI (návštěva zahrad, vyhlídek, relax, možnost pobytu na pláži) odpočinek., nocleh.,
14.den – pondělí 18.2.2019: FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - v ranních hodinách přesun lodí z Papaete na ostrov MOOREA.,  zde celodenní pobyt s možností slunění na pláži a koupáním v moři nebo s projížďkou autem po ostrově a výlet do TOREA NUI:  návštěva laguny s pozorováním a krmením žraloků a rejnoků, což patří k nezapomenutelným zážitkům. Odpoledne návštěva rajské zahrady a místní likérky spojená s ochutnávkou zdejšího likéru., ubytování v hotelu a nocleh.,
15.den – úterý 19.2.2019:  FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE – OSTROV MOOREA   - výlet do skanzenu TIKI VILLAGE,  kde poznáte tradiční způsob života původních Polynésanů a budete hodovat u tabule s pokrmy připravenými v tradiční zemní peci "hang". Odpoledne možnost pobytu na pláži a odpočinek., v podvečer plavba lodí zpět na Tahiti do Papaete., zde ubytování, volno  a nocleh.,
16.den – středa 20.2.2019: v ranních hodinách přelet letadlem (doba letu: 50 minut) na ostrov BORA BORA, celodenní pobyt na ostrově., možnost pobytu na plážích a koupání v moři., ubytování a nocleh.,
17.den – čtvrtek 21.2.2019: celodenní pobyt na ostrově BORA BORA, možnost pobytu na plážích nebo výlet lodí do úžasných lagun a podél pobřeží ostrova.,   koupání v moři.,  ve večerních hodinách odlet do Papeate, transfer do místa ubytování a nocleh.,
18.den - pátek 22.2.2019: časně ráno odbavení na letišti v Papeate a odlet zpět., mezipřistání na některém asijském letišti., noční přelet.,
19.den - sobota 23.2.2019:  přestup na letišti v Paříži a v průběhu dne návrat do Prahy.
 
Ubytování:  16x vždy v hotelu nebo penzionu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.
Stravování:  není předem zajišťováno, snídaně bude možné dokoupit později
  
Startovné: 128000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Kahului, Kahului-Hilo, Hilo-Honolulu, Honolulu-Papeate, Papeate-Bora Bora a Bora Bora-Praha, dopravu po Havajských ostrovech a Francouzské Polynésii klimatizovaným mikrobusem nebo autem, 17x ubytování v hotelu nebo penzionu ve 2-lůžkových pokojích.
Nezahrnuje, ale zařídíme, povinnou registraci pro vstup do USA (ESTA, 14.-USD), vízum do Francouzské Polynésie není třeba.
 
Startovné: zkrácené verze (Havajské ostrovy): 74000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Kahului, Kahului-Hilo, Hilo-Honolulu, Honolulu-Praha, dopravu po Havajských ostrovech klimatizovaným mikrobusem nebo autem, 10x ubytování v hotelu nebo penzionu ve 2-lůžkových pokojích.
Nezahrnuje, ale zařídíme, povinnou registraci pro vstup do USA (ESTA, 14.-USD),
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.10.2018, záloha ve výši 30000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
Romantika u havajských kytar: www.youtube.com/watch?v=CjZyZ8IuSzw 
Zřejmě to nejznámější z Havaje: www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I   
Videoodkazy:
Předpověď počasí: