S OVýTem ALJAŠKA 

Termín:  20.6.-8.7.2022
 
Program:
1.den: odlet z Prahy nebo z okolních letišť (doprava z Prahy v tomto případě zajištěna), v průběhu dne přílet do Anchorage., poté procházka po ANCHORAGE, večer ubytování, nocleh., 
2.den: dopoledne přejezd do HEALLY, návštěva farmy turů pižmoňů a odpolední program v NÁRODNÍM PARKU DENALI., 
3.den: celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU DENALI, nejznámějšího parku Aljašky., mj. pozorování medvědů grizzly, losů, jelenů caribou a dalších zvířat., v případě příznivého počasí zahlédnete vrchol nejvyšší hory severní Ameriky DENALI (dříve MT.McKINLEY 6194 mn.m.)., nocleh v Heally.,
4.den: cesta do FAIRBANKS, prohlídka města indiánského kmene Athabasků. Po prohlídce města putování jedinečnou aljašskou přírodou přes NORTH POLE proslavené domem, kde údajně žije Santa Claus… Další cesta povede podél pohoří ALASKA RANGE a večer ubytování v městečku Tok., 
5.den: výlet do NP WRANGELL-ST.ELIAS, a to k JEZERU TANEDA LAKE a do střediska NABESNA., návrat do Toku a nocleh.,
6.den: cesta slavnou silnicí TOP OF THE WORLD HIGHWAY krajem zlatokopů a medvědů do města Dawson City v Kanadě, cesta vede územím zlatokopů přes osadu Chicken po hřbetech vysokých hor s výhledy na stovky mil daleko až na nejsevernější hraniční přechod USA do Poker Creek. V průběhu dne i přejezd trajektem přes řeku Yukon., po příjezdu do DAWSON CITY, snad nejznámějšího zlatokopeckého městečka na světě., prohlídka města. Zahrnuje mj. zastávku u kolesového parníku Keno z r.1922, procházku k soutoku řek Yukon a Klondike,  hrob českého polárníka Jana Welzla na místním hřbitůvku nebo můžete zkusit štěstí a rýžovat zlato u proslulého Bonanza Creek., večer výjezd na horu nad městem The Dome, na jejímž vrcholku v létě celou noc nezapadá slunce.  Ubytování a nocleh., 
7.-8.den: dlouhá cesta do EAGLE PLAINS, kde je jen několik kilometrů od polárního kruhu jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů. Leží na slavné DEMPSTER HIGHWAY. Po trase řada míst s možnostmi fotografování tradiční aljašské přírody. V podvečer dojezd, ubytování a nocleh.,
9.den:  výlet a zastávka u POLÁRNÍHO KRUHU!  Za polárním kruhem povede naše cesta částečně údolím Blackstone River,  zastávka ve FORT McPHERSON, kde žijí indiáni kmene Locheux., později otočka u řeky McKenzie v městečku TSIIGEHTCHIC a návrat do hotelu v Eagle Plains., nocleh.,
10.den: cesta zpět do Dawson City., přejezd přes řeku Eagle river a Peel River,  ubytování v DAWSON CITY. Večer je možná i návštěva kabaretu a kasína Diamond Tooth Gerties - nejdéle nonstop funkčního kasína a kabaretu v Severní Americe. Své vnady předvádějí kankánová děvčata po vzoru tanečnic před sto lety.,nocleh.,
11.den: celodenní přejezd údolím řeky Yukon River do Whitehorse. Cestou mimo jiných zajímavostí uvidíte slavné a starými lodníky kdysi obávané peřeje FIVE FINGERS na řece Yukon, zastávka u JEZERA LABERGE s koupáním v teplých pramenech v TAKHINI. Výlet podél Yukonu v MILES CANYON a zastávka u parníku SS Klondike. Po příjezdu do WHITEHORSE prohlídka hlavního města teritoria Yukon, města, které je „dítětem“ zlaté horečky na Klondiku v roce 1898 (mj. roubený kostel) a v podvečer dojezd do Carcrossu., zde ubytování a nocleh., 
12.den: cesta do Skagway bude dobrým připomenutím zlaté horečky roku 1897, kdy přes Chilkhoot Pass proudily do Dawsonu tisíce dobrodruhů. Úžasnou krajinou vysokohorské tundry se přesuneme do SKAGWAY. Fakultativně se přes průsmyk White Pass můžete svézt zdejším vláčkem. Večer návrat do Carcrossu., nocleh.,
13.den: celodenní výlet a náročným přejezdem po ALASKA HIGHWAY do WATSON LAKE (zastávka s prohlídkou města, které proslulo tím, že tu pro samé cedule a směrovky není vidět les… Zastávka v místním Visitor Centre., pozdě večer návrat do Carcrossu., celý den obnáší cestu dlouhou téměř 850 km, v tento den se nabízí i odpočinek a pobyt v CARCROSSU s pěším výletem do okolí.,   nocleh., 
14.den: náročný přejezd po transaljašské dálnici zpět na území USA, přejezd oblastí NÁRODNÍHO PARKU KLUANE - jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí tohoto národního parku., nocleh v městě Tok.,  
15.den: přejezd podél hranic NÁRODNÍHO PARKU WRANGELL-ST.ELIAS, putování podél horských štítů přerušíme v CHITINĚ s lososími pastěmi na řece Cooper. V podvečer cesta okolo  LEDOVCE MATANUSKA a nocleh v Palmer., 
16.den: přejezd do Whittier a odpoledne možnost fakultativního výletu PRINCE WILLIAM SOUND (4,5 hodinový výlet lodí na moře ke zdejším divům přírody – hory, ledovce, na moři pozorování tuleňů, lvounů, velryb, kosatek, mořských vyder, vodních ptáků…, cena fakultativního výletu 3900.-Kč)., v podvečer přejezd do Sewardu na břehu Aljašského zálivu., zde ubytování a nocleh.,
17.den: dopoledne procházka po městečku SEWARD, městečka s bohatou rybářskou historií. Staré dřevěné budovy jsou jako vystřižené z westernových filmů a umocňují zdejší atmosféru. Čilý ruch v přístavu, stovky ryb čekajících na zpracování a pohoda u moře bude doprovázet náš poslední celý den na Aljašce., pro zájemce pěší nenáročný výlet k ledovci EXIT GLACIER. Odpočinek a nocleh ve stejném hotelu.,
18.den: časně ráno odjezd ze Sewardu, cesta jedinečnou přírodou k JEZERU PORTAGE se stejnojmenným ledovcem, pozorování lososů na potoce a kolem poledne příjezd na letiště Teda Stevense v Anchorage., odbavení a v podvečer odlet., 
19.den: přelet a návrat do Prahy s přestupem v Evropě, příp. přejezd z letiště v okolních státech  do Česka.

Startovné: 81000.-Kč obsahuje letenky Praha-Anchorage-Praha, 17x ubytování v jednoduchých hotelech nebo bungalovech, vždy ve 2-lůžkových pokojích, dopravu klimatizovaným mikrobusem na Aljašce, plánované trajekty dle programu.
Neobsahuje stravu, vstupenky, fakultativní výlety a pojištění mikrobusu (cca 1300.-Kč/os.).
Pro vstup na území USA je nutná registrace v systému ESTA, pro vstup do Kanady je nutná registrace ETA, pomůžeme s jejich vybavením.

    

Minimální počet zájemců: 6

Náročnost akce: pěší výlety jsou středně náročné, nejsou nezbytně nutné - kdo nebude chtít pěší výlet absolvovat může mít individuální program.

Přihlášky: do vyprodání nebo nejpozději do 30.4.2022
 
Předpověď počasí: