S OVýTem Z ALJAŠKY DO VANCOUVERU

Termín: 22.července- 9.srpna 2017 

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:  TO NEJLEPŠÍ Z ALJAŠKY A YUKONU VČETNĚ DENALI, PLAVBA LODÍ PO INSIDE PASSAGE A NAVÍC NÁR.PARKY KANADY A VANCOUVER

 
Program akce: 
1.den - 22.7.2017: odlet z Prahy do Anchorage, večer ubytování.,
2.den - 23.7.2017: dopoledne prohlídka ANCHORAGE, odpoledne přejezd do NP DENALI, krátké seznámení s tímto hlavním aljašským národním parkem, ubytování a nocleh v Healey., 
3.den - 24.7.2017: celodenní výlet do NP DENALI, nejznámějšího parku Aljašky., mj. pozorování medvědů grizzly, losů, jelenů caribou a dalších zvířat., v případě příznivého počasí zahlédnete vrchol nejvyšší hory severní Ameriky, horu DENALI (dříve známou pod názvem McKinley, 6194 mn.m., nejvyšší hora Spojených států amerických)., nocleh v Healey.,
4.den - 25.7.2017: cesta do FAIRBANKS, prohlídka města indiánského kmene Athabasků. Po prohlídce města putování jedinečnou aljašskou přírodou přes NORTH POLE proslavené domem, kde údajně žije Santa Claus… Pozdě večer ubytování v městečku Tok., 
5.den - 26.7.2017: dopoledne návštěva zlatokopecké vesničky CHICKEN a poté cesta slavnou silnicí TOP OF THE WORLD HIGHWAY krajem zlatokopů a medvědů do města Dawson City v Kanadě (četné zastávky na fotografování jedné z nejúžasnějších krajin Severní Ameriky), na kraji DAWSON CITY přejezd trajektem přes řeku Yukon., večer možnost návštěvy divadla s nefalšovanou podívanou na tanečnice kankánu., nocleh v Dawson City., 
6.den - 27.7.2017: celodenní prohlídka DAWSON CITY, snad nejznámějšího zlatokopeckého městečka na světě., prohlídka města zahrnuje mj. zastávku u kolesového parníku Keno z r.1922, muzeum, hrob českého polárníka Jana Welzla na místním hřbitůvku nebo můžete zkusit štěstí arýžovat zlato u proslulého Bonanza Creek., odpoledne krátký výlet k řece Klondike a prohlídka Dredge č.47..., večer výjezd na horu nad městem The Dome, na jejímž vrcholku v létě celou noc nezapadá slunce., nocleh., 
7.den - 28.7.2017: celodenní přejezd údolím řeky Yukon River do WHITEHORSE. Cestou mimo jiných zajímavostí uvidíte slavné peřeje FIVE FINGERS, kterých se kdysi lodníci tolik obávali... a také vykoupat se budete moct v teplých pramenech v TAKHINI. Po příjezdu do WHITEHORSE prohlídka hlavního města teritoria Yukon, města, které je „dítětem“ zlaté horečky na Klondiku v roce 1898 (mj. roubený kostel a historický kolesový parník) a výlet do KAŇONU MILES (krátký pěší výšlap, nenáročné). Navštívíme také proslulé "Lososí schody" a možná budeme mít štěstí spatřit lososy na jejich cestě do rodných řek., nocleh., 
8.den - 29.7.2017: přejezd po ALASKA HIGHWAY do WATSON LAKE (zastávka s prohlídkou města, které proslulo tím, že tu pro samé cedule a směrovky není vidět les…). Zastávka v místním Visitor Centre a u jezera. V průběhu cesty možnost spatřit třeba i medvědy... Večer návrat do Whitehorse., nocleh.,
9.den - 30.7.2017: snídaně,celodenní výlet přes průsmyk WHITE PASS do SKAGWAY, jedinečného místa pod horami ležícího na území USA.Procházka městem, možnost návštěvy zdejšího muzea, procházka i k dalším zajímavostem (hřbitov, Reid´s Falss atd.)..., ubytování a nocleh.,
10.den - 31.7.2017: časně ráno nalodění v přístavu SKAGWAY na lodˇplující po jedné z nejkrásnějších vodních cest světa - INSIDE PASSAGE. Necháme se unášet krásou okolní nedotčené přírody s četnými fjordy, ve kterých zcela jistě spatříme zdejší obyvatele moře - vydry, kosatky, běluhy, vorvaně... 41 hodin starávíme na lodi po Inside Passage..., nocleh na lodi (kajuty za příplatek).,
11.den - 1.8.2017: celodenní plavba po trase INSIDE PASSAGE., 
12.den - 2.8.2017: krátce po půlnoci připlutí do PRINCE RUPERT, města, které je takřka odříznuté od civilizace., nocleh., po noclehu cca v 11.00 hodin odjezd z Prince Rupert krásnou krajinou s možností pozorování zdejší fauny., v podvečer dojezd do Prince George, ubytování a nocleh.,
13.den - 3.8.2017 a 14.den - 4.8.2017: celodenní návštěva NÁRODNÍCH PARKŮ JASPER, BANFF A YOHO (přejezd po horské silnici Glacer Highway, zastávky u jezera Peyto, u ledovce Athabasca, v NP Banff a Yoho pak peřeje Kicking Horse, vodopády Takakkaw, jezera Lake Louise, Moraine Lake...). , nocleh., 
15.den - 5.8.2017: pokračování v návštěvě NÁRODNÍHO PARKU BANFF, cesta přes SINCLAIR PASS a ROGER PASS k řece Columbia River, ubytování ve městě Revelstoke., nocleh.,
16.den - 6.8.2017: cesta přes WHISTLER (dějiště zimní Olympiády v roce 2010) do VANCOUVERU., příjezd v podvečer, první procházka centrem města - Canada Place a historická část města Gastown, Maple Tree Square, unikátní párou poháněné hodiny Steam Clock atd., ubytování, nocleh.,
17.den - 7.8.2017: celodenní putování po ostrově VANCOUVER ISLAND se zastávkami v jedinečné BOTANICKÉ ZAHRADĚ a v hlavním městě Britské Kolumbie, v městě VICTORIA (budova parlamentu, půvabný historický hotel Empress, muzeum, přístav atd.). Večer návrat do Vancouveru a nocleh.,
18.den - 8.8.2017: prohlídka VANCOUVERU, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Harbour Centre Tower... a procházka po Stanley Parku se svou nejpůsobivější sbírkou totemů, Vancouver Aquariem či s četnými vyhlídkami na město a visutý most Capilano Suspension Bridge., v podvečer přesun na letiště a odlet (bez záruky., může se stát, že odlet bude z amerického Seattle)., noční přelet do Evropy.,
19.den - 9.8.2017: přílet do Prahy.
Ubytování: 17x v bungalovech (vesměs 2-lůžkové s toaletou a sprchou) a v jednoduchých hotelech nebo motelech, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
Stravování: není součástí startovného, minimálně obden možnost nákupu v marketech, každý den budou zastávky s možností občerstvení. V den návštěvy NP Denali je třeba vzít s sebou svačinu cca na 10 hodin.
 
Startovné: 102000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Anchorage/Vancouver nebo Seattle-Praha, přepravu klimatizovaným mikrobusem po USA a Kanadě, trajekt přes řeku Yukon a na Victoria Island, celodenní plavbu lodí po Inside Passage a 18x ubytování v bungalovech (většinou 2-lůžkové s toaletou a sprchou) a v jednoduchých hotelech nebo motelech (2-lůžkové pokoje s toaletou a sprchou). 
Nezahrnuje vstupenky do národních parků (cca 50.-USD a 50.-CAD) a stravu.
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.3.2017, záloha ve výši 30000.-Kč (letenky) je splatná s přihláškou.
Poplatek za registraci ESTA, umožňující vstup na území USA, není zahrnut ve startovném. Cena 14.-USD (cca 350.-Kč). 
Stejné platí i pro registraci eTA do Kanady, zde je poplatek 7.-CAD (cca 140.-Kč).
Obě registrace zajistíme, nejlépe cca 1-2 měsíce před odletem.
Vstupní víza do USA ani do Kanady nejsou třeba.
 
Odkazy: