S OVýTem ZA KLOKANY DO AUSTRÁLIE

 

                                                     
Termín: 27.10.-20.11.2024
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
SYDNEY, MELBOURNE, OCEAN ROAD, ADELAIDE, COOBER PEDY, POUŠŤ, ULURU, ALICE SPRINGS, VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES, FRASER ISLAND, BRISBANE
                                                        
Program akce:
1.den: odlet z Prahy.,
2.den: ráno přílet na Tchaj-wan do TAIPEI, celodenní prohlídka města vč. vyhlídkové věže., večerní odlet.,
3.den: přílet do SYDNEY., celodenní prohlídka města (prohlídka centra města zahrnuje např. slavnou budovu Opery a most Harbour Bridge, historickou čtvrť Rocks, projdete se Královským parkem s botanickou zahradou se spoustou zde žijících papoušku a kalonů, vyjedete na věž Sydney Tower (305 metrů) s jedinečným výhledem na město a okolí, a v podvečer navštívíte Darling Harbour a zde ve "světě zvířat" se můžete potkat s koaly či třeba ptakopyskem... Nocleh v Sydney.,
4.den: cesta ze Sydney přes MODRÉ HORY (zastávka na několika vyhlídkách a u vodopádu)., přejezd do okolí Canberry., ubytování a nocleh.,
5.den: po snídani přejezd do CANBERRY (prohlídka hlavního města Austrálie, zastávka u moderní budovy parlamentu, možnost návštěvy Australského muzea)., nocleh.,
6.den: snídaně a cesta do MELBOURNE, druhého největšího města Austrálie a hlavního města státu Victoria. Po příjezdu ubytování a nocleh.,
7.den: snídaně a celodenní prohlídka MELBOURNE. V rámci společné prohlídky Vás pozveme na procházku, při které uvidíte mj. Melbourne Town Hall (radnice), katedrálu sv.Pavla, nejrušnější železniční nádraží Flinders Street Station, které je současně jednou z nejvýraznějších pamětihodností, budovu Královského melbournského technického institutu, Státní knihovny, a projdeme se po Swanston Street či nejstarší dochovanou pasáží Royal Arcade. Odpoledne pak přejedeme k pahorku Eastern Hill, prohlédneme si budovu Parlamentu, katedrálu sv.Patricka, neorenesanční budovu Treasury Building (dnes sídlo Muzea of Melbourne) a odpočinout si budete moci v zahradách Fitzroy Gardens (eukalipty, kapradiny, květinové záhony, platany, jilmy…). Pro zájemce večerní výlet na PHILIPP ISLAND, kde se na místní pláži dají pozorovat tisíce tučňáků, vracejících se večer z moře do svých nor na pobřeží (báječná podívaná, cena fakultativního výletu: 500.-Kč + vstupenka do areálu)., návrat z Philipp Islandu v pozdních večerních hodinách (po půlnoci)., nocleh.,
8.den: po snídani výlet do NÁRODNÍHO PARKU OTWAY, kde se zastavíme nejprve v městečku APOLLO BAY (Great Ocean Road Vistor Information Centre s informativní výstavou o deštných pralesech) a později Vás pozveme na procházku pod obrovitými kapradinami mírného dešťového lesa. Odpoledne pak zastávky v NÁRODNÍM PARKU PORT CAMPBELL, kde se Vám nabízí pro Váš odpočinek pláž v malé písečné zátočině, a také nepřeberné množství fotografických příležitostí. Obdivovat můžete nejúžasnější uskupení slavných Dvanácti apoštolů – Twelve Apostles – dvanáct gigantických pískovcových pilířů, z nichž některé ční do výše pětašedesáti metrů nad mořskou hladinu nebo skalní bránu přezdívanou London Bridge. V příjemném prostředí pak počkáme do večerních hodin na vyhledávaný pohled na zapadající slunce. Poté ubytování v hotelu a nocleh.,
        
9.den: časně ráno, po snídani, odjezd z Port Campbell a cesta do NÁRODNÍHO PARKU GRAMPIANS, který si pozornost turistů získává především podivnými tvary svých skalních ostrohů a holými horskými hřebeny. Je domovem nesčetných druhů ptáků, zvířat, planých květin i dřevin. Setkáme se tu nejen s klokany, ale třeba i s koaly a různými druhy papoušků atd. Navštívíme sídlo parku, středisko Halls Gap a nedaleko od něj Visitor Centre, dojedeme k vyhlídce Nerve Test (ano „zkouška nervů“), ke zřejmě nejnavštěvovanější a nejlepší vyhlídce v pohoří Grampians. V podvečer příjezd přes Horsham a Bordertown do Adelaide, ubytování v hotelu, nocleh.

                                         
10.den: po snídani prohlídka ADELAIDE, hlavního města státu Jižní Austrálie. Jedná se o vlídnou metropoli, rozkládající se na obou březích řeky Torrens. Při procházce moderním městem uvidíte budovu Parlamentu, kulturní komplex Festival Centre, zavítáte k městské radnici (Adelaide Town Hull), kterou nechal postavit v italizovaném slohu Edmunt Wright, na náměstí Victoria Square či na Centrální tržiště, kam chodí zákazníci již více než 130 let… Čas budete mít v poledních hodinách i na návštěvu South Australian Muzea se světově proslulou kolekcí domorodých artefaktů, příp. na prohlídku zdejší Botanické zahrady a domu Ayers Rock, v němž žil předseda vlády Jižní Austrálie, který tuto funkci zastával v letech 1855-1897, či jen na odpočinek v parku podél řeky Torrens. Odpoledne výlet do ÚDOLÍ BAROSSA VALLEY, proslaveného pěstováním vinné révy. My zde navštívíme několik vinic a zajímavých míst, chybět nebude samozřejmě ani ochutnávka těch nejlepších australských vín… V podvečer pak návrat do Adelaide., nocleh.,
11.den: snídaně, celodenní přejezd přes Port Augusta a Wolker, odkud je vidět pohoří Flinders Ranges, jehož zářivě červené horské hřbety vytváří národní park. Severně od Adelaide začíná krajina v důsledku vyšší teploty získavat spíše hnědou barvu.
V podvečer dojezd přes pouštní oázu Kulgeru do města Coober Pedy, ubytování a nocleh.,
12.den: snídaně, po snídani prohlídka COOBER PEDY. Jedná se o místo, kde je tak extrémní terén a teploty, že domy – a dokonce i kostely – nezbylo než postavit pod zemí. V prakticky vyschlé poušti je nejpozoruhodnější věcí na celém městě, že vůbec dokáže existovat. Název Coober Pedy pochází z domorodé fráze znamenající „nora bílého muže“. Město je proslavené těžbou opálu, která pokrývá 70 procent veškeré světové produkce. Po příjezdu budete moci navštívit některou z výstav, pojednávajících o těžbě opálů, a to v Old Timers Mine nebo v Umoona Opal Mine and Museum. Před polednem odjezd a cesta do AYERS ROCK RESORTU, do místa, které je jistě nejznámějším ze všech symbolů Austrálie. Než tam dojedeme čeká nás cesta vyprahlou krajinou. Nezapomeňte si vzít dostatek vody, většina jezer a vodních toků je vyschlá nebo velice slaná. Mnoho smrtelných úmrtí v této části Austrálie pochází z dehydratace nebo úpalu. Letní teploty bývají i tady smrtelně vysoké. Na návštěvu NÁRODNÍHO PARKU ULURU-KATA TJUTA jsme vyhradili dva půldny. V rámci těchto dnů Vám nabídneme návštěvu dvou částí parku – Uluru a Olgas. V celém parku se nachází na pět set druhů rostlin, dvacet čtyři původních savců a dvaasedmdesát druhů plazů. Zastavíme se v informačním středisku Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre s expozicí dramatických mytických událostí, s informacemi o životě v buši atd. V průběhu odpoledne zastávky s možností fotografování a později ubytování., ke skále se však ještě vrátíme i tento den, nenechejte si totiž ujít jedinečný pohled na Uluru při západu slunce. Nocleh.,

                                         

                   
13.den: snídaně, po ní možnost pěší túry po devítikilometrové cestě kolem Uluru, která trvá cca tři hodiny. Umožní Vám blíže poznat posvátná místa Anangů (POZOR! Na některá místa je zákaz vstupu, u jiných zákaz fotografování) a neobvyklé varianty skalní struktury. I když cesta nemusí mít onen triumfální přídech jako výstup na vrchol, je často daleko vděčnější a bezesporu daleko více v souladu s duchem tohoto místa. Odpoledne přejezd do nedaleko vzdáleného místa KATA TJUTA, neboli OLGAS. Zastavíme Vám u speciální vyhlídkové plošiny. Tato pozoruhodná formace snad kdysi bývala desetkrát větším monolitem než Ayers Rock, ale od těch dob ji zub času rozdělil na šestatřicet „gigantických dómů“, oddělených úzkými roklemi nebo širšími údolími. V podvečer dojezd do ALICE SPRINGS, které se nachází přibližně v geografickém středu kontinentu. Ač má jen 25 tisíc obyvatel, jedná se o největší město v celém australském vnitrozemí. Je srdcem Rudého vnitrozemí, Centrální Austrálie. Pravděpodobně se právě tady nevyhneme vysokým teplotám (okolo 30o C, a to i v nočních hodinách) – dobré je mít s sebou klobouk se širokou krempou, krém pro ochranu před slunečním zářením s vysokým ochranným faktorem, brýle proti slunci a samozřejmě neustále u sebe láhev s vodou. Pozor také na jedovaté hady a na koberce pichlavé trávy (trojzub), které pokrývají pětinu kontinentu… Doporučujeme pevnou a uzavřenou obuv. Před ubytováním zastávka na vyhlídce na vrcholu Anzac Hill, a procházka po městě, které Vás jistě překvapí svým moderním vzhledem. Při procházce spatříte mj. Stuart Town Gaol, nejstarší stavbu města - původně vězení, bývalou rezidenci oblastního správce střední Austrálie, Old Courthouse – starou soudní budovu, budovu Muzea Centrální Austrálie či budovu Adelaide House, původně první nemocnici v Alice Springs. Nocleh.,
14.den: po snídani cesta pohořím MacDonnell Ranges do rovinaté části pouště… V BARROW CREEK můžete navštívit jeden z nejstarších motorestů na Stuart Highway. Původně sloužil jako telegrafní stanice. V průběhu 500 km dlouhého přejezdu se zastavíme také u slavných ĎÁBLOVÝCH KULIČEK (Devil´s Marbles), které jsou ryzí geologickou zvláštností. Jedná se o pár obrovských kamenných valounů. Večer dojezd do TEENANT CREEK, které se stalo ještě v r.1933 posledním svědkem velké zlaté horečky v Austrálii. Oblast Teenant Creek byla v té době začátkem časů drsných podvodníků, jakým byl i Jack Noble a jeho společník Bill Weaber.
15.den: snídaně, neúrodným krajem bude naše cesta pokračovat po pouštní silnici do místa zvaného Three Wals (motorest) a jinou nudnou silnicí odtud přes Camooweal do hornického města MOUNT ISA. Pokud jde o plošnou výměru, je Mount Isa nejrozlehlejším městem na světě – její administrativní hranice sahají až ke Cloncurry – jež se rozprostírá na ložiscích zinku, stříbra, olova a mědi. Vy zde můžete navštívit při podzemní výpravě jeden z místních dolů. Za cca 80.-AUD sestoupíte hluboko pod povrch, kde spatříte ukázky dolování, drcení a jiné. Jinou možností je nadzemní výprava (za cca 30.-AUD), která zahrnuje ukázku strojního vybavení, doplněnou o autobusový výlet po funkčních provozech. Po návštěvě města s vysokými továrními komíny, betonovou dlažbou a neúrodnými kopci ubytováni a nocleh.,
16.den: časně ráno (cca ve 4.00 h) odjezd z Mount Isy přes Cloncurry (právě tady byla naměřena nejvyšší teplota v Austrálii – 53,1o C), Richmond, Hughenden a Byron do Port Douglas. Dlouhý celodenní přejezd pouštní krajinou. Nicméně některé pasáže při průjezdu „zemí zlata“ jsou velice zajímavé. Drobné upozornění: část dnešní trasy (cca 300 km…) povede po štěrkovačce pravou australskou prérií… Večer dojezd do letoviska Port Douglas na východním pobřeží Austrálie. Zde také definitivně opustíme poušť a tento den je současně návratem do civilizace. Ubytování v hotelu, ve kterém strávíte následující dvě noci., nocleh.,
17.den: celodenní volno v PORT DOUGLAS. Jedná se o město, které je velice příjemným letoviskem. Nicméně procházka po tomto místě určitě postačí v podvečer, hlavním důvodem návštěvy Port Douglas bývá pro mnohé turisty výlet na světově proslulý Velký bariérový útes. Také my Vám ho v tento den nabízíme jako fakultativní služ-bu. FAKULTATIVNÍ VÝLET: VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES (cena 4900.-CZK, nutno se přihlásit a zaplatit nejpozději do 20.7.2023). Velký bariérový útes v současnosti představuje nejrozlehlejší útesový systém na světě. Táhne se v délce 2000 km(!) a mezi vnějšími okraji útesu a pevninou je roztroušeno více než 2000 ostrovů a téměř 3000 samostatných útesů. Výlet lodí z přístavu ke korálovým útesům (po příjezdu na útes se nabízejí možnosti, které jsou zahrnuty v ceně výletu: koupání (plavky s sebou), vyjížďka lodí s proskleným dnem okolo korálů - spatřit budete moci takřka vše, od žraloka až po ústřice… , návštěva podmořské observatoře s pozorováním mořského života, šnorchlování, oběd… V ceně není zahrnuto potápění, které si můžete po příjezdu na útes zakoupit.). Návrat do Port Douglas cca v 17.00 h, poté volno, nocleh ve stejném hotelu.,
18.den: po snídani odjezd do CAIRNS (krátká zastávka). Procházka po Esplanade, městské promenádě, na které najdete obchody, restaurace, kavárny. Promenáda je ve dne v noci plná lidí. Úžasná scenérie se nám otevře za městem Cairns, kde se úbočí přímořských hor zvedají k hřebenu Bellenden Ker Range. Přejezd zelené náhorní plošiny, která často bývá zahalena v mracích…. Po poledni příjezd do dusného a rozpáleného města TOWNSVILLE. Zde můžete navštívit fantastické akvárium s obřími nádržemi, které perfektně ztvárňují útes a živý korál s hejny korálových ryb. Jinou možností je návštěva Muzea tropického Queenslandu. V podvečer nás čeká ještě cesta přes Avr, Home Hill či Bowen. Celou tuto dobu se budeme pohybovat v zemědělské části země, kde se pěstuje především cukrová třtina. Jsou zde také poklidná přímořská letoviska… Pozdě večer příjezd do hotelu v Mackay. Nocleh.,

     
19.den: snídaně a po ní cesta po nezáživné silnici Bruce Highway do údolí Pioneer Valley na krokodýlí farmu KOORAMA poblíž Rockhamptonu. Po zastávce a příp. návštěvě krokodýlů cesta do ROCKHAMPTONU, kde překročíme již podruhé obratník Kozoroha a opustíme tropické pobřeží Queenslandu. Od tohoto místa již nebude nezbytně nutné mít u sebe neustále zásobu vody…. V podvečer přejezd do města Hervey Bay. Po příjezdu ubytování a nocleh.,
20.den: snídaně a celodenní volno v HERVEY BAY, které můžete využít na odpočinek s pobytem u moře… FAKULTATIVNÍ VÝLET: CELODENNÍ VÝLET NA OSTROV FRASER ISLAND (cena 4500.-CZK, nutno se přihlásit a zaplatit nejpozději do 20.7.2023). Ostrov Fraser je největším pískovým ostrovem na světě. Východní pobřeží tvoří devadesátikilometrový ostrý horský hřeben, z něhož nejlépe přehlédnete tu nádheru: všude okolo moře, kterému dosud odolávají pískové duny lemující pobřeží… V rámci výletu i možnost koupání a v ceně výletu mj. oběd. Nocleh ve stejném hotelu.,
21.den: snídaně, v průběhu dne přejezd do Brisbane se zastávkou v luxusním letovisku NOOSA HEADS (možnost koupání na místní písečné pláži Noosa Brach, procházka střediskem či výlet lodí po řece Noosa…). Odpoledne prohlídka BRISBANE, kde Vám nabídneme procházku centrem města, při které uvidíte a navštívíte mj. katedrálu St Stephen´s, zastavíte se před budovou Commissariat Stores (původně obilní sklady, dnes sídlo muzea dějin Queenslandu) a před budovou Parlamentu a The Mansions (zástavba dvoupatrových řadových domů z červených cihel z 90.let 19.století). Při procházce navštívíme náměstí Anzac Square a zastavíme se u radnice.,
22.den: snídaně., pobyt na GOLDEN BEACH, nocleh.,
23.den: celodenní dlouhý přejezd Novým Jižním Wallesem do Sydney., příjezd ve večerních hodinách, ubytování a nocleh.,
24.den: snídaně, v průběhu dne odlet ze Sydney, noční přelet.,
25.den: přílet do Taipei v ranních hodinách., celodenní výlet mikrobusem po TCHAJ-WANU, výlet nás zavede za přírodními krásami ostrova., cena výletu bude upřesněna později., ve večerních hodinách odlet.,
26.den: v průběhu dne přílet do Prahy.
           
Ubytování: 21x vždy v hotelu nebo motelu** nebo ***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou
Stravování: 21x snídaně (někdy mimo ubytovací zařízení)

Startovné: 87500.-Kč zahrnuje letenky Praha-Sydney-Praha, dopravu po Austrálii klimatizovaným mikrobusem, 21x ubytování v hotelu nebo motelu ve 2-lůžkových pokojích a 21x snídaně.,
startovné nezahrnuje další stravu, fakultativní výlety, vstupenky do kulturních a historických pamětihodností a vízum do Austrálie (pomůžeme s vyřízením)

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 20.9.2024, záloha ve výši 30000.-Kč je splatná s přihláškou.

Odkazy:
cestovani.idnes.cz/australie-a-uluru-ayers-rock-dic-/kolem-sveta.aspx?c=A160127_165025_kolem-sveta_tom
www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/358782-blaznive-a-exoticke-dopravni-znacky-v-australii-ukazuji-i-parici-se-klokany.html
www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/208846-australie-prozkoumejte-velky-barierovy-utes-nebo-slavny-ayers-rock.html

Videoodkaz:
www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/204562260100005-australie-vychod-a-jih-bohatstvi-protinozcu/

Předpověď počasí:
Sydney: www.weatheronline.cz/weather/maps/city?WMO=94768%26LEVEL%3D100&LANG=cz
Alice Springs: www.weatheronline.cz/Australie/AliceSprings.htm