S OVýTem Nový Zéland - Severní a Jižní ostrov

 

únor-březen 2013

konečné startovné:  54500.-CZK/os.  STARTOVNÉ ZAHRNUJE LETENKY PRAHA- AUCKLAND-PRAHA včetně letištních tax, PŘELET CHRISTCHOURCH-AUCKLAND, DOPRAVU PO NOVÉM ZÉLANDU KLIMATIZOVANÝM MINIVANEM, TRAJEKT PŘES COOKŮV PRŮLIV A UBYTOVÁNÍ V MOTELU*** VE 2-LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH S PŘÍSL. (12x).  

Program

1.den-3.den: odlet z Prahy, přelet přes Soul., vzhledem k časovému posunu přílet do Aucklandu 3.den.,

3.den: přílet do AUCKLANDU,  po odbavení cesta na návrší Mount Eden (nejvyšší bod Aucklandu),  procházka centrem města od přístaviště okolo Nár.muzea námořní plavby, po obchodní Queen Street, okolo radnice, Městské galerie umění do Albert parku a k parku The Domain (největší park)… V podvečer návštěva vyhlídkové věže Sky Tower (328 m) a výjezd na další bývalý vulkán – One Tree Hill.   Nocleh v motelu.,

4.den: dopoledne přejezd přes Ngaruawahii (bývalé středisko královského hnutí Maorů) a Hamilton k jedinečnému JESKYNNÍMU KOMPLEXU WAITOMO CAVES, kde můžete navštívit jeskyni Glowworm Cave (Jeskyně světélkujících červů, projížďka loďkou). Odpoledne přejezd do oblasti města ROTORUA a návštěva termální oblasti WHAKAREWAREWA. Zde zastávka u Shromažďovacího domu (kulturní představení maorských obyvatel)… Večer možnost návštěvy Polynéských lázní, jejichž voda se pohybuje od 33 do 43 st.C. Nocleh v hotelu.,

5.den: návštěva údolí WAIMANGU VOLCANIC VALLEY, které vzniklo následkem výbuchu sopky Tarawera. Procházka okolo namodralé kouřící vody krátera Infermo. Voda zde dosahuje teploty až 80 st.C a v průběhu 38 dnů hladina kolísá v rozmezí 8 metrů. Dopoledne sledování gejzíru Lady Knox, stříkajícího každý den v 10.15 hodin vodu do výšky 21 metrů. Po poledni přejezd přes Taupo a okolo stejnojmenného jezera do NÁRODNÍHO PARKU TONGARIRO. Zde vyhlídky na nejvyšší horu Severního ostrova – Mount Ruhapehu (2797 m)

a návštěva horského střediska Whakapapa Village.  
6.den:  odjezd a cesta přes Taumarunui a rezervaci Tangarakau

do oblasti NÁRODNÍHO PARKU EGMONT s vrcholem sopky Mount Taranaki/Egmont (2518 m), posvátné hory Maorů. Výjezd po silnici Egmont Road do severní části parku.

Odpoledne zastávka

 v NEW PLYMOUTH, prohlídka botanických zahrad Pukekura Park. Jeho hlavním prvkem je voda, obdivovat zde můžete také původní i exotické stromy a kapradiny.

V podvečer zastávka v městě WANGANUI a přejezd do Wellingtonu.,
7.den : dopoledne prohlídka hlavního města Nového Zélandu – WELLINGTONU. Nabídneme vám procházku nádhernými růžovými zahradami ke stanici lanovky Cable Car Lane. Z cesty lanovkou se naskýtají jedinečné výhledy na celé město a záliv. Na vrcholu je botanická zahrada a observatoř s planetáriem. My se z vrcholu jen rozhlédneme po městě

a sjedeme zase zpátky do ulic města. Při procházce centrem se pak zastavíme u budovy parlamentu, navštívit můžete katedrálu St.Paul,

prohlédnete si náměstí Civic Square s radnicí a City Gallery (jedinečná stavba ve stylu art deco). Procházku pak zakončíme v přístavu. Okolo poledne projedeme po silnici Marine Drive, 30 km dlouhou vyhlídkovou silnici, která se bezpochyby řadí k nejkrásnějším pobřežním silnicím na Novém Zélandu. Odpoledne tříhodinová cesta trajektem (POZOR! Zavazadla bude nutné přenést na loď a v druhém přístavu je z lodě vynést!) z Wellingtonu (Severní ostrov) do Pictonu (Jižní ostrov).

Plavba lodí Cookovým průlivem.
8.den : cesta z Nelsonu povede přes Murchison (město zlaté horečky) do NÁRODNÍHO PARKU PAPARDA se zastávkou v PUNAKAIKI (zvětralá vápencová skaliska, která připomínají několik na sebe navršených obřích palačinek či lívanců…). Odpoledne přejezd neobyčejně pěknou silnicí po okraji pobřežních útesů s množstvím velkolepých pohledů na Paparoa Range. Odpoledne volno v GREYMOUTHU, největším městě na Západním pobřeží. Ubytování, nocleh.,
9.den: odjezd z Greymouthu do NÁRODNÍHO PARKU WESTLAND. Ještě před příjezdem do horských partií zastávka v bývalém zlatokopeckém městečku HOKIKITA, dnes velice hezkém a upraveném městě na Západním pobřeží. Po krátké zastávce cesta do hor k LEDOVCŮM FRANZ JOSEF GLACIER a FOX GLACIER. Po cca hodině chůze se můžete dostat až k samému čelu ledovce. Jedna z nejlepších zastávek na fotografování bude později u JEZERA MATHESON! Po návštěvě Westland NP dojezd do místa dnešního ubytování a nocleh.,
10.den: cesta po vyhlídkové silnici NÁRODNÍM PARKEM MOUNT ASPIRING (četné zastávky na fotografování, pěší procházka k vodopádu Thunder Creek Falls atd.) přes PRŮSMYK HAAST PASS k jezerům LAKE WANAKA a LAKE HAWEA s výhledy na horu MOUNT ASPIRING (3033 m) a dále přes rekreační středisko Wanaka příjezd v podvečer do Queenstownu., po příjezdu ubytování a nocleh.,
11.den: snídaně v hotelu, poté procházka po QUEENSTOWNU, městě, které se nachází v jednom z nejmalebnějších míst na světě. Leží na severovýchodním břehu jezera Wakatipu, s kulisou pohoří Remarkables v pozadí. Celou kulisu tohoto města budete moci obdivovat při pohledu z vrcholu Bob´s Peak, na který se dostanete lanovkou Skyline Gondola (jízdné cca 30.-NZD). Po návratu do centra města se zastavíme na kamenném mostě z r.1882 a před budovou soudu. Odpoledne se vydáme na přejezd okolo JEZERA WAKATIPU do nepříliš zajímavého města KINGSTON (krátká zastávka ve městě, ležícím na jižním konci jezera). Po této zastávce přejezd přes městečko Mossburn a poté zajížďka k jezerům MAVORA LAKES, velmi oblíbeným jezerům, v jejichž blízkosti se natáčely některé scény k filmu Pán prstenů.

V podvečer dojezd do Te Anau., ubytování, nocleh.,
12.den: po snídani celodenní výlet k majestátnímu ledovcovému fjordu MILFORD SOUND. Silnice z Te Anau do Milford Sound je plným právem označována za jednu z nejkrásnějších komunikací světa. Po příjezdu do Milford Sound můžete obdivovat úchvatnou krajinu ledovcového fjordu, zařezaného hluboko do jihozápadního pobřeží Nového Zélandu. Obzvlášť příjemným zážitkem bude, pokud se zúčastníte, projížďka lodí po fjordu. FAKULTATIVNÍ VÝLET: PLAVBA LODÍ PO MILFORD SOUND (cena 3000.-CZK). Po celodenním pobytu v NÁR.PARKU FIORDLAND a v pohádkově krásné krajině s divokými údolími, vysokými horami a nádherně modrou vodou návrat přes Te Anau do Queenstownu., nocleh.,
13.den: cesta přes Cromwell (další město proslulé v zlatokopeckém období) do NÁRODNÍHO PARKU AORAKI/MOUNT COOK, při kterém dojedeme okolo jezera LAKE PUKAKI do samotného centra parku, do obce Mount Cook Village. Tato oblast je považována za nejkrásnější část pohoří Jižní Alpy. Přirozenou dominantou celé oblasti je 3764 metrů vysoká hora MOUNT COOK, nejvyšší hora celého Nového Zélandu. Její maorské jméno zní Aoraki. Stálá sněhová a ledová pokrývka Mount Cooku ostře kontrastuje s tyrkysovou hladinou ledovcových jezer Lake Takapo a Lake Pukaki. Národní park byl v roce 1986 zařazen na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. FAKULTATIVNÍ VÝLET: LET NAD NÁRODNÍM PARKEM (cena 5950.-CZK). Let trvá 55 minut. V jeho průběhu obletíte Mount Cook, přeletíte přes horskou hradbu Main Divide, přistanete a po chvíli opět vzletíte z ledovce a poté se zase vrátíte na letiště. Nejdobrodružnější je přistání na ledovci, kde má letadlo k dispozici jen velmi krátkou přistávací dráhu. Jakmile pilot zastaví a vypne motor, obklopí vás takřka dokonalé ticho rušené pouze křupáním neskutečně čistého a neposkvrněného sněhu. Dojmy z procházky po ledovci se takřka vyrovnají pocitům, které ve vás zanechá (jen zdánlivě) nebezpečný přistávací

 a startovací manévr (říká se, že během tohoto manévru se naučí modlit i ti nejzapřísahlejší ateisté…).

Vhodné je být vybaven slunečními brýlemi. V podvečer dojezd do místa ubytování a nocleh.,
14.den: ráno odjezd a přejezd Canterburské nížiny do města Ashburton a odtud přes Methven zpátky do hor do NÁRODNÍHO PARKU ARTHUR´S PASS. Po četných fotostopech dojedeme do průsmyku Arthur´s Pass (924 m, vesnice, východisko do hor), v jehož okolí se zcela jistě setkáme s nestorem keou. Jeho kolébavá chůze, kleptomanské sklony a neutuchající zvědavost jsou zdrojem zábavy velké části turistů. POZOR! Je přísně zakázano jej krmit, neboť většina běžných lidských potravin je pro něj smrtelně jedovatá! V průsmyku se obrátíme a vrátíme po stejné silnici zpátky, abychom ve večerních hodinách dojeli do města Christchurch. Zájemci mohou zpáteční cestu z průsmyku absolvovat vlakem „TranzAlpine Expressem“, který projede řadu tunelů a mostů vysoko nad údolími řek (cesta vlakem bez záruky!, cena cca 100.-NZD). Ve večerních hodinách příjezd do CHRISTCHURCH, kde Vám nabídneme ještě procházku centrem města.  

15.den: cca v 05.00 hodin odjezd na letiště v Christchurch, odbavení, přelet do Aucklandu

a v poledních hodinách odlet z Aucklandu do Asie.,
16.den: přílet do Prahy s přestupem v Soulu.