S OVýTem RAKOUSKÝ ADVENT V SALCBURKU A U WOLFGANGSEE

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TRHY V RAKOUSKU
A TAKÉ NÁVŠTĚVA OBERNDORFU BEI SALZBURG - vesnička a kostel, kde se zrodila vánoční píseň TICHÁ NOC
 

Termín: 11.-12.prosince 2021

 
 
COVID-19: pro očkované bez dalších restrikcí,m neočkovaní do Rakouska momentálně nesmí!
 

Program akce:

1.den - sobota: předpokládaný odjezd z České Lípy v časných ranních hodinách., kolem poledne zastávka v OBERDORFU BEI SALZBURG - prohlídka místního kostela a kaple, kde vznikla nejhranější vánoční skladba Tichá noc... Odpoledne procházka adventním SALCBURKEM (zastávka na několika adventních trzích i u všech nejznámějších pamětihodností města - mj. u rodného domu Wolfganga Mozarta, u Salcburského dómu či na hradu Hohensalzburg...
Večer dojezd do místa ubytování v Sankt Kolomen., ubytování a nocleh.,
2.den - neděle: snídaně., po snídani odjezd a zastávky na nejromantičtějších adventních trzích Evropy u JEZERA WOLFGANGSEE., odpoledne cesta okolo JEZERA TRAUNSEE a přes GMUNDEN (zastávka) do Čech, předpokládaný návrat do České Lípy cca do 22.00 hodin
 
Ubytování: v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: snídaně v hotelu
 
Startovné: 2990.-Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem, 1x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 1x snídani.
 
Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní dopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 94.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 20.11.2021., záloha ve výši 1500.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: