Jedním z vrcholů hřebene pohoří, z naší strany nazývané Šumava a na straně státu sousedního pak pojmenovaného Bavorský les, je bezesporu vrch Hochstein, vzdálený ani ne půl kilometru od Třístoličníku (1311 m), oblíbené vyhlídky na Alpy.

Celý vrchol je plný bizarních žulových seskupení, stejně jako samotná vrcholová vyhlídka ze skalisek obou jmenovaných vrchů dobře viditelných v důsledku zkázy, kterou zde zanechal orkán Kyrill.

Pod Hochsteinem stojí kaple Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka ze smíšeného manželství (*1811), kterého životní osudy po studiu teologie, filozofie a věd přírodních zanesly až za Velkou louži - po pěší cestě přes Paříž do Le Havru dorazil na lodi roku 1836 do New Yorku. Po vysvěcení působil coby farář v okolí vodopádů, v trampské písni spojovaných se starým tulákem, vzpomínajícím v teskném hučení vody na svoji první lásku, tedy u Niagarských vodopádů.

Roku 1852 se stal dokonce biskupem ve Filadelfii. Za svoji aktivní činnost - především budování škol a kostelů, byl později blahořečen a coby první „Američan“ prohlášen za svatého.

Na vrcholu nad kaplí (1332 m), skýtajícím široký výhled do kraje (jak na německou část Šumavy, tak zejména na Plechý, Libín, Bobík, Boubín Poledník i město Volary), stojí dřevěný kříž. Kdo pak podléha mnohdy módnímu vlivu hledání tajemných sil, může zkusit dohledat v takto tematicky zaměřených statích cosi jako kosmické energie, prostý turista si vystačí s krásou přírody.

Cesta sem je možná buď z české strany pěší trasa z Nového údolí (delší pak z Nové Pece nebo od Plešného jezera), či rovněž po svých z bavorského Haidmühle. Motorizovaní se mohou dostat, též ze strany sousedů, pár set metrů pod vrchol, kde je parkoviště, a pro vozíčkáře je malý parking přímo u vrcholu.

Za zastavení rozhodně stojí replika Stožecké kaple na kraji Philippsreutu, vybudované jako náhrada za poúnorově zdevastovanou dřevěnou kapli na Stožecké skále. Její návštěva je určena především těm, pro které by výstup na obnovenou Stožeckou kapli byl dlouhý a namáhavý - zde lze zaparkovat přímo u objektu, který oproti svému originálu je plný nádherně zdobených svící. Tato kopie pochází z roku 1985, slavnostní vysvěcení pasovským biskupem Franzem Xaverem Ederem, které probíhalo za vydatného deště, přenášely i německé televize.

Pokud po návratu na domácí půdu má turista v plánu navštívit s podzimem barev plné (a do konce října ještě přístupné) Soumarské rašeliniště, lze si cestou z Hliniště na České Žleby všimnout po pravé straně silnice památník na bývalou ves Radvanovice (něm. Schillerberg), založenou roku 1752 a která zanikla roku 1956. 

Tentýž rok byl osudný i pro pověstmi opředenou kapli sv. Anny a křížovou cestu před Borovou Ladou. Ta pocházela z roku 1860 a byla zasvěcena Povýšení Svatého Kříže. Po demolici ostal jen železný kříž na návrší - ten byl opraven roku 2006 spolu s obnovou kaple a křížové cesty, ke které napomohly i dobové fotografie.

Novou kapli vysvětil tentýž kněz, který v těchto místech roku 1950 celebroval na dlouhou dobu poslední mši v rodné vlasti, jelikož následně emigroval, aby se vyhnul zatčení, které mu jakožto služebníkovi církve hrozilo.