Jordánem není pochopitelně myšlena řeka, v jejíchž vodách byl podle biblických příběhů pokřtěn Ježíš, ale vodní plocha nedaleko historického centra města.

Samotný rybník (takto byl označován až do poloviny 19. století) Jordán je vlastně nejstarší přehradní nádrží u nás, založen byl roku 1492 coby zásobárna pitné vody pro město. U přepadu z hráze byl kolem roku 1693 vybudován umělývodopád. Po tříleté nákladné odbahňovací akci Jordánu je od loňska opět vodopád k vidění (poslední předchozí vypuštění se uskutečnilo roku 1830 při opravě hráze).

Přímo nad břehem Jordánu pozvolna stoupá táborská botanická zahrada, která je druhou nejstarší v Čechách, její založení se datuje k roku 1866, kdy sloužila pro potřeby Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské školy.

Její historie zaznamenala i silné poškození mrazem i vichřicí v roce 1929 a její osud byl poněkud ohrožen protknutím městskou komunikací v roce 1975, završený plánovanou výstavbou potravinářsko-průmyslového provozu v její blízkosti. I tak narušený komplex zahrady se podařilo díky aktivitě místních obyvatel zachránit i v boji proti následným snahám vybudovat zde novou silnici. Tím se roku 2000 dané referendum k tomuto záměru stalo i prvním místním referendem v ČR. 

V letošní zimě-nezimě, sněhuprostém a nikterak ladovském bělostném období, je možno si areál zahrady (nyní náležející VOŠ a SZeŠ v Táboře) docela smysluplně projít, jelikož i přes období vegetačního klidu je zde mnohé k vidění. A to od dřevin v arboretu po sukulenty, kapradě, traviny a další rostlinné druhy po pro návrat do přírody handicapované živočichy, zapůjčené záchranou stanicí. Takže je k vidění i třeba liška nebo výr.

Vzhledem k tomu, že zahradu jsme navštívili krátce před nutností nasednout na nedalekém nádraží na vlak k domovu, nestihli jsme nahlédnou i do skleníků, poskytujících i v tomto - přes netypičnost zimy pro květiny chladném období, rozmanitost exotického světa  orchidejí, bromélií či banánovníku a ananasu.

VIDEO: Jordán s vodopádem a botanická v lednu

Otevírací doba botanické zahrady je od dubna do října od 7:00 do 16:30 hodin, od listopadu do března od 7:00 do 16:00 hodin. O víkendech pak je otevřeno toliko v době letních prázdnin (červenec, srpen) v čase 10:00 až 17:00 hodin. Symbolické vstupné je pouze do skleníků, areál zahrady je pak zdarma.