Nová CHKO Brdy má rozlohu zhruba 35 tisíc hektarů, 86 procent plochy pokrývají lesy.

Vlastníkem drtivé většiny pozemků je stát, jen jednotlivá procenta patří obcím na okrajích území nebo soukromníkům.

Na turisty budou dohlížet kromě policejních hlídek a správy CHKO také patron zdejších lesů Fabián s lesní vílou Brdulí.

Na turisty budou dohlížet kromě policejních hlídek a správy CHKO také patron zdejších lesů Fabián s lesní vílou Brdulí.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Vlastnická struktura se bude ale nejspíš měnit, protože o majetkové vyrovnání a restituci majetku pořádaly církve. Celkem se jedná téměř o 6 tisíc hektarů pozemků na jihu území CHKO.

Oblast má čtyři stupně ochrany, nejcennější lokality jsou v první zóně a patří mezi ně některé bývalé dělostřelecké dopadové plochy nebo oblast kolem Horního a Dolního Padrťského rybníka.

Armádě po vzniku CHKO Brdy zůstalo cvičiště pro dělostřeleckou posádku sídlící v Jincích.