Projekt s oficiálním názvem Česko-polská Hřebenovka se zaměřuje na obnovení a zatraktivnění dálkové turistické trasy s několika propojeními přes státní hranici a podporu si "vybojoval" na zasedání monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR-Polsko.

Jedenáct nových rozhleden na trase 

Trasa většinou kopíruje hranice a na několika místech přechází i do sousedního Polska. Nová rozhledna bude stát na nejvyšším vrcholku Orlických hor, Velké Deštné (1115 metrů n. m.), tedy ve významné a velmi frekventované turistické lokalitě.

Dále vznikne rozhledna na Feistově kopci v katastru Olešnice v Orlických horách.  V neposlední řadě dojde k unikátnímu využití tubusu bývalé větrné elektrárny na Šibeniku v Novém Hrádku a také k výstavbě vyhlídkové věže v obci Vysoká Srbská na Náchodsku.  

Turisté se snad už opravdu mohou těšit na rozhlednu i na vrcholku Orlických hor, zvaném Vrchmezí, a vůbec nevadí, že ji najdou na polské straně. U našich sousedů bude stát také další na Czerńcu, druhé nejvyšší hoře Bystřických hor, kde dojde k obnově původní stavby, a dále na Jagodnej a Kladské hoře. Jedna z vyhlídek - Guzowata se bude nacházet nad Radkowskou přehradou a zbývající dvě na Wlodzické hoře u Nowe Rudy a na Slupcu.  

V osmi případech se přitom jedná o obnovení již zaniklých staveb či vyhlídkových míst, tři rozhledny, které se objeví na nových místech, využívají místního turistického potenciálu.

Česko-polská informační centra

Nedílnou součástí projektu Česko-polská Hřebenovka je vznik dvou česko-polských turistických informačních center - v Neratově a v Novém Hrádku, která se zaměří na propagaci trasy a společného území. V rámci projektu dojde i k obnovení Jánského mostu v Neratově, duchovní a reálné spojnice mezi oběma zeměmi, překlenujícího zde Divokou Orlici již v 17. století.   

Realizace celého záměru počítá také s obnovou turistického značení hřebenové trasy od Sněžky po Praděd, jejíž nedílnou součástí je zmiňovaná hřebenovka. Do projektu se zapojí celkem osmnáct partnerů a jejich vedoucím bude Euroregion Glacensis.