Pokladem v Pekle jen několik kilometrů od českolipského nádraží je především kouzelný, romantický pás přírody podél Robečského potoka, který se po staletí zařezává v pískovcové krajině do skal a vytváří bizarní scenérie. Čerta by se tady Káče nepodařilo najít a možná, že poklady ano, ale onen kus pozemku je chráněnou přírodní památkou.  

Kutat tam nelze, zato hledat stopy po poutnících a obdivovat nádherné pískovcové útvary je potěšitelné pro každého turistu. I o letošních prvních jarních dnech se sem vydalo množství turistů, aby obdivovali především les plný nádherných bledulí. Spolu s prvosenkou vyšší a stulíkem jde o ohrožený biologický druh.

Bledule tady nerostou náhodou. Starousedlíci vypravují, že v kraji řádili čerti a chytali lidské dušičky. Nejčastěji se přeměňovali v lesnické mládence a navštěvovali venkovské tancovačky, kde se jim dařilo lapat neřestné a tancechtivé ženy. Stávalo se však, že někde s mysliveckými mládenci nechtěla žádná dívka, natož vdaná žena tancovat.

Aby tomu byla učiněna přítrž, shlukli se jednou myslivci ze Zahrádek, a když se neznámý mládenec na tancovačce objevil, dali se s ním do křížku a milého mládence vyhnali. Ten upaloval Pekelským údolím, jenže myslivci za ním štvali psy, aby zjistili, kde má sídlo. Falešný myslivec za sebou trousil kobylince, aby zmátl stopu. Patronka obce svatá Barborka proměnila jeho bobky v nádherné květy a myslivci čerta vypátrali. Podařilo se jim podle pověstí čerty vystěhovat a v celém okolí žily všechny ženy počestně.

Turistická stezka, která se vine podél potoka od Zahrádek do České Lípy, prochází mezi bohatě tvarovanými skalami pískovce. Bizarní tvary různých menších útvarů jsou zbarveny pestrým porostem mechů a jiných druhů rostlin. Mezi sloupovitými několikametrovými věžemi jsou úzké průchody, tajemná tmavá zákoutí, jeskyně, ale také vytesaná obydlí.  

Obtížnou dostupnost zvyšoval téměř pralesní porost, bahnité údolí a četné polomy. Je tak možné, že v dobách válek zde nacházeli úkryty obyvatelé z okolních obcí. Dostatek vody a zvěře mohl umožnit prožít zde válečné nájezdy bez úhony na zdraví.

Uprostřed stezky jsou různé průlezy, skalní tunely a v obtížnějších místech haťové lávky. Přes potok byly postaveny pevné můstky. Pamětní desku na jedné skále má bývalý předseda Československého svazu mládeže, poslanec a disident Ladislav Lis, člen Občanského fóra a chovatel koz.

Po starobylém hradě Frýdlant už jsou jen málo znatelné stopy. O to zajímavější jsou zbytky hradu Zahrádky. Z jeho ruin terasy je pěkný výhled do údolí. Pozorný turista najde na skalách podobizny Nietscheho a Wagnera. Návštěva impozantního a mohutného pískovcového kaňonu s úzkou údolní nivou má své největší kouzlo v prvních jarních dnech. Délka celé trasy je deset kilometrů, ale nejbližší okolí krásné obce Zahrádek je zajímavé i dalšími objekty.