Český Šternberk patří mezi nejstarší české hrady a dodnes ho vlastní stejný rod, který ho v roce 1241 založil, tedy Sternbergové.

Prohlídková trasa vede druhým patrem hradu, kde rodina bydlela až do zestátnění v roce 1949 a odkud na návštěvníky neustále dýchá rodinná tradice, starobylost i životní styl měnící se v průběhu staletí. Projdete-li hradem se standardní prohlídkou, zkušený průvodce vás seznámí s dějinami hradu i s rodovou historií a nechá vás nahlédnout do způsobu života na středověkém hradě, jehož interiéry byly v průběhu staletí přestavěny na téměř zámecké.

Od letošní sezóny přibyly nové prohlídkové trasy. Jste-lirodina s dětmi přibližně ve věku od pěti do osmi let, provede vás hradem klíčnice, která umí svým kouzelným klíčem odemykat dávné časy a představí vám minulé i současné obyvatele hradu. Ukáže, jak se zde topilo, a vysvětlí například i to, k čemu měli rytíři erby. 

Tato prohlídka je uvedena pod názvem Poznej rodové sídlo Sternbergů a jejím záměrem není zabavit děti vyprávěním pověstí a smyšlených historek, naopak jim chce sdělit to samé, co se dozvědí ostatní při standardní prohlídce, ale formou a jazykem, který děti zaujme a vezme je do hry. Na tuto prohlídku se lze rezervovat emailem nebo telefonicky.

Další novinkou je prohlídka Každodenní život na hradě za první republiky. Je prohlídka pro ty z návštěvníků, kteří se chtějí dozvědět, kdo a jak na Českém Šternberku žil v posledních desetiletích před zestátněním.

Seznámíte se s mladou rodinou Jiřího a Kunhuty Sternbergových, kteří se na hrad nastěhovali po první světové válce a začali ho upravovat tak, aby byl obyvatelný i ve 20. století. Stále se zde ale moderní doba s elektřinou a ústředním topením mísila se zvyky a tradicemi starobylého českého šlechtického rodu.

Počet personálu, který o hrad pečoval, byl přímo úměrný společenskému postavení Sternbergů a také počtu dětí, které se do rodiny narodily. Dětí bylo celkem devět a jedním z nich je i současný majitel hradu Zdeněk Sternberg.

Kdo se s interiérem hradu již seznámil, nebo ho procházení salóny a jinými pokoji příliš neláká, může se vydat poznat hrad zvenčí.

Komentovaná vycházka okolím hradu seznamuje již od loňské sezony návštěvníky se stavebním vývojem hradu a jeho opevnění i s dějinami panství zejména v 19. a 20. století a také upozorňuje na zajímavosti, které se kolem hradu nacházejí. Nejvýraznějšími prvky v krajině jsou barokní sochy svatých, které byly zhotoveny ve druhé polovině 18. století a během posledních deseti let prošly rukama restaurátora.

Vycházka začíná exkluzivně - v běžně nepřístupné kapli sv. Jiří. Tam také začíná i Komentovaná CYKLOvycházka okolím hradu, tedy cyklistická varianta vycházky, která zájemce provede po stejných zajímavostech jako ta klasická, ale navíc se podíváte k Brtnickému rybníku a k bývalému penzionu v Čejkovicích, který založil ve třicátých letech Jiří Sternberg. Dozvíte se, jak byl penzion budován i provozován a jaký byl jeho osud za druhé světové války i po ní.

Ani vycházka. ani její variace pro cyklisty není fyzicky nijak náročná, ale vzhledem k téměř dvouhodinové délce není doporučena pro menší děti.