Napoleon za čtyři měsíce tažení proti Osmanům v Palestině – než byl zahnán do Egypta – dokázal dobýt Jaffu, Ceasereu, Haifu a další tři města hlásaje svobodu židům a právo na svůj vlastní náboženský názor. Ale zbyl po něm jen špitál na hoře Karmel. A židovská vzpomínka na jednoho krátkodobě působícího Mesiáše.

Antoine-Jean Gros – Napoleon mezi malomocnými v Jaffě, 1804, Louvre

Antoine-Jean Gros – Napoleon mezi malomocnými v Jaffě, 1804, Louvre

FOTO: Wikimedia Commons

Z hlediska architektonického jsou všechna města mladá. Začátkem minulého století byl k původnímu starobylému městu Jaffa přistavěn Tel Aviv (1909) a časem se k němu přidávala další města na pobřeží Středozemního moře: Netanja, Aškelon, Haifa, Ašdod. Vesměs starobylé přístavy světového významu, ale v biblické době rozlohou pouhé vesnice.

Přečtěte si také zajímavé články z rubriky Asie
Starý přístav v Jaffě

Starý přístav v Jaffě.

FOTO: archiv CK Arcadia Air

Svůj věhlas si získaly o mnoho let dříve. Třeba Aškelon, Ašdod a Haifa byly před 4000 lety prosperujícími městy, kterým vládli Kanaánci, než je po 600 letech vystřídali Filištíni. Původní zástavby těchto měst (až na Jaffu) jsou vesměs neobývané části s vizitkou Národní park. Tichá zákoutí pamatující doby, kdy po světě chodily postavy zachycené v Novém zákoně, ožívají pouze pod pohledy turistů.

Kanaánskou branou v Aškelonu procházejí už jen turisté

Kanaánskou branou v Aškelonu procházejí už jen turisté.

FOTO: PikiWiki_Israel, Wikimedia Commons

Všechna tato města mají podobnou minulost i přítomnost. Na této horké – po léta válečné – půdě táhla vojska mnoha dobyvatelů, ať byli z Babylonu, Persie, Egypta, Říma, či Arábie. Všichni chvíli „tahali pilku“ a pak částečně odtáhli. Někdo po sobě zanechal spálenou zemi, jiný postavil pevnosti na svoji ochranu a další tu založil rodinu. Dnešní svět se tvoří jiným způsobem. Výkresy s plány, peníze, beton a jeřáby táhnou. Vše ostatní dotvoří dějiny.

Nebo si přečtěte
Izraelské Středomoří je nyní zasvěceno plážím a hotelům

Izraelské Středomoří je nyní zasvěceno plážím a hotelům.

FOTO: archiv CK Arcadia Air

A tak si můžeme napříč časem říci o tom, že Herodes Veliký přišel na svět  v Aškelonu, že nad Haifou na Karmelu bydlel v jeskyni patron obřízky prorok Elijáš, že město Ašdod v roce 1948 osvobodily české stíhačky od egyptské armády táhnoucí na sever a třeba že Tel Aviv (ač bez podzemní dráhy) má od roku 1965 jednu stanici metra ukrytou pod prvním mrakodrapem Blízkého východu, který se jmenuje Migdal Shalom.