Výchozím místem se nám stala Zadní Třebaň - konkrétně vlakové nádraží. Vlaky jezdí v půlhodinových intervalech z Prahy i z Berouna a tak si můžeme vybrat vhodný čas příjezdu. Vydali jsme se přes lávku do Hlásné Třebaně a pak stoupali po žluté turistické značce nahoru do kopců nad vesnicí. K hradu se dostáváme od východu a objeví se nám po pár kilometrech chůze. 

Když přecházíme přes lávku řeku Berounku, jsou zde ještě patrné následky povodní z roku 2002. Cyklisté musí sesednout z kola. Poté jsme už v Hlásné Třebani. O obci se dovídáme zajímavé informace i o její spojitosti právě s hradem Karlštejn.

Území bylo osídlené již v době bronzové. Třebaň je prvně zmiňována v roce 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III. ostrovskému benediktinskému klášteru. V roce 1357 vykoupil ves Karel IV. a připojil ji k hradu Karlštejn. V 15. století je část obce blíže hradu, před řekou, uváděna jako Přední a část vzdálenější, za řekou, jako Zadní. Zanedlouho poté je Přední Třebaň přejmenována na Hlásnou podle robotní povinnosti mužů obce vykonávat strážní a hlásnou službu na věžích a hradbách Karlštejna. Ještě koncem 19. století to byla malá, převážně zemědělská ves s několika usedlostmi postavenými s branou ve slohu selského baroka a rozestavenými kolem návsi s kapličkou a podél cesty vedoucí od brodu k Mořině. Ve vsi tehdy bylo kromě zemědělců i několik košíkářů, čteme si o historii obce na jejích stránkách.

Cesta nás nyní vede po žluté turistické značce a to po silnici směrem vzhůru k hradu. Krátký úsek musíme dávat pozor na auta a na nejvyšším místě obce odbočíme na polní cestu ve směru ke Karlštejnu. Naskýtá se nám impozantnívýhled na Brdy. Pohoří se táhne od Prahy až k Rožmitálu pod Třemšínem.

Cesta nás dovedla k Božím mukám a historické lípě z přelomu 19. a 20. století.  Nyní se dostáváme do lesa a po stoupání kolem stavení se objevujeme na louce s křížkem a dech beroucím pohledem na hrad Karlštejn. Hrad se pomalu objevuje na obzoru a s každým naším krokem stoupání je větší a větší, až jej vidíme celý v jeho současné kráse. 

Je zajímavé, že hrad není po cestě dlouho vůbec vidět, takže by příchozí nenapadlo jej zde v lese hledat. Karel IV. a jeho stavitelé dobře věděli, jak hrad ukrýt před dobyvateli. Chráněn je ze tří stran kopci Plešivec, jež máme nalevo od nás, Haknová (vpravo od nás) a Javorka a Kněží Hora, naproti nám za hradem. Po odpočinku se cestou dostáváme přímo pod hrad Karlštejn.

Zde můžeme zvolit buď prohlídku hradu a okolí, nebo se vydat další cestou dolů k parkovišti a dále po žluté značce na start naší cesty v Hlásné Třebani či rovnou na nádraží Karlštejn. Nebo zvolit trasu po některé z turistických značek - třeba k lomům Velká a Malá Amerika. To už necháme na vás.

Další fotografie a videa z výletu